Cena OC w górę – nowe przepisy jeszcze w 2024 roku!

Udostępnij
Wasza ocena
Cena OC w górę
Niestety, niebawem ceny OC będą wyższe. Ministerstwo Finansów przygotowało już nowelizację ustawy o ubezpieczeniach zakładającą zmianę wysokości minimalnych sum gwarancyjnych w obowiązkowej polisie OC. Nowe przepisy to wynik implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 24 listopada 2021 roku. Dla towarzystw ubezpieczeniowych oznacza to ryzyko wypłaty większych odszkodowań, dla właścicieli pojazdów – wyższe ceny ubezpieczenia OC.

W artykule przeczytasz

Dlaczego ubezpieczenie OC będzie droższe?

Wyższa cena OC to wynik dostosowania polskich przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego z jesieni 2021 roku. W związku z tym Ministerstwo Finansów opracowało już nowelizację ustaw:

  • ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych;
  • ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

 

Przede wszystkim dyrektywa podnosi minimalne wysokości sum gwarancyjnych. Oprócz tego, w związku z wyrokiem
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), nowelizacja przepisów przewiduje, że w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej zaspokojenie roszczeń może odbyć się poprzez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Przeczytaj też: “Kara za brak OC w 2024 roku – wysoka podwyżka kar i to dwukrotnie!

Wyższe minimalne wysokości sum gwarancyjnych

Po zmianach przepisów cena OC niemal na pewno wzrośnie, ponieważ wyższe będą również minimalne wysokości sum gwarancyjnych. Po wdrożeniu nowych przepisów wyniosą one odpowiednio:

  • 6 450 000 euro – szkoda na osobie w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę poszkodowanych osób.
  • 1 300 000 euro – szkoda na osobie w odniesieniu do jednej osoby poszkodowanej.
  • 1 300 000 euro – szkoda majątkowa w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę poszkodowanych osób.

 

Przeczytaj też: “Samochód zastępczy z OC sprawcy – kiedy przysługuje, jak uzyskać?

Dla porównania dotychczasowe minimalne sumy gwarancyjne wynosiły odpowiednio:

  • 2 500 000 euro – szkoda na osobie w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę poszkodowanych osób.
  • 500 000 euro – szkoda majątkowa w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę poszkodowanych osób.

 

Skoro ubezpieczyciele będą obciążeni ryzykiem wypłaty większych odszkodowań, jest zrozumiałe, że koszty zostaną przerzucone na klientów. Wyższe ceny OC są więc nieuniknione. Jedyną niewiadomą jest termin wprowadzenia nowych przepisów. Jednak i ten nie jest odległy. Zmiany mogą wejść w życie jeszcze w I połowie 2024 roku, a niemal na pewno do końca bieżącego roku.

Przeczytaj też: “Wypowiedzenie OC – Ergo Hestia, Warta, gotowy wzór

Ocena naszych czytelników
[Suma: 1 Średnio: 5]

FAQ

Dlaczego cena ubezpieczenia OC będzie wyższa?

Wynika to z dostosowania polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Zakłada ona wyższe minimalne sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu OC.

Jak wysokie są nowe minimalne wysokości sum gwarancyjnych?

W przypadku szkód osobowych jest to 6 450 000 euro (w odniesieniu do wypadku bez względu na liczbę poszkodowanych) oraz 1 300 000 euro (w odniesieniu do jednej osoby poszkodowanej). Przy szkodzie majątkowej jest to 1 300 000 euro (w odniesieniu do wypadku bez względu na liczbę poszkodowanych).

Kiedy zapłacimy więcej za ubezpieczenie OC pojazdów?

Nie jest wykluczone, że nowelizacje ustaw podwyższających ceny OC wejdą w życie w 2024 roku.

OBSERWUJ nas na Wiadomości Google.

Kliknij i dodaj nasz kanał do swoich Wiadomości Google i bądź na bieżąco.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych jest AutoISO Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polska, pomoc@autoiso.pl). Przetwarzamy Twoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść wiadomości) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów: w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję. Współpracujemy z firmami hostingowymi, którym możemy przekazywać te dane (odbiorcy danych). Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityka Prywatności i Cookies.

Darmowe sprawdzenie
Historii Pojazdu

Zobacz nasz kanał YouTube

Odtwórz wideo

Przeczytaj też:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Autoiso Sp. z o.o., nr KRS: 0000840558, adres: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, Polska. Możesz się z nami kontaktować również przez e-mail: pomoc@autoiso.pl.

Możemy przetwarzać Twoje dane udostępniane nam podczas kontaktu z nami, które mogą stanowić dane osobowe, w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko, dane z portali społecznościowych oraz treść wiadomości. Robimy to na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w celu komunikacji z Tobą, dla ochrony przed roszczeniami i realizacji roszczeń, przez okres do 6 lat od roku, w którym zakończono korespondencję, lub do zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Udostępnienie tych danych jest konieczne do komunikacji.

Możemy ujawniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają te dane w naszym imieniu (odbiorcy danych) w celu świadczenia dla nas usług z zakresu: hostingu, informatyki, statystyki i analityki, marketingu, oprogramowania do zarządzania firmą i bazą kontaktów oraz komunikacji elektronicznej, księgowości i doradztwa prawnego. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jedynie do Państw lub podmiotów zapewniających stopień ochrony danych osobowych odpowiadający regulacjom UE, w szczególności stosujących tzw. standardowe klauzule umowne UE.

Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia ich, a także do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednika w innym państwie UE.

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.