Jak zrozumieć umowę ubezpieczenia samochodowego? Kluczowe elementy polisy

Udostępnij
Wasza ocena
Jak zrozumieć umowę ubezpieczenia samochodowego
Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie samochodowe dla siebie? Kluczowe elementy. Ubezpieczenie to często kluczowy element ochrony właściciela pojazdu, jak i np. stron poszkodowanych w zdarzeniu. Na co zwrócić szczególną uwagę, zanim zdecydujesz się  zawrzeć umowę? Wyjaśniamy!

W artykule przeczytasz

Po pierwsze – wybierz zakres ochrony

Decydując się na ubezpieczenie auta, przeanalizuj jaki zakres ochrony Cię interesuje. Poza obowiązkowym OC możesz wybrać także ubezpieczenie AC, Assistance czy NNW. Dowiedz się, jakie zdarzenia obejmuje konkretna polisa i czy pokrywa się to z Twoimi oczekiwaniami, np. pomoc w razie nagłych zdarzeń, wypłata odszkodowania za kradzież czy działania sił natury. 

Zwróć też uwagę na zakres terytorialny ochrony ubezpieczenia.

Po drugie – suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, jaką może wypłacić Ci towarzystwo za jedno zdarzenie ubezpieczeniowe w przypadku wystąpienia szkody. Sprawdź także, czy suma jest pomniejszana o kwotę wypłaconych świadczeń.

Określenie stron umowy

Do zawarcia umowy OC samochodu należy podać swoje dane takie jak:

  • imię i nazwisko;
  • miejsce zamieszkania i adres do korespondencji;
  • PESEL;
  • nr telefonu .

W polisie muszą być również zawarte informacje na temat pojazdu, który jest przedmiotem ubezpieczenia. To m.in. marka i model auta, rok produkcji, nr VIN oraz pojemność silnika.

Okres ubezpieczenia i termin płatności składki

Okres ubezpieczenia to czas, na który zawierana jest umowa i przez który obowiązuje ochrona. Dla przykładu – OC samochodu wykupuje się na 12 miesięcy, jednak istnieje także możliwość skorzystania z krótkoterminowego ubezpieczenia. Dotyczy ono      właścicieli pojazdów, którzy spełniają określone warunki (np. ubezpieczenia OC pojazdów zabytkowych mogą być zawarte na znacznie krótszy okres).

Polisę można opłacić na cały okres z góry lub rozłożyć płatność na raty. Pamiętaj jednak, że nieterminowe wywiązywanie się z harmonogramu np. w przypadku OC wiąże się z konsekwencjami w postaci braku automatycznego przedłużenia na kolejny okres lub wszczęcia postępowania windykacyjnego.

Sposób zgłaszania i likwidacji szkód

To część umowy ubezpieczenia      samochodu, która określa, jak należy postępować w razie wypadku lub kolizji, jak zgłosić szkodę ubezpieczycielowi oraz jakie dokumenty i informacje są do tego niezbędne. Umowa obejmuje również zasady wypłaty odszkodowania oraz sposób składania reklamacji, a także odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Zakres ubezpieczenia OC

W Polsce obowiązkowym ubezpieczeniem jest OC samochodu, które pokrywa koszty naprawy lub wypłaty zadośćuczynienia innym osobom poszkodowanym w wyniku wypadku. Ubezpieczyciel nie sfinansuje jednak pokrycia szkód osobowych czy usunięcia powstałych szkód w Twoim własnym pojeździe.

Na cenę OC wpływa m.in. historia ubezpieczeniowa właściciela samochodu, jego wiek, dane auta (marka, pojemność silnika) czy dane demograficzne.

W LINK4 kupując Pakiet OC wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony zyskasz możliwość holowania samochodu w razie wypadku, naprawa auta na miejscu wypadku, udostępnienie pojazdu zastępczego, wymiana uszkodzonego koła na miejscu, o ile koło znajduje się w samochodzie do limitów ustalonych w OWU.

Zakres ubezpieczenia AC

W przypadku Auto Casco ubezpieczonym jest właściciel pojazdu, który otrzyma odszkodowanie, jeśli jego auto ulegnie zniszczeniu w wyniku wypadku, wandalizmu, działania sił przyrody lub zostanie skradziony. Kupując Auto Casco w LINK4 możesz wybrać je w jednym z trzech wariantów: Warsztat, Kosztorys lub ASO.

Zakres ubezpieczenia Assistance

Dzięki ubezpieczeniu Assistance w LINK4 możesz liczyć na organizację i pokrycie kosztów pomocy technicznej, samochodu zastępczego, pomocy w podróży, opieki oraz pomocy medycznej czy pomocy informacyjnej do limitów ustalonych w OWU.

Masz także do wyboru 3 warianty ubezpieczenia: Auto Assistance, Auto Assistance Plus, Auto Assistance Komfort.

Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia, które powstaną w Polsce oraz krajach, takich jak Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, europejska część Turcji, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Zakres ubezpieczenia NNW

NNW w LINK4 zapewnia odszkodowanie w razie zdarzenia skutkującego uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią (obejmuje nieszczęśliwe wypadki, które powstaną na terenie całego świata). Możesz jednak wybrać wariant poszerzony o ubezpieczenie Wracaj Do Zdrowia (obejmuje organizację świadczeń zdrowotnych w Polsce).

Jaki jest zakres ubezpieczenia NNW? LINK4 wypłaci Ci świadczenie w razie nieszczęśliwego wypadku, który spowoduje uszczerbek na zdrowiu, hospitalizację lub śmierć (ubezpieczonego), co więcej to Ty wskazujesz sumę ubezpieczenia, która zostanie zapisana w polisie.

Chcesz wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC, a może jesteś zainteresowany pakietem OC+AC, Assistance czy NNW? Zadzwoń pod numer 22 444 44 44 lub skonsultuj się z agentem współpracującym z LINK4. Możesz także skorzystać z kalkulatora LINK4 dostępnego na stronie www.link4.pl i oblicz składkę OC/AC z domu.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 0 Średnio: 0]

OBSERWUJ nas na Wiadomości Google.

Kliknij i dodaj nasz kanał do swoich Wiadomości Google i bądź na bieżąco.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych jest AutoISO Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polska, pomoc@autoiso.pl). Przetwarzamy Twoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść wiadomości) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów: w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję. Współpracujemy z firmami hostingowymi, którym możemy przekazywać te dane (odbiorcy danych). Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityka Prywatności i Cookies.

Darmowe sprawdzenie
Historii Pojazdu

Zobacz nasz kanał YouTube

Odtwórz wideo

Przeczytaj też:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Autoiso Sp. z o.o., nr KRS: 0000840558, adres: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, Polska. Możesz się z nami kontaktować również przez e-mail: pomoc@autoiso.pl.

Możemy przetwarzać Twoje dane udostępniane nam podczas kontaktu z nami, które mogą stanowić dane osobowe, w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko, dane z portali społecznościowych oraz treść wiadomości. Robimy to na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w celu komunikacji z Tobą, dla ochrony przed roszczeniami i realizacji roszczeń, przez okres do 6 lat od roku, w którym zakończono korespondencję, lub do zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Udostępnienie tych danych jest konieczne do komunikacji.

Możemy ujawniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają te dane w naszym imieniu (odbiorcy danych) w celu świadczenia dla nas usług z zakresu: hostingu, informatyki, statystyki i analityki, marketingu, oprogramowania do zarządzania firmą i bazą kontaktów oraz komunikacji elektronicznej, księgowości i doradztwa prawnego. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jedynie do Państw lub podmiotów zapewniających stopień ochrony danych osobowych odpowiadający regulacjom UE, w szczególności stosujących tzw. standardowe klauzule umowne UE.

Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia ich, a także do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednika w innym państwie UE.

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.