Przykładowe raporty

Raport historii pojazdu VIN-info

Raport VIN-Info jest najpełniejszym i najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o pojeździe. Zawiera:

  • Dane techniczne: np. marka, model, rok produkcji, typ paliwa
  • Przebieg pojazdu: rejestr znanych odczytów przebiegu pojazdu
  • Historia uszkodzeń: rejestr znanych uszkodzeń pojazdu
  • Historia sprawdzeń: rejestr sprawdzeń danego numeru VIN w naszym serwisie
  • Sprawdzenie w bazach pojazdów kradzionych: IAATI / VIN-Info, niemieckiej, włoskiej, słoweńskiej, litewskiej, czeskiej, holenderskiej, rumuńskiej, słowackiej, kanadyjskiej, norweskiej, szwedzkiej, CrimiMail, Kaynine
  • Usterki fabryczne: ostrzeżenia producenta o wadliwych seriach pojazdu