Zasady korzystania z serwisu autobaza.pl - Regulamin

terms

I. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod nazwą "Autobaza" oraz "VIN-Info", w domenie internetowej "www.autobaza.pl" lub "www.vin-info.pl" (dalej zwanej "Stroną"). Korzystanie ze Strony oznacza zgodę na stosowanie całego niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy nie wyrażasz zgody na stosowanie niniejszego Regulaminu lub któregokolwiek z jego postanowień, powinieneś natychmiast opuścić niniejszą Stronę.
 2. Pełna nazwa naszej firmy jest następująca "VIN-Info Sp. z o.o.". Nasz numer identyfikacji podatkowej w Polsce (NIP-PL) to: PL6342735908. Nasz adres prowadzenia działalności to: ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice (Polska). Można się z nami kontaktować poprzez wypełnienie formularza na stronie "Kontakt" lub za pośrednictwem adresu e-mail: info[at]vin-info[dot]pl.
 3. Strona umożliwia uzyskanie różnych rodzajów Danych Pojazdu (definicja "Danych Pojazdu" znajduje się poniżej), które mogą zawierać: tytuł prawny, historię pojazdu, dane techniczne itp. Dane Pojazdu pochodzą z naszej bazy danych "VIN-Info" lub z innych baz danych podmiotów, z którymi współpracujemy (zobacz definicję "Bazy Danych" poniżej). Dostęp do Danych Pojazdu może być odpłatny. Dane Pojazdu nie zawierają żadnych danych osobowych. Rodzaj informacji zawartych w Danych Pojazdu może się różnić. Możliwość uzyskania poszczególnych informacji zależy od tego, czy poszczególne informacje są dostępne w Bazie Danych. Przed wygenerowaniem Danych Pojazdu istnieje możliwość sprawdzenia, czy Baza Danych zawiera konkretny rodzaj informacji.
 4. Usługi dostępne na Stronie przeznaczone są dla osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
 5. By korzystać ze Strony trzeba mieć ukończone 18 lat. Korzystanie ze Strony oraz zgoda na Regulamin potwierdza, że ukończyłeś 18 rok życia.
 6. Strona używa plików zwanych ciasteczkami (cookies). Korzystanie niniejszej Strony stanowi wyrażenie zgody na używanie przez nas ciasteczek zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności i niniejszego Regulaminu. Używanie przez nas danych uregulowane jest w naszej Polityce Prywatności, dostępnej na naszej Stronie, oraz w przepisach niniejszego Regulaminu.
 7. By móc korzystać ze Strony użytkownik musi używać urządzenia mającego dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 9.0 lub podobny program. By móc korzystać z niektórych funkcjonalności Strony należy korzystać z oprogramowania Java i Java Script, jak i zezwolić na używanie ciasteczek. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępu do danych zamieszczonych na naszej Stronie w wyniku braku zgodności urządzenia użytkownika z wymaganiami technicznymi wskazanymi powyżej.

II. Definicje

 1. W niniejszym Regulaminie terminom wskazanym poniżej przypisuje się następujące znaczenie:
 2. "Dane Pojazdu" oznaczają zbiór różnego rodzaju danych, dostępnych na Stronie i uzyskanych z Bazy Danych, które zawierają informacje o pojazdach pierwotnie zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (mogą zawierać informacje odnośnie tytułu prawnego, historii pojazdu, danych technicznych, środków poprawy bezpieczeństwa pojazdu itp.).
 3. "Konsument" oznacza każdą osobę fizyczną, która działa w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. "Baza Danych" oznacza naszą bazę danych "VIN-Info", bazy danych, z którymi współpracujemy, tj.: National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS, http://www.vehiclehistory.gov/), National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA, http://www.nhtsa.gov/), Edmunds (http://www.edmunds.com/) i Vehicle & Operator Services Agency (VOSA, https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency), oraz inne bazy danych.
 5. "Numer VIN" oznacza numer identyfikacyjny pojazdu (Vehicle Identification Number), używany przez branżę motoryzacyjną do zidentyfikowania konkretnego egzemplarza pojazdu silnikowego, ciągnika, motocykla, skutera i motoroweru, zgodnie z definicją w ISO 3833.
 6. "Strona" oznacza prowadzoną przez nas stronę internetową pod nazwą "Autobaza" lub "VIN-Info", pod domeną "www.autobaza.pl" lub "www.vin-info.pl".

III. Licencja do używania Strony i dostępnych na niej materiałów

 1. Z zastrzeżeniem innych postanowień, wszelkie prawa własności intelektualnej do Strony oraz do materiałów zawartych na Stronie przysługują nam lub naszym licencjodawcom. Z zastrzeżeniem poniższej licencji wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.
 2. Użytkownicy mogą oglądać, ściągać pliki w celu buforowania, drukować strony ze Strony, wyłącznie w celu własnego użytku, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych poniżej oraz w pozostałych częściach Regulaminu.
 3. Zakazane są:
  1. dystrybucja materiałów uzyskanych ze Strony (wliczając dystrybucję na innej stronie internetowej);
  2. sprzedaż, najem albo udzielenie sublicencji odnośnie Strony i materiałów znajdujących się na Stronie;
  3. odtwarzanie publiczne jakichkolwiek materiałów dostępnych na Stronie;
  4. reprodukowanie, zwielokrotnienie, kopiowanie l