Sprzedaż samochodu dla obywatela Ukrainy krok po kroku

Udostępnij
Wasza ocena
Sprzedaż samochodu Ukraińcowi
W związku z dużą liczbą obywateli Ukrainy w Polsce, transakcje sprzedaży między Polakami a Ukraińcami zachodzą coraz częściej. Do takich zaliczyć można również sprzedaż samochodu Ukraińcowi. Dlatego podpowiadamy, jak wygląda ta procedura, jakie dokumenty są niezbędne oraz jakie obowiązki spoczywają na sprzedawcy.

W artykule przeczytasz

Czy można sprzedać samochód obywatelowi Ukrainy?

Sprzedaż samochodu Ukraińcowi budzi pewne wątpliwości, zwłaszcza wśród osób prywatnych. Wynika to z faktu, że Ukraina nie należy do Unii Europejskiej. Natomiast nie jest to żadna przeszkoda, dlatego Ukrainiec może bez przeszkód kupić samochód w Polsce – nowy (w salonie) lub używany (w komisie, od firmy czy osoby prywatnej).

Dotyczy to zwłaszcza obywateli mających odpowiednie dokumenty potwierdzające legalność przebywania na terytorium Polski, a więc ma kartę pobytu i adres zameldowania czy zamieszkania. Mniejsze znaczenie ma tutaj rodzaj karty pobytu (np. czasowego, stałego, obywatela UE, długoterminowego rezydenta UE). Sprzedaż osobie bez ważnej karty pobytu może być utrudniona. Natomiast zawsze sprzedawca powinien skonstruować umowę kupna-sprzedaży samochodu w taki sposób, aby zabezpieczyć swoje interesy.

Umowa sprzedaży samochodu dla Ukraińca

Najważniejszym dokumentem przy sprzedaży auta jest umowa. Dotyczy to również sprzedaży samochodu dla Ukraińca. Umowa powinna być sporządzona w języku polskim, ponieważ to nabywca rejestrujący auto na Ukrainie ma obowiązek przetłumaczenia dokumentu na język ukraiński. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przygotować lub skorzystać ze wzoru umowy w dwóch językach – polskim i ukraińskim.

Do przygotowania umowy kupna-sprzedaży auta potrzebne są odpowiednie dokumenty, tj.:

 • dokumenty tożsamości stron transakcji – sprzedawcy i nabywcy;
 • dowód rejestracyjny pojazdu.

 

W umowie sprzedaży auta Ukraińcowi muszą znaleźć się następujące informacje:

 • data, godzina i miejsce zawarcia umowy;
 • dane stron transakcji – dane osobowe i adresowe, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL, numer NIP lub paszportu (w przypadku obywateli Ukrainy bez numeru PESEL);
 • dane pojazdu – marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, aktualny przebieg;
 • warunki sprzedaży – cena, forma płatności, data wydania pojazdu;
 • oświadczenie sprzedawcy – sprzedawca potwierdza, że pojazd jest jego własnością i nie został objęty egzekucją komorniczą;
 • oświadczenie nabywcy – kupujący potwierdza, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu;
 • podpisy stron transakcji.

 

Umowa sprzedaży samochodu Ukraińcowi wygląda więc niemal tak samo, jak przy transakcji z rodakiem. Natomiast warto dokładnie sprawdzić dokumenty nabywcy. Żeby uniknąć nieporozumień, w umowie lub aneksie należy zapisać wszystkie szczegółowe informacje na temat stanu technicznego, zwłaszcza usterki i inne mankamenty.

Przeczytaj też: “Umowa kupna-sprzedaży samochodu w pigułce

Sprzedaż samochodu Ukraińcowi – jakie dokumenty przekazać?

Przy sprzedaży samochodu Ukraińcowi lista dokumentów, jakie trzeba przekazać nabywcy, nie różni się od transakcji z Polakiem. Sprzedający przekazuje kupującemu:

 • dowód rejestracyjny pojazdu;
 • ważną polisę ubezpieczenia OC.

 

Oczywiście wraz z dokumentami przekazać trzeba kluczyki do auta. Po zakupie obywatel Ukrainy może korzystać z ważnej polisy OC do końca ustania umowy.

Przeczytaj też: “Ubezpieczenie OC a sprzedaż samochodu

Kiedy kupujący może odstąpić od umowy zakupu auta?

Jeżeli sprzedawca próbuje zataić usterki lub poinformował o nich nabywcę, ale nie zostało to potwierdzone na piśmie, kupujący może dochodzić swoich racji z tytułu tzw. rękojmi. Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie opisać wady auta. Rękojmia daje nabywcy kilka możliwości:

 • odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży samochodu – sprzedawca musi zwrócić nabywcy wszystkie środki;
 • żądanie obniżenia ceny – sprzedawca musi zwrócić nabywcy część środków, które zostaną przeznaczone na naprawę;
 • żądanie naprawy auta – sprzedawca musi z własnej kieszeni usunąć stwierdzone usterki.

 

Przeczytaj też: “Rękojmia na samochód używany

Czy trzeba wyrejestrować samochód po sprzedaży samochodu Ukraińcowi?

Jeżeli obcokrajowiec mieszka w Polsce, nie ma obowiązku wyrejestrowywania auta. Natomiast trzeba zgłosić zbycie pojazdu, co jest możliwe online przez Internet. Należy to zrobić w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Brak zgłoszenia to ryzyko ukarania grzywną w wysokości od 200 do 1000 złotych.

Przeczytaj też: “Zgłoszenie sprzedaży samochodu online krok po kroku

W ciągu 14 dni od transakcji sprzedawca o zmianie właściciela powinien też poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeżeli pojazd został sprzedany w okresie 6 miesięcy od zakupu (liczy się od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie), sprzedawca musi też poinformować o zbyciu urząd skarbowy. Różnicę między sumą zakupu i sprzedaży należy umieścić w sekcji “Dochody i straty” w rubryce “Inne źródła” w dokumencie PIT-36 przy składaniu dokumentu za poprzedni rok podatkowy. Obowiązek ten powstaje niezależnie od wyniku transakcji, dlatego PIT należy złożyć, jeżeli sprzedawca zarobił, ale też stracił.

Co innego, jeżeli obcokrajowiec chce wywieźć samochód za granicę. Obywatel Ukrainy przywożący auto do kraju musi zapłacić cło, podatek akcyzowy i VAT, natomiast to popularna praktyka. Wówczas warto rozważyć wyrejestrowanie pojazdu.

Najbezpieczniej udać się do wydziału komunikacji wraz z nabywcą, umową sprzedaży oraz tablicami rejestracyjnymi. Po wyrejestrowaniu samochodu nowy właściciel otrzyma tymczasowe tablice rejestracyjne, które pozwolą mu legalnie korzystać z pojazdu przez okres 30 dni. Koszt wydania tablic tymczasowych wynosi 112 złotych. Konieczne może być też krótkoterminowe OC. Wyrejestrowanie auta to gwarancja, że w razie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa sprzedający nie będzie musiał udowadniać swojej niewinności.

Oczywiście również w takiej sytuacji należy poinformować o tym fakcie towarzystwo ubezpieczeniowe, które powinno zwrócić składki za niewykorzystany okres ochrony. Jeżeli powstaje taki obowiązek (sprzedaż w ciągu 6 miesięcy od nabycia) – poinformować trzeba również urząd skarbowy.

Przeczytaj też: “Wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży

Ocena naszych czytelników
[Suma: 1 Średnio: 5]

FAQ

Czy umowa sprzedaży auta obywatelowi Ukrainy musi być sporządzona w języku ukraińskim?

Nie ma takiego obowiązku, natomiast to częsta praktyka. Jednak to na nabywcy zachodzi obowiązek przetłumaczenia dokumentów, jeżeli samochód będzie rejestrowany na terytorium Ukrainy.

Jakie informacje musi zawierać umowa sprzedaży samochodu Ukraińcowi?

W umowie muszą znaleźć się dane stron transakcji i pojazdu, a także warunki sprzedaży i wszelkie wady samochodu. Umowa powinna zawierać datę, godzinę i miejsce zawarcia transakcji. Oczywiście konieczne jest podpisanie umowy przez obie strony.

Czy trzeba wyrejestrowywać samochód po sprzedaży auta Ukraińcowi?

To najbezpieczniejsze rozwiązanie i zasadne, jeżeli nabywca planuje wywieźć samochód na Ukrainę.

OBSERWUJ nas na Wiadomości Google.

Kliknij i dodaj nasz kanał do swoich Wiadomości Google i bądź na bieżąco.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych jest AutoISO Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polska, pomoc@autoiso.pl). Przetwarzamy Twoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść wiadomości) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów: w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję. Współpracujemy z firmami hostingowymi, którym możemy przekazywać te dane (odbiorcy danych). Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityka Prywatności i Cookies.
Porównaj oferty wielu Towarzystw i oszczędzaj na OC/AC!
Advertisement

Darmowe sprawdzenie
Historii Pojazdu

Zobacz nasz kanał YouTube

Odtwórz wideo

Przeczytaj też:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Autoiso Sp. z o.o., nr KRS: 0000840558, adres: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, Polska. Możesz się z nami kontaktować również przez e-mail: pomoc@autoiso.pl.

Możemy przetwarzać Twoje dane udostępniane nam podczas kontaktu z nami, które mogą stanowić dane osobowe, w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko, dane z portali społecznościowych oraz treść wiadomości. Robimy to na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w celu komunikacji z Tobą, dla ochrony przed roszczeniami i realizacji roszczeń, przez okres do 6 lat od roku, w którym zakończono korespondencję, lub do zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Udostępnienie tych danych jest konieczne do komunikacji.

Możemy ujawniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają te dane w naszym imieniu (odbiorcy danych) w celu świadczenia dla nas usług z zakresu: hostingu, informatyki, statystyki i analityki, marketingu, oprogramowania do zarządzania firmą i bazą kontaktów oraz komunikacji elektronicznej, księgowości i doradztwa prawnego. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jedynie do Państw lub podmiotów zapewniających stopień ochrony danych osobowych odpowiadający regulacjom UE, w szczególności stosujących tzw. standardowe klauzule umowne UE.

Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia ich, a także do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednika w innym państwie UE.

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.