Ubezpieczenie OC a sprzedaż samochodu

Udostępnij
Wasza ocena
Sprzedaż samochodu wymusza na zbywcy kilka formalności, których musi on dopełnić względem urzędu czy towarzystwa ubezpieczeniowego. Po sprzedaży pojazdu zbywca musi przekazać nowemu właścicielowi nie tylko samochód i kluczyki, ale także dokumenty pojazdu, w tym dowód rejestracyjny czy polisę OC. Niemal zawsze przy każdym zbyciu auta pojawia się kwestia – ubezpieczenie OC a sprzedaż samochodu. Sprawdzamy, co mówią przepisy o przekazaniu obowiązkowego ubezpieczenia OC nowemu właścicielowi i kiedy zbywca może odzyskać pieniądze z polisy ubezpieczeniowej.

W artykule przeczytasz

Obowiązek przekazania polisy OC przez zbywcę

Jeżeli odnosimy się do kwestii ubezpieczenie OC a sprzedaż samochodu, uwagę należy zwrócić na art. 32 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wskazuje on, że obowiązkiem zbywcy jest:

 • przekazanie nowemu właścicielowi potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC;
 • powiadomienie towarzystwa ubezpieczeniowego o sprzedaży pojazdu i przekazanie danych nowego właściciela – zbywca ma na to 14 dni, a informacja powinna zostać przekazana ubezpieczycielowi na piśmie pocztą, drogą elektroniczną lub dostarczona do oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego (często wystarczy dostarczyć kopię umowy kupna-sprzedaży auta).

 

Przeczytaj też: “Umowa kupna-sprzedaży samochodu – co sprawdzić przed jej podpisaniem?“.

Poinformowanie ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu jest ważne. W innym wypadku zbywca narażony jest na następujące konsekwencje:

 • odnowienie polisy ubezpieczeniowej na kolejny rok;
 • ponoszenie opłat z tytułu kolejnych rat składki przy polisie ubezpieczeniowej OC rozłożonej na raty (obciążenie zaległościami z nabywcą pół na pół).

Ubezpieczenie OC, a sprzedaż samochodu – prawa nabywcy

Ostateczna decyzja co do ubezpieczenia OC nabywanego pojazdu należy do nowego właściciela. Kupujący ma dwie możliwości, tj.:

 • Wypowiedzenie polisy OC poprzedniego właściciela – w ciągu 14 dni od zakupu należy powiadomić o tej decyzji towarzystwo ubezpieczeniowe. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną i może zostać złożone stacjonarnie w oddziale, drogą pocztową, elektroniczną lub faxem.
 • Korzystanie z polisy OC poprzedniego właściciela do końca okresu ochrony – nabywca może korzystać z OC zbywcy do końca umowy. Jednak nowy właściciel musi liczyć się z powtórnym oszacowaniem ryzyka i przeliczeniem składki. Najczęściej ma to miejsce, kiedy doświadczony kierowca o bezszkodowej historii sprzedaje samochód kierowcy bez zniżek ubezpieczeniowych. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe może przeliczyć składkę i upomnieć się o dopłatę.

 

Przeczytaj też: “Czy polisa OC przechodzi na nowego właściciela auta?

Jeżeli nowy właściciel chce korzystać z ubezpieczenia OC zbywcy, ma taką możliwość. Sprzedający nie ma na to żadnego wpływu. Natomiast w przypadku ewentualnej szkody wyrządzonej przez nowego właściciela, który korzysta z OC sprzedawcy, w żaden sposób nie obciąża to konta zbywcy. Poprzedni właściciel nie ponosi konsekwencji finansowych i nie traci wypracowanych zniżek.

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie na raty

Niekiedy polisa OC jest nabywana na raty. W zależności od tego, czy wszystkie składki zostały opłacone, czy też nie, wygląda to następująco:

 • terminy płatności rat przypadają na czas po sprzedaży pojazdu – nowy właściciel może zrezygnować z OC lub kontynuować polisę zbywcy i opłacić pozostałe raty;
 • terminy płatności rat upłynęły przed sprzedażą pojazdu – nowy właściciel może zrezygnować z OC lub kontynuować polisę zbywcy, ale można przy tym zgłosić się do ubezpieczyciela, aby firma rozbiła płatność na zbywcę (do daty sprzedaży) oraz nabywcę (po dacie sprzedaży do terminu kolejnej raty bądź końca umowy OC).

 

Dlatego tak ważne jest, aby sprzedawca w ciągu 14 dni poinformował firmę ubezpieczeniową o zmianie właściciela. W innym wypadku, jeżeli nabywca nie opłaci kolejnej raty, ubezpieczyciel może wysuwać roszczenia wobec obydwu stron.

Przeczytaj też: “Ubezpieczenie samochodu na raty – czym jest, dla kogo?

Ubezpieczenie OC a sprzedaż samochodu – jak odzyskać pieniądze z OC?

W zależności o decyzji nabywcy sprzedający może otrzymać zwrot części zapłaconej składki OC za niewykorzystany okres ochrony, tj.:

 • nowy właściciel korzysta z OC do końca umowy – zbywca nie otrzyma żadnych pieniędzy od towarzystwa ubezpieczeniowego;
 • nowy właściciel rezygnuje z OC – zbywca otrzyma od ubezpieczyciela środki za niewykorzystany okres ochrony, licząc od dnia rozwiązania umowy do końca okresu ważności OC lub kolejnej płatności ratalnej, jeżeli jest to OC na raty.

 

Wysokość zwrotu zależy więc od zapłaconej składki OC, jak i okresu do końca umowy. Żeby poznać przybliżoną wartość zwrotu, najlepiej wykonać dwa proste równania, tj.:

 1. Podzielić wysokość zapłaconej składki przez liczbę dni w roku.
 2. Przemnożyć dzienny koszt polisy przez liczbę dni pozostałych do końca umowy.

 

Wprawdzie sprzedawca nie może narzucić nabywcy rezygnacji z polisy OC nabywanego przez niego pojazdu, ale może to zasugerować, szczególnie jeżeli to młody i niedoświadczony kierowca. Można mu przypomnieć, że:

 • korzystanie z polisy OC zbywcy może oznaczać przeliczenie i dopłatę do składki;
 • korzystanie z polisy OC zbywcy oznacza, że zazwyczaj nowy właściciel nie gromadzi zniżek za bezszkodową jazdę, przez co kolejne ubezpieczenie może być droższe.

 

Żeby nie być stratnym, z podobnego równania można też skorzystać, kiedy nabywca chce po zakupie korzystać z polisy OC do końca umowy. Wystarczy dodać wyliczoną kwotę do ceny pojazdu. Dla łatwiejszych obliczeń wysokość zapłaconej składki można podzielić przez 12 miesięcy i następnie pomnożyć wynik przez liczbę miesięcy, które pozostają do końca umowy.

Inne obowiązki zbywcy po sprzedaży samochodu

Po sprzedaży pojazdu zbywca musi nie tylko przekazać nowemu właścicielowi pojazd, kluczyki i dokumenty oraz poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży i podać dane nabywcy. Poza tym jego obowiązkiem jest zgłoszenie sprzedaży samochodu do wydziału komunikacji:

 • obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu do wydziału komunikacji istnieje od 1 stycznia 2020 roku;
 • zbywca ma na to 30 dni od sprzedaży pojazdu;
 • niezgłoszenie sprzedaży w terminie 30 dni może skutkować karą w wysokości od 200 do 1000 zł.

Zgłoszenie sprzedaży auta online przez Internet

Zgłoszenie sprzedaży samochodu można załatwić przez Internet. Wystarczą do tego:

 • dane z dowodu rejestracyjnego (marka, model, numer VIN, numer rejestracyjny);
 • dane obydwu stron – zbywcy i nabywcy;
 • screen lub zdjęcie umowy kupna-sprzedaży.

 

Zgłoś zbycie pojazdu online przez Internet

Żeby zgłosić zbycie pojazdu przez Internet, wystarczy wejść na stronę gov.pl i zakładkę “Kierowcy i pojazdy”. Następnie trzeba wybrać usługę “Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę” i uzupełnić wniosek. Do podpisania dokumentu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Bez tego konieczna jest wizyta w urzędzie. W taki sam sposób można zgłosić nabycie pojazdu.

Przeczytaj też: “Zgłoszenie zbycia pojazdu przez Internet“.

Podsumowując, po sprzedaży samochodu ubezpieczenie OC przechodzi na nabywcę. Wszystko dlatego, że polisa OC nie jest przypisana do użytkownika, ale pojazdu. Wraz z autem sprzedawca musi więc przekazać nowemu właścicielowi wszystkie dokumenty pojazdu, w tym polisę OC. Nabywca może korzystać z ubezpieczenia do końca okresu w umowie lub zrezygnować z polisy i wykupić własne ubezpieczenie. Jeżeli nowy właściciel rezygnuje z ubezpieczenia zbywcy, sprzedawca otrzyma zwrot nadpłaconej składki w wysokości proporcjonalnej do pozostającego okresu ochrony. Natomiast niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie nowy właściciel – korzystanie lub rezygnacja z OC zbywcy – sprzedawca powinien poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela w ciągu 14 dni od sprzedaży. Z kolei w ciągu 30 dni należy poinformować o tym wydział komunikacji.

FAQ – najczęstsze pytania o ubezpieczenie OC po sprzedaży samochodu

Czy po sprzedaży samochodu ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela?

Tak, ponieważ polisa jest przypisana do pojazdu. Dlatego po sprzedaży auta sprzedawca musi przekazać nabywcy również ubezpieczenie OC.

Jakie obowiązki względem ubezpieczyciela ma zbywca po sprzedaży pojazdu?

Po sprzedaży auta zbywca musi w ciągu 14 dni powiadomić na piśmie towarzystwo ubezpieczeniowe o zbyciu pojazdu i przekazać dane nowego właściciela. Taka informacja musi zostać sporządzona na piśmie. Może zostać wysłana pocztą, drogą elektroniczną lub osobiście dostarczona do oddziału firmy ubezpieczeniowej.

Czy sprzedawca ma możliwość odzyskać część składki OC?

Tak, o ile nabywca zrezygnuje z ubezpieczenia OC zbywcy. Wówczas poprzedni właściciel otrzyma od firmy ubezpieczeniowej zwrot środków za niewykorzystany okres ochrony.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 1 Średnio: 5]

OBSERWUJ nas na Wiadomości Google.

Kliknij i dodaj nasz kanał do swoich Wiadomości Google i bądź na bieżąco.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

2 odpowiedzi

 1. Nabyłem samochód. Korzystałem z OC poprzednoiego właściciela. Czy ubezpieczyciel ma obowiązek powiadomić mnie o terminie końca ważności OC i konieczności zapłacenia nowego OC.

  1. Poprzedniego właściciela powiadomi, jeśli nie zgłosił, że sprzedał. Ciebie również najpewniej listownie z wyliczeniem składki za kolejny rok ze względu ochronę danych osobowych, czy zgody marketingowe tylko listownie ma taką możliwość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych jest AutoISO Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polska, pomoc@autoiso.pl). Przetwarzamy Twoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść wiadomości) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów: w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję. Współpracujemy z firmami hostingowymi, którym możemy przekazywać te dane (odbiorcy danych). Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityka Prywatności i Cookies.

Darmowe sprawdzenie
Historii Pojazdu

Zobacz nasz kanał YouTube

Odtwórz wideo

Przeczytaj też:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Autoiso Sp. z o.o., nr KRS: 0000840558, adres: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, Polska. Możesz się z nami kontaktować również przez e-mail: pomoc@autoiso.pl.

Możemy przetwarzać Twoje dane udostępniane nam podczas kontaktu z nami, które mogą stanowić dane osobowe, w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko, dane z portali społecznościowych oraz treść wiadomości. Robimy to na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w celu komunikacji z Tobą, dla ochrony przed roszczeniami i realizacji roszczeń, przez okres do 6 lat od roku, w którym zakończono korespondencję, lub do zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Udostępnienie tych danych jest konieczne do komunikacji.

Możemy ujawniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają te dane w naszym imieniu (odbiorcy danych) w celu świadczenia dla nas usług z zakresu: hostingu, informatyki, statystyki i analityki, marketingu, oprogramowania do zarządzania firmą i bazą kontaktów oraz komunikacji elektronicznej, księgowości i doradztwa prawnego. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jedynie do Państw lub podmiotów zapewniających stopień ochrony danych osobowych odpowiadający regulacjom UE, w szczególności stosujących tzw. standardowe klauzule umowne UE.

Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia ich, a także do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednika w innym państwie UE.

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.