Obowiązek rejestracji pojazdu od 1 stycznia 2024 roku. Auta od handlarzy mogą być droższe nawet o ponad 2000 złotych!

Udostępnij
Wasza ocena
Obowiązek rejestracji pojazdu od 1 stycznia 2024 roku
Z dniem 1 stycznia 2024 roku w życie wszedł obowiązek rejestracji pojazdu używanego w ciągu 30 dni od dnia nabycia. W ten sposób wycofano możliwość wyłącznie zgłoszenia zakupu pojazdu, który już był zarejestrowany na terytorium Polski. Niedopilnowanie obowiązku grozi grzywną w wysokości nawet 2000 złotych. Podpowiadamy, kiedy nowy właściciel pojazdu jest zobowiązany złożyć wniosek o rejestrację, aby nie narazić się na sankcje finansowe.

W artykule przeczytasz

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji pojazdu od 1 stycznia 2024 roku?

Bezwzględny obowiązek rejestracji pojazdu zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Od tego dnia każda osoba fizyczna będąca nowy właścicielem używanego auta musi złożyć wniosek o rejestrację. Obowiązek przerejestrowania pojazdu ma ustawowy termin określony na 30 dni.

Obowiązek złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w ustawowym terminie dotyczy:

 • nabycia pojazdu w Polsce;
 • sprowadzenia pojazdu do Polski z państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • dopuszczenia do obrotu przez Krajową Administrację Skarbową pojazdu sprowadzonego do Polski z terytorium państwa, które nie jest członkiem Unii Europejskiej.

 

Jeżeli właścicielem jest spadkobierca, 30-dniowy termin jest liczony od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o nabyciu spadku lub sporządzenia aktu poświadczenia.

Przeczytaj też: “Darowizna samochodu – wzór, podatek, zasady

Jednocześnie wycofano przepis o możliwości jedynie zgłaszania kupna auta już zarejestrowanego w Polsce. Wprowadzone regulacje mają ograniczyć niektóre skutki kradzieży tożsamości. Zmiany oznaczają, że auta od handlarzy mogą być droższe. Oprócz tego z polskich ulic jeszcze szybciej znikną samochody z czarnymi tablicami rejestracyjnymi.

Obowiązek rejestracji pojazdu – jaka kara za brak złożenia wniosku o rejestrację?

Jeżeli nabywcą jest osoba prywatna, za brak dopilnowania obowiązku rejestracji pojazdu w terminie grożą kary pieniężne, tj.:

 • 500 złotych – brak złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni.
 • 1000 złotych – brak złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni.

 

Natomiast pozostawiono obowiązek zawiadomienia wydziału komunikacji o zbyciu pojazdu. Grzywnę finansową za brak poinformowania o tym fakcie urzędu określono na 250 złotych (wcześniej w zakresie od 200 zł do 1000 złotych). Złożenia zawiadomienia o zbyciu można dokonać u starosty właściwego względem miejsca zamieszkania – stałego lub czasowego. Natomiast najszybciej i najprościej zrobić to przez Internet.

Jeżeli to przedsiębiorstwo wielozakładowe lub podmiot z jednostkami organizacyjnymi, zawiadomienie o zbyciu pojazdu złożyć można u starosty właściwego względem miejsca rejestracji pojazdu. W przypadku, kiedy pojazd nie należy do jednego właściciela, może to zrobić jeden ze współwłaścicieli.

Przeczytaj też: “Zgłoszenie sprzedaży samochodu online krok po kroku

Zakup samochodu przed 1 stycznia 2024 roku – zgłaszać czy przerejestrować?

Nowe przepisy dotyczą transakcji zrealizowanych od dnia 1 stycznia 2024 roku. Dla klientów indywidualnych zmiany nie mają wielkiego znaczenia, ponieważ po zakupie pojazdu i tak należało go przerejestrować. Natomiast nowe regulacje mogą stanowić problem dla dealerów i handlarzy zajmujących się sprzedażą pojazdów. Dlatego takie podmioty w przypadku transakcji zawartych do 31 grudnia 2023 roku włącznie, powinny stosować się do następujących obowiązków:

 • Sprowadzenie pojazdu z zagranicy (państwa członkowskie Unii Europejskiej i nienależące do UE) – konieczność rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia.
 • Nabycie pojazdu na terytorium Polski (również sprowadzonego i już zarejestrowanego w Polsce) – konieczność zawiadomienia o nabyciu auta w terminie 30 dni od transakcji.

Nawet 2000 złotych kary dla dealerów

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami termin na rejestrację wynosi 90 dni. Jeżeli w tym terminie pojazd zostanie sprzedany, dealer jest zwolniony z obowiązku rejestracji. O ile sprzedaż może pójść szybko przy sprawnym pojeździe, o tyle problem może być zbycie aut uszkodzonych, które wymagają czasochłonnych napraw, a następnie wykonania badań technicznych.

Przeczytaj też: “Kupno samochodu bez OC – konsekwencje, co zrobić?

W takiej sytuacji podmiot będzie musiał zarejestrować pojazd. Koszty włącznie z możliwą karą zostaną wówczas przerzucone na klienta, a samochód będzie droższy, w najgorszym scenariuszu nawet o ponad 2000 złotych. Dotyczy to także sytuacji, kiedy podmiot nie sprzeda auta w ciągu 90 dni od zakupu. Kary dla dealerów są wyższe i sięgają 1000 złotych (kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 90 dni) lub 2000 złotych (w terminie 180 dni).

Ocena naszych czytelników
[Suma: 1 Średnio: 5]

FAQ

Jakich pojazdów dotyczy obowiązek przerejestrowania po zakupie?

Nowe regulacje dotyczą pojazdów używanych kupionych w Polsce i sprowadzonych z zagranicy.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o rejestrację samochodu używanego w wydziale komunikacji?

Klienci indywidualni muszą to zrobić w terminie 30 dni od nabycia, a jeżeli to pojazd otrzymany w spadku – w terminie 30 dni do uprawomocnienia się orzeczenia o nabyciu spadku lub sporządzenia aktu poświadczenia. W przypadku dealerów termin ten wynosi 90 dni.

Co grozi za brak złożenia wniosku o rejestrację zakupionego pojazdu w terminie?

Brak zarejestrowania takiego pojazdu przez osobę fizyczną w ciągu 30 dni oznacza karę w wysokości 500 złotych. Jeżeli spóźnienie przekracza 180 dni, grzywna jest podwójna (1000 złotych). Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami zapłacą 1000 złotych (brak rejestracji w ciągu 90 dni) lub 2000 złotych (180 dni).

OBSERWUJ nas na Wiadomości Google.

Kliknij i dodaj nasz kanał do swoich Wiadomości Google i bądź na bieżąco.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

2 odpowiedzi

 1. Związek Powiatów Polskich wskazuje, że żaden przepis prawa polskiego nie zabrania zbycia pojazdu przed
  złożeniem wniosku o jego rejestrację, co oznacza że właściciel może taki pojazd zbyć. Taka czynność
  prawna uniemożliwia jednak złożenie wniosku o rejestrację, bowiem wniosek taki może złożyć wyłącznie
  aktualny właściciel pojazdu. Oznacza to, że obowiązek ten staje się niemożliwy do zrealizowania, ale istnieje
  on w dalszym ciągu. Podkreślenia wymaga, że zbycie pojazdu przed złożeniem wniosku o jego
  zarejestrowanie w sposób definitywny zamyka możliwość spełnienia obowiązku określonego w art. 73aa
  ust. 1 prd dotyczącego złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. Tym samym wniosek o rejestrację złożony
  przez osobę, która zbyła pojazd (czyli przez osobę, która w momencie złożenia wniosku nie jest już
  właścicielem pojazdu) pochodzi od osoby niebędącą stroną, a tym samym nie wszczyna postępowania.
  W takiej sytuacji, zgodnie z art. 61a § 1 Kpa organ rejestrujący wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia
  postępowania.
  Nakreślony powyżej problem powoduje również wątpliwości związane z nakładaniem kar pieniężnych za
  naruszenie obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu

 2. ktoś koniecznie chce dokopać firmom, które kupują w Polsce lub Unii i sprzedają za granicę. Po co mam rejestrować pojazd, który z dużym prawdopodobieństwem sprzedam do innego kraju lub poza Europę. Mamy lobby deweloperów, bankierów to teraz jeszcze ubezpieczycieli.
  Chore Państwo ciąg dalszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych jest AutoISO Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polska, pomoc@autoiso.pl). Przetwarzamy Twoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść wiadomości) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów: w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję. Współpracujemy z firmami hostingowymi, którym możemy przekazywać te dane (odbiorcy danych). Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityka Prywatności i Cookies.
Porównaj oferty wielu Towarzystw i oszczędzaj na OC/AC!
Advertisement

Darmowe sprawdzenie
Historii Pojazdu

Zobacz nasz kanał YouTube

Odtwórz wideo

Przeczytaj też:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Autoiso Sp. z o.o., nr KRS: 0000840558, adres: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, Polska. Możesz się z nami kontaktować również przez e-mail: pomoc@autoiso.pl.

Możemy przetwarzać Twoje dane udostępniane nam podczas kontaktu z nami, które mogą stanowić dane osobowe, w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko, dane z portali społecznościowych oraz treść wiadomości. Robimy to na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w celu komunikacji z Tobą, dla ochrony przed roszczeniami i realizacji roszczeń, przez okres do 6 lat od roku, w którym zakończono korespondencję, lub do zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Udostępnienie tych danych jest konieczne do komunikacji.

Możemy ujawniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają te dane w naszym imieniu (odbiorcy danych) w celu świadczenia dla nas usług z zakresu: hostingu, informatyki, statystyki i analityki, marketingu, oprogramowania do zarządzania firmą i bazą kontaktów oraz komunikacji elektronicznej, księgowości i doradztwa prawnego. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jedynie do Państw lub podmiotów zapewniających stopień ochrony danych osobowych odpowiadający regulacjom UE, w szczególności stosujących tzw. standardowe klauzule umowne UE.

Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia ich, a także do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednika w innym państwie UE.

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.