Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu?

Udostępnij
Wasza ocena
Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu?
Wypełnienie wniosku o rejestrację pojazdu jest dość proste i nie powinno przysparzać większych problemów. To obowiązek osoby, która chce zarejestrować samochód lub inny pojazd, niezależnie czy jest on nowy, używany, a może sprowadzony z zagranicy. W tym artykule podpowiadamy, jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu krok po kroku. To przewodnik po całym procesie rejestracji, dzięki czemu wypełnienie wniosku, jaki należy dostarczyć do wydziału komunikacji, zajmie tylko kilka minut.

W artykule przeczytasz

Wniosek o rejestrację pojazdu – podstawowe informacje

Zanim podpowiemy, jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu, musimy zacząć od podstawowych informacji o tym, kto może zarejestrować samochód lub inny pojazd. Tak więc wniosek o rejestrację składa:

 • właściciel;
 • wszyscy współwłaściciele – jeżeli pojazd jest współwłasnością kilku osób;
 • właściciel, pełnomocnik lub przedstawiciel firmy – jeżeli samochód jest własnością firmy.

 

O ile w przypadku, kiedy samochód należy do jednej osoby, nie ma z tym problemu, o tyle rejestracja auta przy współwłasności może rodzić komplikacje. Wydziały komunikacji przyjmują bowiem interesantów w godzinach naszej pracy, a więc pojawienie się wszystkich współwłaścicieli w celu złożenia wniosku o rejestrację lub przerejestrowanie pojazdu w tym samym czasie może być problematyczne. W takiej sytuacji współwłaściciel, który nie może stawić się w wydziale komunikacji, powinien pisemnie wskazać i upoważnić osobę, która w jego imieniu dokona rejestracji auta. Wystarczy więc, że na dokumencie znajdzie się poniższe sformułowanie:

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko), ur. (miejsce urodzenia), zamieszkały/a w (adres), legitymujący/a się nr PESEL (numer), upoważniam Pana/Panią (imię i nazwisko osoby upoważnionej), ur. (miejsce urodzenia), zamieszkały/a w (adres), legitymujący/a się nr PESEL (numer) do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu (marka, model, numer VIN) w moim imieniu.

Przygotowaliśmy dla was wygodny generator upoważnienia do rejestracji pojazdu, w którym wypełnicie online odpowiednie dane i gotowe, wystarczy wydrukować.

Tak samo można też napisać pełnomocnictwo dla innych czynności związanych z pojazdem. Dotyczy to m.in. wyrejestrowanie pojazdu, odbioru stałego dowodu rejestracyjnego, wymiany dowodu rejestracyjnego itp.

Pełnomocnictwo należy podpisać oraz opatrzyć aktualną datą. Dokument można napisać na komputerze i wydrukować, ale także napisać odręcznie na kartce. Ważne, aby był jasny i czytelny. Najprościej wzór upoważnienia pobrać z Internetu i uzupełnić lub nawet wypełnić jeszcze przed wydrukowaniem.

POBIERZ WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO REJESTRACJI POJAZDU (PDF)

Jeżeli pełnomocnictwo jest udzielone członkom rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat, siostra) – jest bezpłatne. W innym przypadku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Obowiązek rejestracji i przerejestrowania pojazdu po zakupie

Tak po zakupie nowego auta w salonie, jak i używanego zakupionego w kraju, sprowadzonego z zagranicy czy otrzymanego w formie darowizny – mamy 30 dni na jego rejestrację. Czas ten liczony jest od dnia zakupu samochodu lub sprowadzenia do Polski (jeżeli auto było importowane). Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, możemy zapłacić karę administracyjną w wysokości nawet 1000 zł.

Przeczytaj też: “Spóźniona rejestracja samochodu zagrożona karą 1000 zł!

Warto pamiętać, że w przypadku zakupu nowego samochodu w salonie dealerskim, od czerwca 2021 roku do rejestracji auta można upoważnić salon. W imieniu kupującego cały proces rejestracji odbywa się online przez dealera.

Dokumenty wymagane do rejestracji samochodu

Rejestracji samochodu najlepiej dokonać w wydziale komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania, tj.:

 • urząd starostwa powiatowego;
 • urząd miasta (dla miast na prawach powiatu);
 • urząd dzielnicy (dla Warszawy).

 

Jednak tzw. pakiet deregulacyjny pozwala rejestrować pojazd:

 • w miejscu czasowego zameldowania – np. po uzyskaniu wpisu o czasowym meldunku, który potwierdza fakt zamieszkiwania w danym mieście;
 • w innym mieście niż zameldowanie bez czasowego zameldowania – żeby udowodnić fakt czasowego przebywania w danym mieście, można posłużyć się umową najmu mieszkania, umową o pracę ze wskazaniem adresu pracodawcy, deklaracją PIT wysyłaną do urzędu skarbowego poza miejscem zamieszkania, ale też oświadczeniem składanym pod groźbą odpowiedzialności karnej.

 

Niezależnie, w jakim miejscu odbywa się rejestracja – w mieście zameldowania lub czasowego zamieszkania – procedura wygląda tak samo. Do wydziału komunikacji należy dostarczyć:

 • wniosek o rejestrację pojazdu;
 • dokument potwierdzający nabycie (umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny);
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego;
 • dowód rejestracyjny;
 • potwierdzenie wszystkich opłat;
 • dokument tożsamości (osoba fizyczna) lub odpis z KRS (osoba prawna) – do okazania urzędnikowi.

Jak wygląda wniosek o rejestrację pojazdu?

Wygląd wniosku o rejestrację pojazdu ustala Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. Nie oznacza to jednak, że w każdym urzędzie wniosek wygląda tak samo. Powiaty mogą bowiem mieć swój własny wzór wniosku o rejestrację pojazdu, ale zawsze jest to dokument zgodny z przepisami ustawy.

Wniosek można odebrać w formie fizycznej w każdym wydziale komunikacji. Można też pobrać go ze strony internetowej urzędu lub znaleźć na innych stronach w Internecie. Najprościej jest go pobrać, wydrukować i wypełnić lub nawet najpierw wypełnić, a później wydrukować. Wniosek o rejestrację musi być czytelny, dlatego najlepiej wypełnić go na komputerze, ewentualnie odręcznie drukowanymi literami.

POBIERZ WNIOSEK O REJESTRACJĘ POJAZDU (PDF)

Tutaj z kolei znajdziecie generator takiego wniosku online. Interaktywnie wystarczy uzupełnić odpowiednie pola i gotowe.

Interaktywny wniosek o rejestrację pojazdu

Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu?

Wypełnienie wniosku o rejestrację pojazdu jest bardzo proste. Wystarczy właściwie uzupełnić wszystkie sekcje:

 • Dane właściciela pojazdu – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL (w przypadku osób fizycznych). Jeżeli jest to osoba prawna (np. spółka z o.o.), podać trzeba nazwę spółki, adres siedziby oraz numer REGON. Jeżeli jest kilku współwłaścicieli, najlepiej ich ponumerować i wypisać dane każdego z nich. Pierwsza osoba wpisana na wniosku będzie widniała w dowodzie rejestracyjnym w polach C.1 i C.2, pozostali – jako współwłaściciele w adnotacjach.
 • Miejscowość, data i nazwa organu rejestrującego – sekcja w prawej górnej części wniosku. Zdarza się, że na wniosku danego urzędu jego nazwa i miejscowość są już wypełnione, a wystarczy tylko wpisać datę.
 • Cel wizyty – do wyboru jest rejestracja, czasowa rejestracja, wyrejestrowanie oraz informacja o zbyciu lub nabyciu pojazdu. Wybrane opcje należy zostawić, pozostałe – skreślić. Przy autach zakupionych w Polsce najczęściej wnioskuje się o rejestrację oraz zgłasza nabycie. Ewentualnie osobno fakt nabycia wcześniej można zgłosić przez Internet. Przy samochodach z importu nie zgłasza się nabycia, a celem jest rejestracja. Natomiast po sprzedaży nie wnioskuje się o wyrejestrowanie, a tylko zawiadamia o zbyciu. O wyrejestrowanie należy wnioskować po kradzieży lub złomowaniu auta.
 • Dane pojazdu – znajdują się w dowodzie rejestracyjnym. Są to m.in. rodzaj pojazdu i przeznaczenie (np. samochód osobowy, ciężarowy), marka, typ i model samochodu (np. Ford Focus), numer VIN (w polu E dowodu rejestracyjnego), dotychczasowy numer rejestracyjny (polski lub zagraniczny; jeżeli nie znamy starego numeru lub rejestrujemy nowe auto – pole zostaje puste), numer karty pojazdu (nie trzeba uzupełniać), data sprowadzenia samochodu z terytorium członkowskiego UE (data przyjazdu auta do Polski ważna tylko przy imporcie z zagranicy), data nabycia (data ważna tylko w przypadku samochodu kupionego w Polsce).
 • Załączniki – dokumenty składane w celu rejestracji pojazdu oprócz wniosku, w tym dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający nabycie oraz dotychczasowe tablice rejestracyjne. Konieczne jest też pełnomocnictwo (podczas rejestracji pojazdu za kogoś) lub potwierdzenie zapłaty akcyzy/opłat celnych (jeżeli samochód jest sprowadzony z zagranicy). Z kolei przy nowych samochodach konieczne jest świadectwo zgodności (COC) oraz zaświadczenie o danych. Jeżeli pojazd nie ma ważnego badania lub został sprowadzony z zagranicy, potrzebne będzie też zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.
 • Dodatkowe wnioski – dodatkowo możemy wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego (jeżeli pojazd ma czytelne tablice o aktualnym wzorze; należy zaznaczyć we wniosku lub wpisać pod załącznikami formułkę “wnoszę o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego”, kiedy nie ma tego zdania we wniosku), indywidualne tablice rejestracyjne (1000 zł w przypadku samochodu oraz 500 zł dla motocykli i innych pojazdów z jedną tablicą rejestracyjną; na takie numery trzeba czekać ok. 3 tygodni), zmniejszone tablice rejestracyjne (należy dodatkowo oświadczyć, że pojazd jest konstrukcyjnie przystosowany do takich tablic; oświadczenie nieprawdy grozi mandatem podczas kontroli drogowej i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego).
 • Podpis – podpis osoby rejestrującej samochód w urzędzie. Jeżeli jest to rejestracja z upoważnienia, przed podpisem należy napisać skrót “z up.”.

Ile kosztuje rejestracja pojazdu?

Od 4 września 2022 roku rejestracja pojazdu jest znacznie tańsza niż wcześniej. Wszystko dzięki zniesieniu obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej. W zależności od tego, skąd pochodzi pojazd – z Polski lub zagranicy – na rejestracji samochodu osobowego można więc zaoszczędzić od 19 zł do 113,50 zł, tj.:

 • Koszt rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy – 161,50 zł (wcześniej 256 zł). Oszczędność 94,50 zł, a w tym: karta pojazdu – 75 zł, nalepka kontrolna – 18,50 zł, opłata ewidencyjna – 1 zł.
 • Koszt rejestracji auta kupionego w Polsce przy nowych tablicach – 161,50 zł (wcześniej 180,50 zł). Oszczędność 19 zł, a w tym: nalepka kontrolna – 18,5 zł, opłata ewidencyjna – 0,50 zł.
 • Koszt rejestracji auta kupionego w Polsce z zachowaniem tablic – 81 zł (wcześniej 180,50 zł). Oszczędność: 99,50 zł, a w tym: zwykłe tablice rejestracyjne – 80 zł, nalepka kontrolna – 18,5 zł, opłata ewidencyjna – 1 zł.
 • Koszt rejestracji auta kupionego w Polsce z zachowaniem tablic i bez wydawania pozwolenia czasowego, jeżeli jest miejsce w dokumencie na stosowną adnotację – 67 zł (wcześniej 180,50 zł). Oszczędność 113,50 zł, a w tym: zwykłe tablice rejestracyjne – 80 zł, nalepka kontrolna – 18,5 zł, pozwolenie czasowe – 13,50 zł, opłata ewidencyjna – 1,50 zł.

 

Przeczytaj też: “Ile kosztuje rejestracja samochodu od 4 września 2022 roku?

Dowód rejestracyjny tymczasowy i stały

Uzupełnienie wniosku o rejestrację pojazdu jest więc całkiem proste, a sama rejestracja znacznie tańsza niż przed 4 września 2022 roku. Pierwsza wizyta w urzędzie po złożeniu wniosku o rejestrację skutkuje uzyskaniem tymczasowego dowodu rejestracyjnego. Upoważnia on do poruszania się w ruchu drogowym. Jest to tymczasowa rejestracja pojazdu.

Wraz z czasowym pozwoleniem kierowca otrzyma tablice rejestracyjne. Tak zwany miękki dowód rejestracyjny jest ważny tylko 30 dni. Jeżeli w tym czasie nie zarejestrowano pojazdu na stałe, trzeba ponownie udać się do urzędu. Urzędnik wydłuży czasową rejestrację o kolejne 14 dni. Po zarejestrowaniu pojazdu na stałe otrzymujemy właściwy dowód rejestracyjny.

FAQ – najczęstsze pytania o wniosek o rejestrację pojazdu

Skąd wziąć wniosek o rejestrację pojazdu?

Wzór wniosku można pobrać z Internetu lub w wydziale komunikacji – stacjonarnie lub online.

Jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu?

Wystarczy uzupełnić wniosek krok po kroku, podając wszystkie wymagane dane (dane właściciela lub właścicieli pojazdu, miejscowość i data, dane urzędu, dane pojazdu, cel wizyty, załączniki, podpis + ewentualnie dodatkowe wnioski).

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

W zależności od tego, skąd pochodzi pojazd i czy ma nowe tablice rejestracyjne, rejestracja samochodu osobowego kosztuje: 81 zł (auto z Polski z zachowaniem tablic), 161,50 zł (auto z Polski z wyrobieniem nowych tablic), 161,50 zł (auto sprowadzone z zagranicy), 67 zł (auto z Polski z zachowaniem dotychczasowych tablic i bez wydawania pozwolenia czasowego).

Ocena naszych czytelników
[Suma: 109 Średnio: 1.9]

OBSERWUJ nas na Wiadomości Google.

Kliknij i dodaj nasz kanał do swoich Wiadomości Google i bądź na bieżąco.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych jest AutoISO Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polska, pomoc@autoiso.pl). Przetwarzamy Twoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść wiadomości) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów: w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję. Współpracujemy z firmami hostingowymi, którym możemy przekazywać te dane (odbiorcy danych). Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityka Prywatności i Cookies.

Darmowe sprawdzenie
Historii Pojazdu

Newsletter

Klikając “Zapisz się” zamawiasz newsletter e-mailowy, zawierający także informacje handlowe, w szczególności o usługach i produktach związanych z pojazdami. Zgodę można cofnąć w e-mailu od nas lub informując nas e-mailem. Administrator danych: Autoiso Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polska, pomoc@autoiso.pl). Więcej w Polityce Prywatności.

Zobacz nasz kanał YouTube

Odtwórz wideo

Najnowszy film

Przeczytaj też: