Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Udostępnij
Wasza ocena
oswiadczenie-sprawcy-kolizji
Kolizja drogowa to zdarzenie, które może przytrafić się każdemu kierowcy. Niezależnie od tego, czy jesteś sprawcą, czy poszkodowanym, kluczowe znaczenie ma prawidłowe i rzetelne sporządzenie oświadczenia o zdarzeniu. Dokument ten stanowi podstawę do dalszych działań związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych przez ubezpieczycieli. Oto kompletny przewodnik, jak krok po kroku napisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, aby spełniało wszystkie wymogi i było przyjęte przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

W artykule przeczytasz

1. Spokojnie i dokładnie oceń sytuację

Bezpośrednio po zdarzeniu, zadbaj o bezpieczeństwo – własne, pasażerów i innych uczestników ruchu. Upewnij się, że droga jest zabezpieczona, a jeśli to konieczne, wezwij pomoc. Pamiętaj, że w przypadku osób rannych twoim obowiązkiem jest udzielenie pomocy poszkodowanym. W takich sytuacjach zdarzenie jest klasyfikowane nie jako kolizja, tylko jako wypadek. Wówczas nie jest spisywane oświadczenie sprawcy tylko stosowną notatkę sporządza Policja.

2. Zbierz potrzebne informacje

Jeśli natomiast zdarzenie kwalifikuje się jako kolizja, to ze sprawcą spisz stosowne oświadczenie. Zanim jednak przystąpisz do pisania oświadczenia, zbierz wszystkie kluczowe informacje:

  • Dane osobowe i kontaktowe wszystkich uczestników zdarzenia.
  • Dane pojazdów biorących udział w kolizji (marka, model, numer rejestracyjny, ubezpieczenie).
  • Informacje o świadkach zdarzenia (jeśli takowi są).
  • Dokładny opis miejsca zdarzenia.
  • Zdjęcia miejsca zdarzenia, uszkodzeń pojazdów oraz innych istotnych elementów (np. śladów hamowania).

3. Sporządź dokładny opis zdarzenia

W oświadczeniu należy szczegółowo, ale rzeczowo opisać przebieg zdarzenia drogowego. Zaczynając od warunków pogodowych, poprzez opis miejsca, a na zachowaniu uczestników kończąc. Pamiętaj, aby zachować chronologię zdarzeń.

4. Przedstaw swoje stanowisko

Jeśli jesteś sprawcą kolizji, to powinieneś jasno określić swoje stanowisko w sprawie zdarzenia. Jeśli przyznajesz się do winy, zrób to w sposób jednoznaczny. W przypadku, gdy uważasz, że doszło do zdarzenia z przyczyn niezależnych od Ciebie, przedstaw argumenty i dowody, które to potwierdzają.

5. Dołącz dokumentację fotograficzną

Zdjęcia z miejsca zdarzenia są nieocenionym dodatkiem do oświadczenia. Pozwalają one na lepsze zrozumienie sytuacji oraz mogą być kluczowym dowodem w procesie ustalania okoliczności kolizji.

6. Podpisz oświadczenie

Oświadczenie o kolizji musi być podpisane przez sprawcę zdarzenia. Podpis potwierdza, że informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe.

7. Zgłoś zdarzenie do ubezpieczyciela

Należy niezwłocznie zgłosić zdarzenie do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Do zgłoszenia dołącz sporządzone oświadczenie oraz wszelkie inne dostępne dowody (np. dokumentację fotograficzną).

Pamiętaj, że prawidłowo sporządzone oświadczenie to podstawa szybkiego i sprawnego rozwiązania sprawy związanej z kolizją drogową. Warto więc poświęcić odpowiedni czas na zapoznanie się z procedurami i przygotowanie dokumentu zgodnie z wyżej przedstawionymi wytycznymi. Oświadczenie, które jest kompleksowe, rzetelne i obiektywne, znacząco przyspieszy proces likwidacji szkody i pozwoli na sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy.

Zaniżone odszkodowanie z OC

Jednym z często spotykanych wyzwań po kolizji drogowej jest zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy. Jeżeli po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela uznasz, że kwota odszkodowania nie pokrywa w pełni poniesionych strat, masz prawo do podjęcia odpowiednich kroków w celu jej zwiększenia.

Przede wszystkim, skrupulatnie zweryfikuj kalkulację szkody przedstawioną przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Sprawdź, czy wszystkie uszkodzenia zostały uwzględnione, a ceny części i koszty naprawy są adekwatne do rynkowych stawek. Pamiętaj, że jeśli w twoim pojeździe przed zdarzeniem drogowym były zamontowane części zamienne, to takie też powinny zostać uwzględnione przez ubezpieczyciela.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, przygotuj pisemne odwołanie, do którego dołączysz stosowne argumenty i dowody, takie jak dodatkowa opinia niezależnego rzeczoznawcy samochodowego, czy dodatkowe zdjęcia uszkodzeń. W odwołaniu jasno określ swoje oczekiwania co do wysokości odszkodowania, powołując się na zebrane dowody. Na odpowiedź ze strony ubezpieczeniowej trzeba jednak czekać – zgodnie z prawem jest to 30 dni, a termin ten może zostać wydłużony.

Możesz też skorzystać z dopłaty do odszkodowania. To możliwość oferowana przez firmy odszkodowawcze. Wystarczy przesłać do bezpłatnej analizy kosztorys naprawy pojazdu. Jeśli z analizy wynika, że doszło do zaniżenia odszkodowania, to otrzymasz propozycję dopłaty do odszkodowania. Środki te trafiają na wskazane konto w ciągu kilku dni od dopełniania wszelkich formalności. Jest to de facto podpisanie umowy cesji wierzytelności. Polega to na sprzedaży prawa do zaniżonej części odszkodowania.

Pamiętaj, że masz również możliwość zgłoszenia sprawy do Rzecznika Finansowego, który może interweniować w Twoim imieniu lub zainicjować mediację między Tobą a towarzystwem ubezpieczeniowym. Poza tym możesz także wybrać ścieżkę sądową, choć jest to najbardziej czasochłonny proces.

Artykuł sponsorowany

Ocena naszych czytelników
[Suma: 0 Średnio: 0]

OBSERWUJ nas na Wiadomości Google.

Kliknij i dodaj nasz kanał do swoich Wiadomości Google i bądź na bieżąco.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych jest AutoISO Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polska, pomoc@autoiso.pl). Przetwarzamy Twoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść wiadomości) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów: w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję. Współpracujemy z firmami hostingowymi, którym możemy przekazywać te dane (odbiorcy danych). Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityka Prywatności i Cookies.

Porównaj oferty wielu Towarzystw i oszczędzaj na OC/AC!

Darmowe sprawdzenie
Historii Pojazdu

Zobacz nasz kanał YouTube

Odtwórz wideo

Przeczytaj też:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Autoiso Sp. z o.o., nr KRS: 0000840558, adres: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, Polska. Możesz się z nami kontaktować również przez e-mail: pomoc@autoiso.pl.

Możemy przetwarzać Twoje dane udostępniane nam podczas kontaktu z nami, które mogą stanowić dane osobowe, w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko, dane z portali społecznościowych oraz treść wiadomości. Robimy to na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w celu komunikacji z Tobą, dla ochrony przed roszczeniami i realizacji roszczeń, przez okres do 6 lat od roku, w którym zakończono korespondencję, lub do zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Udostępnienie tych danych jest konieczne do komunikacji.

Możemy ujawniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają te dane w naszym imieniu (odbiorcy danych) w celu świadczenia dla nas usług z zakresu: hostingu, informatyki, statystyki i analityki, marketingu, oprogramowania do zarządzania firmą i bazą kontaktów oraz komunikacji elektronicznej, księgowości i doradztwa prawnego. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jedynie do Państw lub podmiotów zapewniających stopień ochrony danych osobowych odpowiadający regulacjom UE, w szczególności stosujących tzw. standardowe klauzule umowne UE.

Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia ich, a także do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednika w innym państwie UE.

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.