DTC — Diagnostic Trouble Code

DTC (z ang. Diagnostic Trouble Code) to diagnostyczny kod usterki. Dzięki normalizacji ich kodów diagności wiedzą, z jakim problemem mają do czynienia.

Historia Diagnostic Trouble Code

Kody usterek pokładowego systemu diagnostycznego OBD II (w Europie EOBD) ustalone zostały, począwszy od roku 2000. W międzynarodowej skali znormalizowane je przez normy SAE i ISO.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, kod taki składa się z pięciu znaków. Mianowicie pierwszy z nich to litera symbolizująca lokalizację usterki. Natomiast pozostałe cztery to cyfry, które określają jej rodzaj i lokalizację w konkretnym układzie auta.

Litery symbolizujące lokalizację usterki:

  • P – silnik
  • B – nadwozie
  • C – podwozie
  • U – system komunikacyjny

Na przykład kod usterki P0301 odnosi się do wypadania zapłonów w pierwszym cylindrze silnika.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 3 Średnio: 3.7]