ADR — Automatic Distance Regulation

ADR, z ang. Automatic Distance Regulation to w wolnym tłumaczeniu automatyczna regulacja odległości. Funkcję tą określa się również mianem aktywnego tempomatu, który automatycznie ustala odległość samochodu od poprzedzającego pojazdu wedle ustawień wprowadzonych przez kierowcę.

Zasada działania systemu ADR

Zadaniem systemu Automatic Distance Regulation jest utrzymanie stałej, ustalonej przez kierowcę odległości od samochodu, który porusza się przed nim. Ta jest tu programowana za pomocą odpowiednich opcji w tempomacie. Niemniej jednak nigdy nie może być mniejsza od odległości, jaką zaprogramował producent samochodu określający bezpieczny odstęp dla danej prędkości ustawiony jako minimalny. W zależności od panujących na drodze warunków system automatycznie przyspiesza lub zwalnia, utrzymując w ten sposób zakładaną wcześniej odległość.

Patrz też: CCS — Cruise Control System

Ocena naszych czytelników
[Suma: 2 Średnio: 3]