Sprawdzenie zastawu sądowego

Banki czy SKOK-i przy kredytach i pożyczkach próbują zabezpieczyć swoje wierzytelności. Jedną z możliwości, spotykaną zresztą bardzo często, jest zastaw rejestrowy na samochodzie, co jest zgodne z Ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Ustawa ta ma charakter regulacji szczególnej w stosunku do kodeksu cywilnego. W sprawach, które nie są w niej regulowane, zastosowanie mają natomiast przepisy kodeksu cywilnego o zastawie. Przez zastaw rejestrowy należy rozumieć zabezpieczenie wierzyciela (SKOK-u lub banku). Jeśli nad samochodem został ustanowiony zastaw i został on wpisany do rejestru zastawów, co jest w tym przypadku decydujące, wierzyciel może żądać zaspokojenia swojej wierzytelności niezależnie od tego, kto jest właścicielem takiego samochodu.

Co to oznacza w praktyce?

Największe konsekwencje może ponieść nabywca, który bez wiedzy o tym fakcie kupił samochód z ustanowionym zastawem. Wówczas wierzyciel z żądaniem zaspokojenia wierzytelności zgłosi się do nowego właściciela. Ten nie uniknie możliwych konsekwencji zakupu samochodu z ustanowionym zastawem poprzez tłumaczenie się nieznajomością faktu dokonania takiego wpisu w rejestrze zastawów na dzień nabycia auta. Rzecz (w tym przypadku samochód) i tak stanie się "wolna" dopiero po wygaśnięciu zastawu. Kupując samochód z ustanowionym zastawem, należy więc liczyć się z tym, że bank będzie chciał użyć naszego pojazdu do zaspokojenia swoich roszczeń w stosunku do poprzedniego właściciela.

Dlatego tak ważne jest sprawdzenie, czy na takim pojeździe zastaw nie został ustanowiony. Teoretycznie, wystarczyć do tego powinien dowód rejestracyjny. Informacja o wpisaniu samochodu do rejestru zastawów powinna widnieć w tym dokumencie, a adnotacji w nim dokonuje organ rejestrujący pojazd (starostwo powiatowe). Wpis ten powinien mieć następującą treść: "Na pojeździe ustanowiony jest zastaw rejestrowy na rzecz Banku XXX (SKOK-u) wpisany pod numerem pozycji rejestru zastawów XXXX"

W praktyce dzieje się tak jednak rzadko. Wszystko dlatego, że adnotacja w dowodzie rejestracyjnym jest dokonywana na wniosek właściciela. Logiczne jest natomiast, że każdy, kto chce sprzedać pojazd, woli zataić taką informację, która mogłaby zniechęcić potencjalnych nabywców. Skoro brak wzmianki o zastawie w dowodzie rejestracyjnym nie zwalnia przed skutkami nabycia pojazdu obciążanego zastawem rejestrowym, jego sprawdzenia dokonać należy w inny sposób. Pomoże w tym weryfikacja stanu pojazdu w Rejestrze Zastawów Sądowych RP. Zawartość raportu z weryfikacji w Rejestrze Zastawów Sądowych RP


Każda weryfikacja stanu pojazdu w Rejestrze Zastawów Sądowych RP składa się z dwóch sekcji:

1. Identyfikacja pojazdu

W tej sekcji zawarte są informacje o weryfikowanym pojeździe. Poza datą dokonania weryfikacji użytkownik znajdzie w niej markę, model, wersję, numer VIN czy logotyp pojazdu sprawdzanego w Rejestrze Zastawów Sądowych RP.


2. Wynik sprawdzenia

Ta sekcja zawiera wynik weryfikacji przebiegu pojazdu w Rejestrze Zastawów Sądowych RP.

Ten przybiera jedną z dwóch postaci:

  • Pojazd nie posiada zastawu sądowego (kolor zielony): nad pojazdem nie ma ustanowionego zastawu, a prawa do niego nie może rościć sobie żaden wierzyciel.
  • Pojazd posiada zastaw sądowy (kolor czerwony): nad pojazdem ustanowiono zastaw, co może być powodem żądania zaspokojenia swojej wierzytelnością przez wierzyciela.
X
ZAMKNIJ

Administratorem Twoich danych jest VIN-Info Sp. z o.o. (ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice, Polska, ).
Możemy przetwarzać Twoje dane (adres IP, dane o przeglądarce i systemie operacyjnym oraz przybliżona lokalizacja):
na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów do celów statystycznych i zarządzania stroną, przez okres do zakończenia analizy statystyk, nie dłużej niż przez 3 lata od roku, w którym uzyskano dane;
na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu marketingu bezpośredniego usług własnych, przez okres funkcjonowania strony lub do wycofania zgody. Współpracujemy z: firmami marketingowymi, wyszukiwarkami internetowymi, portalami społecznościowymi, firmami udostępniającymi narzędzia do badań statystycznych i obsługi portali społecznościowych, firmami hostingowymi, którym możemy przekazywać te dane (odbiorcy danych). Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE. Udostępnienie nam danych nie jest obowiązkowe, jednak bez ich podania strona może nie funkcjonować prawidłowo. Masz prawo dostępu do danych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Możesz w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE. Strona może używać plików cookies i innych podobnych technologii we wspomnianych celach. Zgoda na ich używanie wyrażana jest za pośrednictwem ustawień wybranych przez Ciebie w przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych i ustawieniach przeglądarki znajduje się w [Polityce Prywatności].