Ekspercki Raport z oględzin pojazdu

Każdy ekspercki raport z oględzin pojazdu składa się z następujących sekcji:

1. Informacje podstawowe auta / Informacje dodatkowe auta

Ekspert sprawdzi dostępność wszystkich dokumentów jakie sprzedający przedstawi do wglądu. Na ich podstawie dokona uzupełnienia informacji podstawowych pojazdu. Zweryfikowana zostanie ich wiarygodność oraz czy są kompletne. Wszystkie braki i uwagi zostaną odnotowane.

summary