Nawet pięć lat więzienia za przekręcanie licznika samochodowego

przekręcanie licznika samochodowego

Przekręcanie licznika samochodowego to często powtarzający się proceder wśród handlarzy, którzy przez cofanie licznika próbują zwiększyć wartość pojazdu. Od stycznia przyszłego roku przekręcanie liczników będzie wiązało się ze sporym ryzykiem. Kara za ingerencję w stan licznika samochodowego wynosić będzie bowiem od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Tak zakłada projekt nowelizacji ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Kara dla zlecającego i wykonawcy

Nowelizacja przepisów zakłada, że karą objęte zostaną określone zachowania, które mają na celu nieuzasadnioną i nieuprawnioną ingerencję we wskazania licznika całkowitego przebiegu pojazdu. Zalicza się do nich między innymi ingerencję w prawidłowość pomiaru, zmianę wskazań licznika czy wymianę licznika lub niezawiadomienie o tym fakcie stacji kontroli pojazdów. Za każde z tych działań grozić może nawet pięć lat pozbawienia wolności, a karani mogą być nie tylko zlecający oszustwo, ale również wykonawcy, a więc na przykład mechanicy w warsztatach samochodowych.

Zgłoszenie i badania

Nowe przepisy mają zagwarantować, że przekręcanie licznika samochodowego będzie miało miejsce o wiele rzadziej. Patrząc na samą wysokość kary, rzeczywiście mogą one na tej płaszczyźnie przynieść pozytywny skutek. Poza ingerencją w stan licznika warto jednak odnieść się również do jego całkowitej wymiany. Jeżeli taka będzie konieczna, informację o tym zdarzeniu trzeba w formie pisemnej przekazać stacji kontroli pojazdów. Pismo takie zawierać musi przyczynę i dokładną datę wymiany licznika. Dotyczy to nie tylko posiadaczy samochodów, ale również ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych, a nawet motorowerów.

Z kolei w terminie 10 dni od daty wymiany licznika pojazd należy przedstawić w stacji kontroli pojazdów w celu sprawdzenia, czy przebieg auta odmierza on w jednostkach właściwych dla danego pojazdu. Dodatkowo dokonany zostaje wówczas odczyt wskazań tego licznika. Warto zauważyć, że wiązało się to będzie z dodatkową opłatą, która przeznaczona ma być między innymi na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców.

Zgodnie z prawem wymiana licznika będzie możliwa tylko wtedy, kiedy ten w ogóle nie odmierza przebiegu pojazdu, a ze względu na swoje przeznaczenie przebieg ten powinien być mierzony. Możliwe jest to więc jedynie w sytuacji uszkodzenia licznika, które uniemożliwia jego poprawne działanie.

Nowe obowiązki administracyjne służb państwowych

Nowelizacja przepisów nakłada też nowe obowiązki administracyjnoprawne na służby państwowe i podmioty, które mają za zadanie zapobieganie ingerencji w stan licznika całkowitego przebiegu pojazdu. Diagnosta uprawniony jest między innymi do sprawdzania nowo wymienionych liczników, przekazywania wskazania zamontowanych liczników do centralnej ewidencji pojazdów oraz pobierania za to opłat.

Dodatkowo może on zatrzymać dowód rejestracyjny, jeżeli licznik odmierza przebieg w niewłaściwych jednostkach miary, odczyt licznika nie jest możliwy lub gdy właściciel nie złożył w formie pisemnej oświadczenia wraz z przyczyną oraz datą wymiany licznika.

Warto podkreślić, że spisywanie wskazań liczników obowiązkowe będzie podczas każdej kontroli drogowej. Nawet tej rutynowej. Oznaczać to może, że przekręcanie licznika samochodowego będzie naprawdę trudne. Ryzyko wpadki związanej z tym nielegalnym procederem mocno wzrośnie.

Podsumowanie

Projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że nowe przepisy w życie wejdą z dniem 1 stycznia 2019 roku. Czy przyniosą one oczekiwany efekt? Z oficjalnymi ocenami należy się wstrzymać. Założenia projektu są jednak jak najbardziej słuszne. Nie da się ukryć, że przekręcanie licznika samochodowego to działanie powszechne i niezgodne z prawem. Zwykłych obywateli naraża to nie tylko na stratę finansową, ale również zagrożenie zdrowia czy życia. Kupując samochód z przekręconym licznikiem, klienci mają pewność, że nabywają pojazdy w zdecydowanie lepszym stanie technicznym, niż jest w rzeczywistości. Często są to natomiast zwykłe wraki, których miejsce nie jest na drogach, a wręcz przeciwnie złomowisku. Przypomnijmy też, że w sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu pojazdu pomaga raport VIN, który zawiera w sobie również wiele innych cennych informacji, a w tym zgłoszenia serwisowe czy zarejestrowane stłuczki i wypadki.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 2 Średnio: 3]
Darmowe sprawdzenie VIN? Wypróbuj naszą wyszukiwarkę i nie daj się oszukać!
Sprawdzenie VIN

Odpowiedz