Kara od UFG za brak OC – po jakim czasie przychodzi kara z UFG i czy da się ją umorzyć?

Udostępnij
Wasza ocena
Samochód osobowy ze stłuczonym bokiem stoi na drodze
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terytorium RP są zobowiązani do posiadania aktywnego ubezpieczenia OC dla danego pojazdu tak długo, jak pozostaje on zarejestrowany. Instytucją odpowiedzialną za weryfikację ciągłości OC jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który w przypadku wykrycia przerwy w ciągłości polisy wystawia wezwanie do zapłaty przewidzianej ustawowo kary. Ile wynosi nakładana przez UFG kara, jak przebiega proces weryfikacji ciągłości ubezpieczenia i czy istnieje możliwość uniknięcia obowiązku zapłaty kary za brak OC?

W artykule przeczytasz

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) – podstawowe informacje

Podstawę prawną działalności UFG stanowi Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2277 z późn. zm.), szczegółowo określająca zakres zadań i obowiązków UFG. Działalność UFG obejmuje przede wszystkim następujące obszary:

 • wypłacanie odszkodowań i świadczeń osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i kolizjach spowodowanych przez posiadaczy pojazdów bez ważnego ubezpieczenia OC
 • wypłacanie odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach spowodowanych przez nieznanych sprawców
 • gromadzenie i udostępnianie (zgodnie z obowiązującymi przepisami) informacji na temat polis komunikacyjnych posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce
 • kontrola posiadaczy pojazdów pod kątem posiadania ważnej polisy komunikacyjnej OC
 • nakładanie kar finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami na posiadaczy pojazdów bez ważnego ubezpieczenia OC

Baza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Co można w niej sprawdzić?

Kobieta rozmawia przez telefon oglądając zarysowanie na nadkolu samochodu

Baza danych UFG obejmuje ponad 400 milionów polis komunikacyjnych i każdego dnia jest aktualizowana o nowe informacje, dzięki czemu jest to najbardziej obszerna i najaktualniejsza baza tego typu danych w naszym kraju.

Skorzystanie z bazy danych UFG pozwala Ci na:

sprawdzenie OC uczestnika wypadku – jeśli sprawca jest znany, w bazie UFG możesz sprawdzić ważność obowiązkowego ubezpieczenia OC takiej osoby. Po wprowadzeniu wymaganych danych identyfikacyjnych pojazdu uzyskasz informację o polisie OC przypisanej do sprawdzanego pojazdu albo o jej braku.

sprawdzenie OC własnego pojazdu – w tym przypadku niezbędna jest rejestracja i zalogowanie się na stronie UFG. Dzięki temu możesz uzyskać informacje na temat pełnego przebiegu Twojej polisy OC i AC (o ile ta druga była wykupiona), a także o ewentualnych szkodach i wypłaconych odszkodowaniach.

Sprawdzenie ubezpieczenia OC (własnego bądź sprawcy wypadku) dzięki UFG to nie jedyna opcja, z której możesz skorzystać. Po rejestracji i logowaniu na stronie UFG dostępny jest także wgląd w dane o historii szkód komunikacyjnych konkretnego pojazdu. Co ważne, nie musi to być Twój pojazd.

Sprawdź czym jeszcze zajmuje się UFG i skąd pochodzą pieniądze na działalność tej instytucji!

Od czego zależą wysokości kar nakładanych przez UFG w przypadku braku OC?

Nakładana za brak OC kara jest zależna od kilku czynników. Są to:

 • minimalna płaca w roku, w którym przeprowadzono kontrolę ważności polisy (kwota określana ustawowo)
 • długość okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym
 • rodzaj pojazdu, którego dotyczy weryfikacja ciągłości polisy OC

Dokładne wzory wyliczania opłat karnych zostały określone ustawowo (ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG PBUK), podobnie jak kwoty kar UFG. Sam Fundusz jedynie je nakłada i egzekwuje, więc co do zasady opłaty te nie podlegają negocjacjom. Ewentualne częściowe lub całkowite umorzenie kary za brak OC jest możliwe wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, o czym szerzej piszemy w dalszej części artykułu.

Pamiętaj też, że od 1 lipca 2023 roku kwoty kar dodatkowo wzrosły z uwagi na zmiany w wysokości minimalnej płacy, dlatego dla Twojej wygody aktualne stawki opłat karnych nakładanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zebraliśmy w tabeli, którą znajdziesz poniżej.

Jak wysoka jest kara za brak OC w 2023 roku?

Wysokości kar za brak OC w 2023 roku obrazuje poniższa tabela:

 

Okres bez ochrony ubezpieczeniowej Samochód osobowy Samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy, autobus Pozostałe pojazdy
1.07.2023 – 31.12.2023
do 3 dni 1 440,00 zł 2 160,00 zł 240 zł
4-14 dni 3 600 zł 5 400 zł 600 zł
ponad 14 dni 7 200 zł 10 800 zł 1 200 zł

Kara UFG a długość przerwy w OC

Zmartwiony mężczyzna sprawdza informacje na smartfonie.

Długość przerwy w obowiązkowym ubezpieczeniu OC bezpośrednio przekłada się na kwotę kary za brak OC. Poniżej przedstawiamy aktualną zależność zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawowymi:

 • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej
 • od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej
 • powyżej 14 dni – 100% pełnej opłaty karnej

Kary UFG – dlaczego są nakładane?

Przyczyną nakładania kar jest brak ubezpieczenia OC. Wśród najczęstszych powodów braku OC znajdują się:

 • nie zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC po zakupie pojazdu od poprzedniego właściciela (istniejąca polisa poprzedniego właściciela nie odnawia się automatycznie)
 • błędne założenie, że dla nieużytkowanego pojazdu nie ma obowiązku wykupowania OC (zgodnie z polskim prawem polisa OC musi być wykupiona na każdy zarejestrowany i spełniający ustawowe kryteria pojazd, z wyjątkiem pojazdów historycznych)
 • wpłata składki OC w niepełnej kwocie (najczęściej zdarza się osobom opłacającym OC w systemie ratalnym, ponieważ brak wpłaty nawet jednej raty powoduje brak automatycznego wznowienia polisy, co skutkuje przerwą w ciągłości OC)

Dowiedz się więcej o konsekwencjach braku OC

Kara za brak ubezpieczenia OC – po jakim czasie przychodzi kara z UFG?

Weryfikacja aktualności ubezpieczeń OC jest wykonywana automatycznie i w nieregularnych odstępach czasu (losowo), dlatego żaden kierowca nie może przewidzieć terminu kontroli ważności swojej polisy przez UFG. W związku z nieregularnością przeprowadzanych przez UFG kontroli oraz dużą liczbą wysyłanych zawiadomień (w 2021 roku wysłano ich ponad 250 000), kary bywają nakładane z pewnym opóźnieniem, jednak zawsze data wykonania kontroli jest wskazana na wezwaniu do zapłaty. Może się zatem zdarzyć, że zawiadomienie o konieczności zapłaty za brak OC przyjdzie z kilkutygodniowym bądź nawet kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do daty wykonania kontroli.

Jak uniknąć kary za brak OC?

To pytanie pojawia się w Internecie bardzo często, jednak uniknięcie kary za brak OC jest niemal niemożliwe z uwagi na wysoką skuteczność systemu weryfikującego ciągłość ubezpieczeń OC. Jedynymi stuprocentowo pewnymi sposobami na uniknięcie kary za brak OC jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia oraz regularne i terminowe opłacanie należnych składek.

Kup OC w Generali i nie martw się o grożące za brak OC kary!

Czy UFG umorzył komuś karę?

Poddenerwowana młoda kobieta rozmawia przez telefon.

Jak już wspominaliśmy, kary za brak OC nakładane są przez UFG automatycznie, a ciągłość każdej OC weryfikuje automatyczny algorytm o bardzo wysokiej skuteczności. Z tego względu umorzenie jest możliwe w bardzo nielicznych przypadkach – w praktyce może mieć to miejsce jedynie w przypadku omyłkowego nałożenia kary w wyniku błędu proceduralnego (pomyłki systemu), ewentualnie w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie.

Kara za brak OC – odwołanie

W przypadku, gdy kara za brak OC zostanie nałożona na Ciebie niesłusznie, możesz złożyć odwołanie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o karze. W takiej sytuacji skorzystaj z formularza dostępnego na stronie UFG.

Jeśli z różnych względów nie podlegasz obowiązkowi posiadania OC, konieczne będzie przesłanie do UFG dokumentów, które potwierdzą ten fakt. W zależności od sytuacji wymagane są:

 • skan lub zdjęcie umowy zbycia/nabycia/darowizny danego pojazdu, jeśli w danym okresie nie był już Twoją własnością
 • skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie po kradzieży lub demontażu pojazdu, którego dotyczy kara za brak OC
 • skan lub zdjęcie dowodu rejestracyjnego lub dokumentów potwierdzających uznanie wskazanego pojazdu za zabytkowy, unikatowy lub przeznaczony do jazd testowych

Podsumowanie

Mimo tego, że posiadanie ważnej polisy OC to ustawowy obowiązek każdego posiadacza pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce, to nadal nie przekonuje to wszystkich posiadaczy pojazdów do opłacania wymaganych składek. Warto jednak mieć na uwadze, że nieopłacenie OC to tylko pozorna i bardzo iluzoryczna oszczędność – kary nakładane przez UFG za brak OC są wprawdzie bardzo dotkliwe, ale w porównaniu do kosztów, na jakie się narażasz poruszając się po drogach bez ważnej polisy OC, wydają się one niewielkie. Spowodowanie wypadku bez ważnego ubezpieczenia OC naraża Cię na koszty liczone w dziesiątkach, a niejednokrotnie setkach tysięcy złotych, które musisz uregulować z własnej kieszeni.

Tekst sponsorowany

Ocena naszych czytelników
[Suma: 0 Średnio: 0]

OBSERWUJ nas na Wiadomości Google.

Kliknij i dodaj nasz kanał do swoich Wiadomości Google i bądź na bieżąco.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych jest AutoISO Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polska, pomoc@autoiso.pl). Przetwarzamy Twoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść wiadomości) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów: w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję. Współpracujemy z firmami hostingowymi, którym możemy przekazywać te dane (odbiorcy danych). Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityka Prywatności i Cookies.
Porównaj oferty wielu Towarzystw i oszczędzaj na OC/AC!
Advertisement

Darmowe sprawdzenie
Historii Pojazdu

Zobacz nasz kanał YouTube

Odtwórz wideo

Przeczytaj też:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Autoiso Sp. z o.o., nr KRS: 0000840558, adres: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, Polska. Możesz się z nami kontaktować również przez e-mail: pomoc@autoiso.pl.

Możemy przetwarzać Twoje dane udostępniane nam podczas kontaktu z nami, które mogą stanowić dane osobowe, w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko, dane z portali społecznościowych oraz treść wiadomości. Robimy to na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w celu komunikacji z Tobą, dla ochrony przed roszczeniami i realizacji roszczeń, przez okres do 6 lat od roku, w którym zakończono korespondencję, lub do zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Udostępnienie tych danych jest konieczne do komunikacji.

Możemy ujawniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają te dane w naszym imieniu (odbiorcy danych) w celu świadczenia dla nas usług z zakresu: hostingu, informatyki, statystyki i analityki, marketingu, oprogramowania do zarządzania firmą i bazą kontaktów oraz komunikacji elektronicznej, księgowości i doradztwa prawnego. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jedynie do Państw lub podmiotów zapewniających stopień ochrony danych osobowych odpowiadający regulacjom UE, w szczególności stosujących tzw. standardowe klauzule umowne UE.

Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia ich, a także do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednika w innym państwie UE.

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.