Postój a zatrzymanie pojazdu – znaki, różnice

Udostępnij
Wasza ocena
Postój a zatrzymanie pojazdu
Przepisy drogowe różnicują terminy postoju i zatrzymania pojazdu. Mimo iż wielu kierowców miesza te terminy lub nawet używa ich zamiennie, pomiędzy postojem a zatrzymaniem pojazdu występują zasadnicze różnice. Dlatego warto wiedzieć, co różni postój a zatrzymanie pojazdu, zwłaszcza że nieznajomość prawa to ryzyko ukarania mandatem. W związku z tym podpowiadamy, czym różni się postój od zatrzymania pojazdu i jakie znaki są w tym obszarze kluczowe.

W artykule przeczytasz

Postój a zatrzymanie pojazdu w przepisach drogowych

Żeby wskazać, co różni postój i zatrzymanie pojazdu, należy odnieść się do przepisów Kodeksu drogowego. Definiuje je artykuł 2 pkt 29 i 30 ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj.:

 • Postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego w czasie powyżej 1 minuty.
 • Zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego w czasie do 1 minuty oraz wynikające z tych warunków bądź przepisów.

 

Jak łatwo się domyślić, każde zatrzymanie jest też postojem pojazdu, ale nie odwrotnie. Z zatrzymaniem mamy do czynienia na przykład na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, czy podczas wysadzania pasażera. Postój trwa dłużej i zawsze wynika z woli kierowcy, na przykład w celu zaparkowania pojazdu na parkingu.

Przeczytaj też: “Opłata za odholowanie pojazdu – wyższe stawki w 2024 roku

Czym różnią się znaki zakazu zatrzymania i postoju pojazdu?

Zakaz postoju i zatrzymania pojazdu określają dwa różne znaki, tj.:

 • Znak B-35 “zakaz postoju” – znak w formie koła z niebieskim tłem i czerwoną ramką oraz z charakterystycznym przekreśleniem w kolorze czerwonym.
 • Znak B-36 “zakaz zatrzymywania się” – znak w formie koła z niebieskim tłem i czerwoną ramką oraz z charakterystycznym przekreśleniem w formie dwóch skrzyżowanych linii w kolorze czerwonym tworzących literę “X”.

 

Umiejętność rozróżniania znaków zakazu postoju i zatrzymywania jest kluczowe dla poruszania się zgodnie z przepisami zwłaszcza w przestrzeni miejskiej. Warto pamiętać, że znaki B-35 i B-36 obowiązują tylko po stronie drogi, po której zostały umieszczone.

Postój i zatrzymanie pojazdu – kiedy jest to możliwe?

Postój lub zatrzymanie pojazdu są zgodne z przepisami w miejscach, w których nie jest to zabronione. Dlatego postój w czasie ponad 1 minuty jest zabroniony w strefie objętej znakami B-35 oraz B-36.

Jeżeli zatrzymanie jest dopuszczalne, pojazd musi być dobrze widoczny. Jednocześnie nie może utrudniać widoczności innym kierującym, płynności ruchu i zagrażać bezpieczeństwu. W zależności od lokalizacji samochód można zatrzymać w następujących miejscach:

 • Na jezdni – równolegle do jezdni i jak najbliżej jej krawędzi.
 • Na chodniku – dla pojazdów o masie DMC poniżej 2,5 t zaparkowanych w całości, kołami jednej strony lub przedniej osi, jeżeli nie zabraniają tego znaki, chodnik ma szerokość przynajmniej 1,5 m, a pojazd nie utrudni ruchu pieszym.
 • Poza obszarem zabudowanym – koniecznie poza jezdnią.

 

Przeczytaj też: “Jak parkować na chodniku po zmianie przepisów?

Gdzie zabrania się postoju pojazdu?

Przepisy wskazują, że postój pojazdu jest zabroniony w następujących miejscach:

 • miejsca utrudniające wjazd lub wyjazd (np. brama, garaż, parking);
 • miejsca utrudniające dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
 • przed i za przejazdem kolejowym (po obu stronach drogi na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską);
 • w strefie zamieszkania (oprócz miejsc do tego wyznaczonych);
 • w terenie zabudowanym (pojazdy lub zespoły pojazdów o DMC powyżej 16 t bądź długości przeszło 12 m – nie dotyczy przeznaczonych do tego parkingów).

Gdzie zabrania się zatrzymywania pojazdu?

Dłuższa lista wykluczeń dotyczy miejsc, w których nie można zatrzymywać pojazdu, tj.:

 • w odległości do 10 m od skrzyżowań oraz przejazdów kolejowych i tramwajowych;
 • w odległości do 10 m od przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów (na drogach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu także za przejściem lub przejazdem);
 • na jezdni wzdłuż linii ciągłej;
 • na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;
 • na pasie między jezdniami;
 • w odległości do 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd może je zasłonić;
 • na jezdni przy lewej krawędzi (nie dotyczy zatrzymania i postoju pojazdu w terenie zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub jezdni dwukierunkowej o małym ruchu);
 • w odległości do 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek;
 • na całej długości przystanku z zatoczką;
 • w odległości do 15 m od punktów krańcowych wysepki (jeżeli jezdnia z prawej strony ma tylko jeden pas ruchu);
 • na drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów (nie dotyczy rowerów);
 • w tunelach, na mostach i wiaduktach.

 

Naturalnie zakaz dotyczy także stref objętych znakami B-35 lub B-36. Natomiast niezależnie od rodzaju znaku warto zwrócić uwagę, czy nie są one okraszone dodatkową tabliczką. Zakaz może bowiem dotyczyć na przykład wybranych godzin w ciągu doby, dni w tygodniu czy określonych sytuacji. Zatrzymanie pojazdu lub postój w niewłaściwym miejscu to ryzyko ukarania mandatem, najczęściej w wysokości od 100 do 200 złotych.

Zakaz obowiązuje również na trasach szybkiego ruchu – drogach ekspresowych oraz autostradach. Wyjątkiem są problemy techniczne pojazdu. W takiej sytuacji należy zatrzymać się poza jezdnią i odpowiednio zabezpieczyć pojazd.

Przeczytaj też: “Holowanie na autostradzie – przepisy, jaki mandat, jak się zachować?

Ocena naszych czytelników
[Suma: 1 Średnio: 5]

FAQ

Co różni postój od zatrzymania pojazdu?

W przypadku postoju mamy do czynienia z unieruchomieniem pojazdu z woli kierowcy w czasie ponad 1 minuty. Zatrzymanie to unieruchomienie w czasie do 1 minuty oraz zatrzymanie wynikające z warunków drogowych i przepisów.

Jakie znaki określają zakaz postoju i zatrzymania?

Zakaz postoju określa znak B-35. To okrągły znak z niebieskim tłem, czerwoną ramką i przekreśleniem w kolorze czerwonym. Podobnie wygląda znak B-36 "zakaz zatrzymywania". Różnicę stanowi przekreślenie, ponieważ tutaj na tle znajdują się dwie skrzyżowane linie w kolorze czerwonym tworzące literę "X".

Co grozi za postój lub zatrzymanie pojazdu w niewłaściwym miejscu?

Mandat jest różny w zależności od skali złamania przepisów. Najczęściej za złamanie zakazu zatrzymania i postoju grozi kara w wysokości do 200 złotych, natomiast może ona być dużo wyższa, nawet do kwoty 1200 złotych.

OBSERWUJ nas na Wiadomości Google.

Kliknij i dodaj nasz kanał do swoich Wiadomości Google i bądź na bieżąco.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych jest AutoISO Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polska, pomoc@autoiso.pl). Przetwarzamy Twoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść wiadomości) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów: w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję. Współpracujemy z firmami hostingowymi, którym możemy przekazywać te dane (odbiorcy danych). Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityka Prywatności i Cookies.

Porównaj oferty wielu Towarzystw i oszczędzaj na OC/AC!

Darmowe sprawdzenie
Historii Pojazdu

Zobacz nasz kanał YouTube

Odtwórz wideo

Przeczytaj też:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Autoiso Sp. z o.o., nr KRS: 0000840558, adres: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, Polska. Możesz się z nami kontaktować również przez e-mail: pomoc@autoiso.pl.

Możemy przetwarzać Twoje dane udostępniane nam podczas kontaktu z nami, które mogą stanowić dane osobowe, w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko, dane z portali społecznościowych oraz treść wiadomości. Robimy to na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w celu komunikacji z Tobą, dla ochrony przed roszczeniami i realizacji roszczeń, przez okres do 6 lat od roku, w którym zakończono korespondencję, lub do zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Udostępnienie tych danych jest konieczne do komunikacji.

Możemy ujawniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają te dane w naszym imieniu (odbiorcy danych) w celu świadczenia dla nas usług z zakresu: hostingu, informatyki, statystyki i analityki, marketingu, oprogramowania do zarządzania firmą i bazą kontaktów oraz komunikacji elektronicznej, księgowości i doradztwa prawnego. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jedynie do Państw lub podmiotów zapewniających stopień ochrony danych osobowych odpowiadający regulacjom UE, w szczególności stosujących tzw. standardowe klauzule umowne UE.

Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia ich, a także do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednika w innym państwie UE.

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.