Co to jest numer VIN?

Słowo VIN pochodzi z angielskiego Vehicle Identification Number, potocznie w Polsce używany jako Numer Nadwozia. Numer VIN zostaje nadany pojazdowi przez jego producenta w celu identyfikacji. W różnych częściach świata stosowane są różne normy, ale każda z nich oparta jest na siedemnasto znakowym zapisie.

Opis szczegółów numeru vin


Z czego się składa VIN?

Numer VIN w swoim pełnym zapisie składa się z siedemnastu znaków, liter i cyfr z pominięciem takich liter jak "O", czy "I", które mogą zostać pomylone odpowiednio z cyyframi "0" lub "1". Warto odnotować, że numer ten jest niepowtarzalny i przypisuje się go do każdego pojazdu drogowego w celu jego poźniejszej bezwzględnej identyfikacji.

Tabliczka znamionowa

Zgodnie z normą ISO numer VIN składa się z trzech części:
WMI - są to pierwsze trzy znaki w numerze VIN, które opisują światowy symbol producenta. Kod ten jest nadawany każdemu producentowi pojazdów przez odpowiedni urząd w kraju. Nadanie tego kodu odbywa się w porozumieniu z organizacją ds. normalizacji ISO lub jej krajowym przedstawicielem.

VDS - w zależności od producenta są to kolejne znaki po WMI w numerze VIN. Na ogół jest to 5-6 kolejnych znaków, gdzie producenci sami kodują dane techniczne oraz charakterystykę opisujące dany model pojazu.

VIS - stanowi numer seryjny pojazdu - najczęściej jest to 8 znaków licząc od końca numeru VIN. Rok produkcji oraz miejsce montażu pojazdu kodowane są na najczęściej na pozycji 10 dla roku i 11 dla miejsca montażu, a pozostałe cyfry określają kolejny numer serii pojazdu.

Wszystkie elementy tj. WMI+VDS+VIS tworzą tzw. numer nadwozia VIN o stałej liczbie siedemnastu znaków.


Gdzie znajdę numer nadwozia - VIN?

Najczęściej numer VIN jest wybity na tabliczce znamionowej umieszczonej na podszybiu samochodu po stronie kierowcy. Drugim miejscem, gdzie numer VIN jest zamieszczany to słupek boczny po stronie kierowcy - tam znajduje się etykieta pojazdu zawierające dane producenta, dane techniczne oraz numer VIN.

Miejsce z numerem vin

Trzecim miejscem, gdzie można w najłatwiej zlokalizować numer nadwozia pojazdu jest dowód rejestracyjny. W polskim dokumencie nr VIN znajduje się pod literą E (podobnie jak np. w niemieckich i czeskich dokumentach rejestrowych pojazdu)

Vin w dowodach rejestracyjnych

Co znajdę w raporcie