Zamów kod Pre-Paid

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych stałych klientów, przygotowaliśmy specjalną Licencję dostępną jedynie dla Klientów Biznesowych. Licencja Pre-Paid umożliwia szybkie i bezgotówkowe pobieranie Raportów VIN z Historią Pojazdu

Wybierz sposób płatności:

Administratorem Twoich danych jest Autoiso Sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polska, pomoc@autoiso.pl.

Możemy przetwarzać Twoje dane (w szczególności: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, NIP, nr rachunku bankowego, nr transakcji, zawartość koszyka, login, hasło):

  • na podstawie umowy w celu jej zawarcia, wykonywania i rozwiązania przez okres zawierania i obowiązywania umowy oraz
  • na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu realizacji roszczeń związanych z umową i zabezpieczenia danych osobowych użytkowników strony podawanych podczas rejestracji, przez okres do 6 lat od roku, w którym wykonano lub rozwiązano umowę lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, lecz nie krócej niż do zakończenia realizacji roszczeń związanych z umową i upłynięcia okresu przedawnienia,
  • na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu marketingu bezpośredniego przez okres do zakończenia tych działań lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, a także
  • na podstawie ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości przez okresy wskazane w tej ustawie (obecnie wg jej art. 74 to okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Możemy ujawniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają te dane w naszym imieniu (odbiorcy danych), prowadzącym działalność z zakresu: księgowości, informatyki, hostingu, statystyki, marketingu, wyszukiwarek internetowych, portali społecznościowych. Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE.

Udostępnienie nam danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Masz prawo dostępu do danych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE.

Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityce Prywatności.

Zlecenie realizacji płatności: Zlecenie wykonuje PayU SA; Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU SA przez odbiorcę; Zlecenie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez PayU SA Państwa wpłaty. Płatność udostępniana jest odbiorcy w ciągu 1 godziny, nie później niż do końca następnego dnia roboczego; PayU SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi.

Płacąc akceptujesz Zasady płatności PayU.

Administratorem Twoich danych osobowych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej, powiadamiania Cię o statusie realizacji Twojej płatności, rozpatrywania reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z PayU w procesie realizacji płatności. W zależności od wybranej przez Ciebie metody płatności mogą to być: banki, instytucje płatnicze, instytucje pożyczkowe, organizacje kart płatniczych, schematy płatnicze), ponadto podmioty wspierające działalność PayU tj. dostawcy infrastruktury IT, dostawcy narzędzi do analizy ryzyka płatności a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Twoje dane mogą zostać udostępnione akceptantom celem poinformowania ich o statusie realizacji płatności. Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych, a także do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania oraz do przenoszenia i usunięcia danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem płatności. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez PayU znajdziesz w Polityce Prywatności.