Przykładowe raporty

Raport Historii Pojazdu Autobaza

Raport Autobaza jest jednym z najpełniejszych i najbardziej wiarygodnych źródeł informacji o pojeździe.

Raport Historii Pojazdu z USA

Raport pobiera dane pojazdu z National Motor Vehicle Title Information System. Raporty NMVTIS dotyczą samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, autobusów, traktorów.

Raport Historii Pojazdu z UK

Raport dla pojazdów z UK zawiera wiele interesujących danych dotyczących historii pojazdu. Dzięki naszemu raportowi ustalisz, czy pojazd był sprawny technicznie i mógł poruszać się po drogach Wielkiej Brytanii, zweryfikujesz liczbę właścicieli oraz sprawdzisz czy nie był przeznaczony na złom. Nasze źródła ukazują dane z rządowych baz danych dla pojazdów w Wielkiej Brytanii. 

Raport Historii Pojazdu z Holandii

VWE to holenderska firma zajmująca się zbieraniem i przechowywaniem danych o wszystkich pojazdach samochodowych kiedykolwiek zarejestrowanych na terytorium Holandii. Jej zadania są podobne w swoim zakresie do zadań polskiego CEPIK’u. Jesli pojazd, którego VIN podasz na naszej stronie był kiedykolwiek zarejestrowany w Holandii możliwy będzie zakup raportu VWE o tym pojeździe. Jako jedna z nielicznych firm na świecie sprawdzamy Holenderskie pojazdy poprzez podanie numeru nadwozia VIN.

Uwaga!

Do każdego zamówionego Raportu z Holandii dodajemy GRATIS Weryfikacja przebiegu NAP, która pozwala sprawdzić przebieg sprowadzonego z Holandii pojazdu na podstawie oficjalnych rządowych danych.

Raport Historii Pojazdu z Belgii

Raport dla pojazdów z Belgii jest niezbędną pomocą dla osób planujących zakupić pojazd sprowadzony z tego regionu. Pozwala zweryfikować ofertę przedstawioną przez sprzedającego w oparciu o informacje wyłącznie z oficjalnych i legalnych źródeł. Będzie on pomocny przy weryfikacji danych technicznych, historii pojazdu oraz przebiegu. 

Wycena wartości rynkowej pojazdu

Wycena samochodu  to prosty i szybki sposób na ustalenie wiarygodnej wartości rynkowej pojazdu. Dodatkowo wygodna wycena auta dokonywana przez Internet zaoszczędzi twój czas i pieniądze.

Raport z Archiwalnej Inspekcji Pojazdu

Raport z Archiwalnej Inspekcji Pojazdu zawiera szczegółową ocenę pojazdu wykonaną w przeszłości przez eksperta.

Nowy typ raportu daje użytkownikowi jasną odpowiedź: czy warto kupić wybrane auto lub inny sprawdzany pojazd.

W raporcie znajdziemy również wycenę kosztów, koniecznych do poniesienia w celu dalszego użytkowania pojazdu.

Poniżej prezentujemy autentyczne podsumowanie auta poddanego inspekcji:

Koszty które trzeba ponieść to prawie 10 000 pln, dodatkowo samochód ma przeszłość powypadkową, niepewny przebieg oraz wizualnie jest w fatalnym stanie. Środek wygląda na zniszczony. Praktycznie tylko dach nie był malowany, a lewa przednia ćwiartka została wspawana, całkowicie odradzam zakup.

Opcja ta jest dostępna tylko dla pojazdów, które wcześniej już zostały w ten sposób sprawdzone. Ocena jest archiwalna, z danego dnia – informacja o dacie jej przeprowadzenia będzie widoczna w opisie.

Dodatkową zaletą tego raportu jest cena, która jest trzykrotnie niższa od ceny inspekcji wykonywanej na zamówienie w czasie rzeczywistym. Ponadto w raporcie będą zawarte archiwalne zdjęcia pojazdu wykonane podczas inspekcji.

Sprawdzenie zastawu sądowego

Zastaw rejestrowy na samochodzie jest jedną z popularniejszych metod zabezpieczenia wierzytelności, która występuje podczas pożyczek czy kredytów. Uregulowany został on w Ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Ustawa ta ma charakter regulacji szczególnej w stosunku do kodeksu cywilnego, choć w sprawach w niej nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zastawu. Zastaw rejestrowy na pojeździe najczęściej ustanawiany jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy właścicielem auta a wierzycielem (bankiem lub SKOK-iem).
Jeśli pojazd został wpisany do rejestru zastawów, może powodować problem dla osób trzecich, które go nabędą. Z chwilą wpisania do rejestru wierzyciel nabywa bowiem prawo do obciążonego samochodu bez względu na to, kto jest jego właścicielem. Zakup samochodu, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy, może więc skutkować żądaniem zaspokojenia wierzytelności przez bank lub SKOK.
W razie zbycia samochodu z ustanowionym zastawem ten bowiem nie wygasa, a trwa nadal, przechodząc na nowego właściciela.

Czas realizacji w dni robocze 48h.

Lista Procedur Serwisowych

Lista procedur serwisowych to wykaz czynności jakie powinny zostać wykonane w przeszłości wokół samochodu, jak i wykaz czynności jakie będą konieczne do przeprowadzenia w przyszłości.

Lista spełnia dwie funkcje: po pierwsze pokazuje co do tej pory powinno być zrobione przy pojeździe. Przyszły nabywca może w ten sposób zweryfikować, czy pojazd był należycie eksploatowany oraz porównać wykaz koniecznych do przeprowadzenia czynności z wpisami do książki serwisowej.

Drugim zadaniem listy jest pokazanie użytkownikowi pojazdu jakie nakłady finansowe będzie musiał ponieść na dalszą eksploatację danego pojazdu. Pomoże to udzielić odpowiedzi na pytanie: czy zakup pojazdu jest opłacalny?

Dane pokazywane są w dwóch ujęciach: czasowym – zależnym od wieku pojazdu i dystansowym zależnym od przebiegu pojazdu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Autoiso Sp. z o.o., nr KRS: 0000840558, adres: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, Polska. Możesz się z nami kontaktować również przez e-mail: pomoc@autoiso.pl.

Możemy przetwarzać Twoje dane udostępniane nam podczas kontaktu z nami, które mogą stanowić dane osobowe, w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko, dane z portali społecznościowych oraz treść wiadomości. Robimy to na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w celu komunikacji z Tobą, dla ochrony przed roszczeniami i realizacji roszczeń, przez okres do 6 lat od roku, w którym zakończono korespondencję, lub do zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Udostępnienie tych danych jest konieczne do komunikacji.

Możemy ujawniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają te dane w naszym imieniu (odbiorcy danych) w celu świadczenia dla nas usług z zakresu: hostingu, informatyki, statystyki i analityki, marketingu, oprogramowania do zarządzania firmą i bazą kontaktów oraz komunikacji elektronicznej, księgowości i doradztwa prawnego. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jedynie do Państw lub podmiotów zapewniających stopień ochrony danych osobowych odpowiadający regulacjom UE, w szczególności stosujących tzw. standardowe klauzule umowne UE.

Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia ich, a także do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednika w innym państwie UE.

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.