Przewodnik po Historii Pojazdu z USA

Co to jest NMVTIS?

Narodowy System Informacyjny Oznaczeń Pojazdów Motorowych (NMVTIS) jest elektronicznym systemem, który zawiera informacje, o większości samochodów znajdujących się na terenie Stanach Zjednoczonych. NMTVIS został zaprojektowany jako wiarygodne źródło informacji historii pojazdów, jednakże nie zawiera on szczegółowych danych dotyczących historii ci napraw. Wszystkie stany, firmy ubezpieczeniowe, złomowiska i punkty odzysku są zobowiązane przez prawo federalne do zgłaszania informacji do NMVTIS. NMVTIS nie zawiera informacji o wszystkich pojazdach motorowych w Stanach Zjednoczonych, ponieważ niektóre stany nie dostarczają swoich danych do tego systemu. Dane dostarczane są do NMVTIS w różnych odstępach czasowych, ale nie dłuższych niż miesiąc.

nmvtis_map

Na zielono i żółto zaznaczono stany dostarczające dane do systemu NMVTIS.


Co znajdę w raporcie?

Raport NMVTIS zawiera:

  • informacje z należących do systemu stanowych wydziałów komunikacji
  • informacje na temat samochodów, busów, ciężarówek, motocykli, pojazdów rekreacyjnych, kempingowych i traktorów
  • informacje o "etykietach" nadanych przez stanowe wydziały komunikacji
  • najnowszy odczyt licznika podany przy rejestracji
  • Informacje z firm ubezpieczeniowych i recyklerów, włączając w to złomowiska i stacje odzyskiwania, od których wymaga się, aby zgłaszały "szkodę całkowitą" do systemu
  • informacje ze złomowisk i stacji odzyskiwania otrzymujących wraki w ramach rządowego programu "Cash for Clunkers"

Sekcje raportu

Ilość danych wyświetlanych w poszczególnych sekcjach zależy od sprawdzanego numeru VIN.


1. Parametry pojazdu

Zawiera zestaw danych technicznych pojazdu określony na podatwie numeru VIN. Prócz podstawowych parametrów (marka, model, silnik, itp.) można tutaj znaleźć informacje o wymiarach i spalaniu pojazdu.

nmvtis raport usa identyfikacja pojazdu

2. Akty własności

Zawiera historię rejestracji pojazdu na terenie USA. Każdy rekord zawiera datę i miejsce rejestracji oraz odczyt licznika.

nmvtis raport usa akty wlasnosci

3. Rekordy złomowany / powypadkowy / zabezpieczony

Zawiera listę rekordów dotyczących powypadkowej przeszłości pojazdu.

nmvtis report usa historia pojazdu

4. Ostrzeżenia

Zawiera listę potencjalnych ostrzeżeń dotyczących pojazdu. Są one sygnalizowane na podstawie etykiet przypisanch pojazdowi przez różne instytucje.

nmvtis report usa ostrzeżenia

Zastrzeżenia NMVTIS (VinAudit)

Narodowy System Informacyjny Oznaczeń Pojazdów Motorowych (NMVTIS) jest elektronicznym systemem, który zawiera informacje, o niektórych samochodach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. NMTVIS jest zaprojektowany jako wiarygodne źródło oznaczeń i historii marek samochodów, jednakże nie zawiera on szczegółowych danych dotyczących historii napraw pojazdów. Wszystkie stany, firmy ubezpieczeniowe, złomowiska i punkty odzysku są zobowiązane przez prawo federalne do zgłaszania informacji do NMVTIS. NMVTIS nie zawiera informacji o wszystkich pojazdach motorowych w Stanach Zjednoczonych, ponieważ niektóre stany nie dostarczają swoich danych do tego systemu. Obecnie, dane dostarczane do NMVTIS są dostarczane w różnych ramach czasu; podczas gdy, niektóre stany nie zgłaszają i nie aktualizują danych NMVTIS. W przeciwieństwie do nich inne stany wysyłają aktualizacje rzadziej. Przykładowo raz na każdą dobę lub częściej przez pewien okres czasu.

Informacje o poprzednich, znacznych uszkodzeniach pojazdu mogą nie zostać dołączone do systemu, jeżeli pojazd nigdy nie został określony przez firmę ubezpieczeniową (lub inną właściwą jednostkę) jako nieużyteczny. W innym przypadku przedstawiciel ubezpieczeniowy może wymagać zgłoszenia pojazdu jako nieużyteczny. Nawet jeśli pojazd nie został określony jako pojazd odzyskany czy pojazd zezłomowany.

Przed podjęciem decyzji o zakupie pojazdu, klient może zażyczyć sobie niezależnej inspekcji pojazdu jako Raport Historii Pojazdu NMVTIS (z uznanymi dostawcami danych do NMVTIS) oraz konsultacji w celu otrzymania innych informacji o pojeździe.

Informacje w NMVTIS zawierają:
- Informacje z uczestniczących stanowych agencji oznaczania pojazdów motorowych
- Informacje na temat samochodów, busów, ciężarówek, motocykli, pojazdów rekreacyjnych, kempingowych i traktorów. NMVTIS może obecnie nie zawierać informacji na temat pojazdów komercyjnych, jeżeli pojazdy te nie są dołączone do głównych, stanowych baz (w różnych stanach, pojazdy te są zarządzane przez odizolowane agencje). Jednak, do których rekordy te mogą zostać dodane w późniejszym czasie.
- Informacje o typach pojazdów dostarczonych przez uczestniczące agencje oznaczania pojazdów motorowych. Typy i definicje różnią się w dla każdego stanu, ale mogą dostarczać użytecznych informacji o warunkach używalności pojazdu.
- Najnowsze odczyty licznika w rekordach stanowych baz.
- Informacje z firm ubezpieczeniowych i recyklerów, włączając w to złomowiska i stacje odzyskiwania, od których wymaga się, aby zgłaszały informacje do systemu od początku 31 marca 2009 roku. Ta informacja będzie zawarta, jeżeli pojazd został oznaczony jako nieużyteczny przez konsultanta ubezpieczeniowego.
- Informacje ze złomowisk i stacji odzyskiwania otrzymujących wynagrodzenie za zezłomowanie pojazdu, sprzedanego w ramach Programu Pomocy Konsumenckiej w Recyklingu i Akcie Ochrony 2009.

Zalecamy klientom odwiedziny www.vehiclehistory.gov w celu uzyskania szczegółów, w jaki sposób interpretować informacje w systemie oraz jak zrozumieć znaczenie różnych etykiet dołączanych do pojazdu przez stanowe agencje oznaczania pojazdów motorowych.

Zobacz Certyfikat oficjalnego partnera NMVTIS.