ATI – Advanced Turbo Intercooling

ATI (z ang. Advanced Turbo Intercooling) to turbodoładowanie z chłodzeniem powietrza doładowanego. W silnikach doładowanych sprężone przez turbosprężarkę powietrze ulega silnemu ogrzaniu. Przez to spada też gęstość takiego powietrza, a to z kolei przekłada się na niekorzystny efekt doładowania. Chcąc zapobiec takim sytuacjom, stosuje się intercoolery. Zastosowanie takich chłodnic powietrza zwiększa bowiem jego gęstość, dzięki czemu rośnie też masa ładunku dostarczanego do komory spalania.

Advanced Turbo Intercooling

Zalety Advanced Turbo Intercooling

Zastosowanie chłodnic powietrza to przede wszystkim wyższe koszty zakupu, a także droższy serwis samego silnika. W zamian jednak ich wykorzystanie niesie w sobie ulepszoną ogólną sprawność układu, a także znacznie większą moc, na której kierowcom zależy najbardziej.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 0 Średnio: 0]