ASV — Air Suction Valve

ASV, z ang. Air Suction Valve to zawór zasysający powietrze, który wykorzystywany jest w systemie jego zasysania do katalizatora utleniającego AIS (z ang. Air Injection System). Jego zadaniem jest zoptymalizowanie procesu utlenienia spalin. Zawór ten jest więc wykorzystywany w celu redukcji emisji szkodliwych dla środowiska i zdrowia gazów spalinowych.

Zasada działania zaworu ASV

Sam ASV ma trzy otwory. Pierwszy podłączony jest do próżni kolektora, drugi do rury wydechowej, a trzeci do atmosfery. Sam kolektor wydechowy skonfigurowany jest natomiast tak, że podczas działania cyklu powstają w nim impulsy dodatnie lub ujemne. W momencie, kiedy zawór wydechowy silnika jest otwarty, ciśnienie w kolektorze wydechowym jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego. Jeśli w układzie wydechowym dojdzie już do powstania ujemnego impulsu, powietrze z atmosfery przedostaje się do kolektora wydechowego i służy do utleniania szkodliwych substancji w spalinach, a w tym tlenku węgla i węglowodorów. System zaworów Air Suction Valve dopływające do układu powietrze odcina.

Patrz też: FAP — Filtr cząstek stałych

Ocena naszych czytelników
[Suma: 0 Średnio: 0]