ADC – Analog to Digital Converter

ADC (z ang. Analog to Digital Converter) to przetwornik analogowo-cyfrowy. Zadaniem tego podzespołu elektronicznego jest wymiana sygnału analogowego na cyfrowy. Pozwala to na zastosowanie sygnałów wielu czujników, które wytwarzają sygnał analogowy.

Analog to Digital Converter

Najważniejsze parametry

Niezwykle istotnymi parametrami są tutaj rozdzielczość oraz częstotliwość próbkowania. Sygnały analogowe dzielone są bowiem na próbki. Amplituda takich sygnałów podlega tak zwanej kwantyzacji, a wyraża się ją w bitach, co najlepiej obrazują przykłady. Tak oto 256 poziomów kwantyzacji oznacza przetwornik 8-bitowy.

Zależność jest tutaj prosta. Im więcej bitów, tym zapis cyfrowy dokładniej odpowiada amplitudzie cyfrowej. Z kolei im większa jest częstotliwość próbkowania, tym lepiej i dokładniej odwzorowana jest zmienność sygnału analogowego w funkcji czasu.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 1 Średnio: 5]