Zarekwirowanie samochodu przez wojsko – przepisy, stawki

Udostępnij
Wasza ocena
Zarekwirowanie samochodu przez wojsko
Zarekwirowanie samochodu przez wojsko jest możliwe i w pełni legalne. Naturalnie najczęściej dochodzi do tego w sytuacjach nadzwyczajnych. W związku z niepewną sytuacją geopolityczną warto znać zasady, na jakich wojsko może zażądać prywatnego pojazdu. Podpowiadamy też, kiedy można odwołać się od takiej decyzji i na jakie granty w przypadku zarekwirowania środka transportu przez żandarmerię wojskową.

W artykule przeczytasz

Czy wojsko może zabrać samochód?

Po części na to pytanie odpowiedzieliśmy już we wstępie. W świetle przepisów prawa zarekwirowanie samochodu przez wojsko jest dopuszczalne w kilku sytuacjach:

  • w czasie ogłoszenia mobilizacji;
  • podczas działań wojennych;
  • w czasie pokoju (np. ćwiczenia, sprawdzenie gotowości mobilizacyjnej, zwalczanie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych).

 

Pozwala na to artykuł 628 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Mówi on o oddaniu do używania nieruchomości (budynki) oraz ruchomości na cele przygotowania obronności kraju. Oprócz instytucji państwowych taki obowiązek mają też przedsiębiorcy i osoby prywatne. Oprócz wojska z pojazdu mogą korzystać także inne służby (policja, ABW, CBA, Służba Więzienna).

Przeczytaj też: “Kontrola drogowa – prawa, obowiązki, jak się zachować?

Na jaki czas wojsko może zająć samochód?

Okres, na jaki armia może przejąć pojazd, jest różny w zależności od stanu i sytuacji. Jeżeli ogłoszono stan mobilizacji lub wojny, wojsko może korzystać z pojazdu do czasu ustania takiej potrzeby. Inaczej wygląda to w czasie pokoju, tj.:

  • ćwiczenia w obronie cywilnej – do 24 godzin (możliwość zajęcia trzy razy w roku);
  • sprawdzenie gotowości mobilizacyjnej – do 48 godzin (możliwość zajęcia trzy razy w roku);
  • ćwiczenia wojskowe – do 7 dni (możliwość zajęcia raz w roku);
  • stan wyższej konieczności (np. klęska żywiołowa, epidemia) – brak ograniczeń czasowych.

Jak wygląda zarekwirowanie samochodu przez wojsko?

Przede wszystkim wojsko ma możliwość zająć wyłącznie pojazdy widniejące w wojskowej ewidencji. W tym celu w pierwszej kolejności Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU) wysyła do wójta, burmistrza lub prezydenta prośbę o wpisanie konkretnego auta do rejestru. Ten natomiast ma obowiązek poinformować o tym fakcie właściciela pojazdu i wysłać mu stosowne pismo. Od decyzji o wpisaniu pojazdu do rejestru przysługuje 14-dniowe odwołanie. Uzasadnienie odwołania może być różne (np. dowożenie dzieci do szkoły, dowożenie chorej osoby do lekarza, środek transportu w firmie).

Naturalnie decyzja o wpisaniu pojazdu do ewidencji nie jest równoznaczna z jego zarekwirowaniem. W pierwszej kolejności wykorzystywane są samochody wojskowe, a następnie – należące do instytucji publicznych. Wojsko rzadko rekwiruje prywatne samochody, ale nie można tego wykluczyć. Celem ewidencji wojskowej jest weryfikacja możliwości obronnych w sytuacji kryzysowej. Zwykle do ewidencji trafiają samochody ciężarowe, autobusy i sprzęt do prac ziemnych (m.in. spychacze, koparki). Duże ryzyko wpisania do rejestru zachodzi też w przypadku aut terenowych, a w ostatnim czasie coraz popularniejszych w Polsce samochodów typu SUV.

Jeżeli właściciel otrzyma od komisji uzupełnień wezwanie do odstawienia pojazdu w wybrane miejsce, nie może odwołać się od tej decyzji. Pojazd musi być w najlepszym stanie technicznym, z pełną dokumentacją techniczną, zatankowany do pełna, z kompletnym wyposażeniem oraz uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi. Za uchylanie się od dostarczenia pojazdu grozi kara grzywny lub 30-dniowy areszt.

Jaka rekompensata za zarekwirowanie pojazdu przez armię?

Jeżeli okaże się, że samochód wykorzystywany przez armię uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu, właścicielowi przysługuje odszkodowanie. Odpłatne jest też użytkowanie pojazdu, które ma formę zryczałtowanych stawek.

Rodzaj pojazdu Stawka za kilometr
Motorower 0,1382 zł/km
Motocykl 0,2302 zł/km
Samochód osobowy o pojemności silnika do 900 ccm 0,5214 zł/km
Samochód osobowy o pojemności silnika powyżej 900 ccm 0,8358 zł/km

Inny model rozliczenia stosuje się w przypadku samochodów ciężarowych, gdzie określono stawki za dobę użytkowania.

Rodzaj pojazdu Stawka za dobę
Pojazdy ciężarowe o ładowności do 2 ton 156,80 zł za dobę
Pojazdy ciężarowe o ładowności od 2 do 8 ton 272,67 zł za dobę
Pojazdy ciężarowe o ładowności powyżej 8 ton 395,37 zł za dobę

W przypadku śmigłowca dobę użytkowania wyceniono na 8 889,22 zł.

Przeczytaj też: “Kolumna wojskowa – definicja, jak się zachować, kiedy wyprzedzać?

Zarekwirowanie samochodu przez wojsko jest więc jak najbardziej możliwe i w pełni legalne. Taka możliwość zachodzi nie tylko w stanie mobilizacji czy wojny, ale również w czasie pokoju. Jednak zdarza się to rzadko i dotyczy wyłącznie pojazdów wpisanych do ewidencji wojskowej. Właścicielowi, który oddał pojazd na rzecz wojska, należy się rekompensata za jego użytkowanie oraz odszkodowanie, jeżeli został on zniszczony lub uszkodzony.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 1 Średnio: 5]

FAQ

Kiedy wojsko może zarekwirować prywatny pojazd?

Zarekwirowanie samochodu przez wojsko jest możliwe w czasie pokoju, mobilizacji oraz podczas prowadzenia działań wojennych. Rekwirowane mogą być pojazdy wpisane do wojskowej ewidencji.

Co grozi za niedostarczenie pojazdu na wniosek komisji wojskowej?

Kara to grzywna lub 30-dniowy areszt. Od tej decyzji nie można się odwołać, dlatego należy reagować po wpisaniu pojazdu do ewidencji. Od decyzji o wpisaniu pojazdu do rejestru przysługuje 14-dniowe odwołanie.

Ile wynosi rekompensata za użytkowanie prywatnego samochodu przez wojsko?

Ryczałt zależy od rodzaju pojazdu. W przypadku aut osobowych są to stawki za pokonany kilometr – 0,5214 zł/km (auta z silnikiem do 900 ccm) i 0,8358 zł/km (powyżej 900 ccm).

OBSERWUJ nas na Wiadomości Google.

Kliknij i dodaj nasz kanał do swoich Wiadomości Google i bądź na bieżąco.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych jest AutoISO Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polska, pomoc@autoiso.pl). Przetwarzamy Twoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść wiadomości) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów: w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję. Współpracujemy z firmami hostingowymi, którym możemy przekazywać te dane (odbiorcy danych). Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityka Prywatności i Cookies.

Porównaj oferty wielu Towarzystw i oszczędzaj na OC/AC!

Darmowe sprawdzenie
Historii Pojazdu

Zobacz nasz kanał YouTube

Odtwórz wideo

Przeczytaj też:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Autoiso Sp. z o.o., nr KRS: 0000840558, adres: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, Polska. Możesz się z nami kontaktować również przez e-mail: pomoc@autoiso.pl.

Możemy przetwarzać Twoje dane udostępniane nam podczas kontaktu z nami, które mogą stanowić dane osobowe, w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko, dane z portali społecznościowych oraz treść wiadomości. Robimy to na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w celu komunikacji z Tobą, dla ochrony przed roszczeniami i realizacji roszczeń, przez okres do 6 lat od roku, w którym zakończono korespondencję, lub do zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Udostępnienie tych danych jest konieczne do komunikacji.

Możemy ujawniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają te dane w naszym imieniu (odbiorcy danych) w celu świadczenia dla nas usług z zakresu: hostingu, informatyki, statystyki i analityki, marketingu, oprogramowania do zarządzania firmą i bazą kontaktów oraz komunikacji elektronicznej, księgowości i doradztwa prawnego. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jedynie do Państw lub podmiotów zapewniających stopień ochrony danych osobowych odpowiadający regulacjom UE, w szczególności stosujących tzw. standardowe klauzule umowne UE.

Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia ich, a także do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednika w innym państwie UE.

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.