Czarne tablice rejestracyjne przestaną istnieć?

Udostępnij
Wasza ocena
Czarne tablice rejestracyjne
Czarne tablice rejestracyjne nie są w Polsce popularne i pojazdy z takimi numerami można spotkać naprawdę rzadko. Ich wydawania zaprzestano bowiem w naszym kraju wiosną 2000 roku, przy okazji reformy administracyjnej i podzielenia Polski na 16 województw. Wprawdzie według danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, w Polsce może być aż 861 000 pojazdów z czarnymi tablicami rejestracyjnymi, ale wiele z nich to tzw. martwe dusze. W praktyce tych aut już nie ma lub zalegają gdzieś na działkach czy w garażach, ale nadal są zarejestrowane w bazie. Jednak już wkrótce może się to zmienić w związku z planowanym obowiązkiem przerejestrowania pojazdu po zakupie bez możliwości zachowania tablic rejestracyjnych, które nie spełniają aktualnego wzoru.

W artykule przeczytasz

Aktualizacja danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów

Fakt, że według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów czarne tablice rejestracyjne ma nawet ponad 850 000 pojazdów, w rzeczywistości jest oczywiście mocnym nadużyciem. Nie jest bowiem tajemnicą, że w bazie jest wiele martwych dusz, które tylko widnieją w systemie. Teraz w planach jest aktualizacja danych bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Ma to odbyć się poprzez cofnięcie decyzji o rejestracji pojazdów zakwalifikowanych jako archiwalne. Nie chodzi tutaj o pojazdy zabytkowe. Dotyczy to archiwalnych rekordów, tj.:

 • zarejestrowanych przed 14 marca 2005 roku;
 • bez ważnych badań technicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC;
 • nieaktualizowanych w Centralnej Ewidencji Pojazdów w ostatnich 10 latach.

Obowiązek rejestracji pod rygorem kary

W planach jest m.in. obowiązek rejestracji pojazdu po jego zakupie z koniecznością zmiany tablic rejestracyjnych, jeżeli nie spełnia ona aktualnego wzoru. Przypomnijmy, że taka możliwość istnieje od 31 stycznia 2022 roku. Wcześniej było to możliwe tylko wówczas, kiedy sprzedawca i nabywca byli mieszkańcami tego samego powiatu. Obecnie jest to rozszerzone do całego kraju. Pozwala to obniżyć koszty rejestracji. Jednak tablice można zachować pod pewnymi warunkami, tj.:

 • samochód musi być zarejestrowany w Polsce;
 • tablice nie są uszkodzone;
 • tablice są czytelne;
 • tablice mają aktualny wzór (białe tło i gwiazdki symbolizujące Unię Europejską z oznaczeniem PL na niebieskim pasku).

 

Przeczytaj też: “Od dziś rejestracja bez zmiany tablic

Obecnie zdarza się, że po zakupie pojazdu nabywcy dokonują tylko zgłoszenia, ale bez przerejestrowania. Po nowelizacji przepisów pojazd będzie trzeba przerejestrować w terminie 30 dni od daty zakupu. W ten sposób przepisy zamkną lukę prawną, która mówi o zawiadomieniu starosty o nabyciu pojazdu. Pozwoli to uaktualnić dane właścicieli aut w Centralnej Ewidencji Pojazdów. W związku z tym, że czarne tablice rejestracyjne nie spełniają aktualnego wzoru, nowy właściciel będzie musiał je wymienić na standardowe lub żółte tablice dla aut zabytkowych.

Wysokość kar za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie

Obecnie brak zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu w terminie 30 dni to ryzyko nałożenia kary. Grzywnę w wysokości od 200 do 1000 złotych ustala urzędnik. Obowiązek przerejestrowania pojazdu w terminie maksymalnie 30 dni od zakupu ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Wysokość kar ma być sztywno ustalona w ustawie, tj.:

 • Kara w wysokości 250 złotych – nałożona na właściciela sprzedanego pojazdu, który nie powiadomił starosty o zbyciu.
 • Kara w wysokości 500 złotych – nałożona na właściciela nabytego pojazdu, który w terminie 30 dni nie złożył wniosku o rejestrację.
 • Kara w wysokości 1000 złotych – nałożona na właściciela nabytego pojazdu, który spóźni się ze złożeniem wniosku o rejestrację o ponad 180 dni.
 • Kara w wysokości 1000 złotych – nałożona na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.

 

W praktyce pozostawienie czarnych tablic rejestracyjnych nie będzie możliwe. Jest to więc duży problem dla miłośników dawnych aut. Jednym z ich symboli są właśnie stare tablice rejestracyjne w kolorze czarnym i z białymi znakami. Nowy właściciel ewentualnie będzie więc mógł zdecydować się na żółte tablice rejestracyjne dla samochodów zabytkowych. Zmiany mogą wejść w życie już 1 stycznia 2024 roku.

Przeczytaj też: “Rejestracja samochodu na zabytek krok po kroku

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wycofanie czarnych tablic rejestracyjnych

Kiedy zaprzestano wydawać czarne tablice rejestracyjne?

Czarne tablice rejestracyjne nie są wydawane od wiosny 2000 roku. Wówczas w wyniku reformy administracyjnej Polska została podzielona na 16 województw.

Czy można zachować stare tablice rejestracyjne w kolorze czarnym po zakupie samochodu?

W praktyce nie jest to możliwe. Jednak część nabywców aut z takimi tablicami nie przerejestrowuje pojazdów, a tylko zawiadamia starostę o nabyciu.

Czy będzie można zachować czarne tablice rejestracyjne po nowelizacji przepisów?

Obowiązek rejestracji sprawi, że nie będzie można zachować czarnych tablic bez ryzyka nałożenia kary. Zgodnie z prawem nabywca aut z takimi tablicami będzie miał dwa wyjścia – zarejestrować samochód na żółte tablice jako zabytek lub skorzystać z nowych i standardowych tablic z aktualnym wzorem.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 1 Średnio: 5]

OBSERWUJ nas na Wiadomości Google.

Kliknij i dodaj nasz kanał do swoich Wiadomości Google i bądź na bieżąco.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych jest AutoISO Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polska, pomoc@autoiso.pl). Przetwarzamy Twoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść wiadomości) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów: w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję. Współpracujemy z firmami hostingowymi, którym możemy przekazywać te dane (odbiorcy danych). Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityka Prywatności i Cookies.
Porównaj oferty wielu Towarzystw i oszczędzaj na OC/AC!
Advertisement

Darmowe sprawdzenie
Historii Pojazdu

Zobacz nasz kanał YouTube

Odtwórz wideo

Przeczytaj też:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Autoiso Sp. z o.o., nr KRS: 0000840558, adres: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, Polska. Możesz się z nami kontaktować również przez e-mail: pomoc@autoiso.pl.

Możemy przetwarzać Twoje dane udostępniane nam podczas kontaktu z nami, które mogą stanowić dane osobowe, w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko, dane z portali społecznościowych oraz treść wiadomości. Robimy to na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w celu komunikacji z Tobą, dla ochrony przed roszczeniami i realizacji roszczeń, przez okres do 6 lat od roku, w którym zakończono korespondencję, lub do zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Udostępnienie tych danych jest konieczne do komunikacji.

Możemy ujawniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają te dane w naszym imieniu (odbiorcy danych) w celu świadczenia dla nas usług z zakresu: hostingu, informatyki, statystyki i analityki, marketingu, oprogramowania do zarządzania firmą i bazą kontaktów oraz komunikacji elektronicznej, księgowości i doradztwa prawnego. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jedynie do Państw lub podmiotów zapewniających stopień ochrony danych osobowych odpowiadający regulacjom UE, w szczególności stosujących tzw. standardowe klauzule umowne UE.

Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia ich, a także do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednika w innym państwie UE.

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.