Ubezpieczenie auta w leasingu – jak znaleźć dobrą polisę?

Ubezpieczenie auta w leasingu

W artykule przeczytasz

Leasing jest atrakcyjną formą finansowania zakupu samochodu. Auta w leasing biorą przede wszystkim przedsiębiorcy, ale dzięki leasingowi konsumenckiemu taką możliwość mają także osoby prywatne. W tym artykule opiszemy ubezpieczenie auta w leasingu. Sprawdzamy, jaką polisę wybrać – oferowaną przez leasingodawcę czy znalezioną samodzielnie?

Ubezpieczenie auta w leasingu – OC, AC, NNW, Assistance

Jako że chcemy dokładnie opisać ubezpieczenie auta w leasingu, nie będziemy odnosić się do samej procedury finansowania pojazdu w ten sposób. Zainteresowanym leasingiem, ale też samochodami poleasingowymi polecamy artykuł pt. “Auta poleasingowe – czym są, gdzie kupić, jak sprawdzić?“, gdzie opisujemy m.in. rodzaje leasingu.

Wracając do clou artykułu, ubezpieczenie auta w leasingu nie sprowadza się tylko do obowiązkowego dla każdego pojazdu OC. Oprócz tego leasingowane samochody muszą mieć Autocasco. Dodatkowo, choć nie zawsze jest to obowiązek, leasingodawca wymaga NNW czy Assistance. Tak więc jest to ubezpieczenie o wysokim poziomie składki. Zwłaszcza że są to polisy na określonych warunkach (np. stała suma ubezpieczenia, brak udziału własnego w szkodzie, serwisowa metoda naprawy pojazdu). Poniżej pokrótce opisaliśmy każdy rodzaj ubezpieczenia:

  • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych. W praktyce to zabezpieczenie dla poszkodowanych spowodowanych przez nas kolizji i wypadków, kiedy odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel, u którego wykupiliśmy polisę OC.
  • AC (autocasco) – ubezpieczenie gwarantujące wypłatę ubezpieczenia, kiedy pojazd uszkodziliśmy ze swojej winy. Dodatkowo w zależności od warunków ubezpieczenia może ono zabezpieczać samochód przed kradzieżą, aktami wandalizmu i działaniem warunków atmosferycznych.
  • NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. To gwarancja wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia kierowcy bądź pasażerów. W zależności od wariantu polisa może pokrywać koszty hospitalizacji, rehabilitacji, transportu medycznego lub zwłok, organizacji pogrzebu itd.
  • Assistance – gwarantowana pomoc drogowa w razie awarii pojazdu (np. kolizja, usterka, przebita opona). Towarzystwo ubezpieczeniowe może naprawić auto na miejscu, w warsztacie, zapewnić holowanie, parking, nocleg czy samochód zastępczy.

Wbrew pozorom droższe ubezpieczenie o szerszym zakresie jest korzystne dla obydwu stron. Leasingodawca ma pewność, że w przypadku kradzieży pojazdu lub jego uszkodzenia otrzyma odszkodowanie odpowiedniej wysokości. Z kolei leasingobiorca uniknie wysokich kosztów napraw, zwłaszcza że samochody leasingowe są maksymalnie kilkuletnie.

TAK czy NIE dla ubezpieczenia od leasingodawcy?

Jeżeli chcemy ubezpieczyć samochód w leasingu, możemy skorzystać z oferty przygotowanej przez leasingodawcę. Oczywiście nie robi on tego bezcelowo. Jest to dla firmy rozwiązanie bardziej komfortowe. Oprócz tego leasingodawca ma możliwość lepszej kontroli przedmiotu leasingu. Zwłaszcza że sama polisa ma też odpowiedni poziom ochrony, co pozwala w optymalny sposób zabezpieczyć pojazd.

W końcu leasingodawca ma większą pewność, że firma korzystająca z pojazdu opłaci polisę w terminie. Nakłanianie do skorzystania z przygotowanego ubezpieczenia OC to również korzyści finansowe. Leasingodawca oferuje polisę ubezpieczyciela, z którym współpracuje, dzięki czemu zarabia też na prowizji.

Zewnętrzne ubezpieczenie auta w leasingu. Czy to się opłaca?

Jako leasingobiorcy możemy osobiście wybrać ubezpieczyciela leasingowanego pojazdu. Przynajmniej teoretycznie, ponieważ leasingodawcy zawsze robią wiele, żeby odwieść nas od tego pomysłu. Stąd dość rygorystyczne warunki zawarcia polisy ubezpieczeniowej z zewnętrznym, osobiście wybranym ubezpieczycielem.

Przede wszystkim leasingodawcy mogą mieć swoją własną, dość wąską listę akceptowanych ubezpieczycieli. Oczywiście obowiązkowy jest pełen zakres ubezpieczenia, bez wyłączeń, potrąceń i kosztorysowej wersji ewentualnych napraw. Niewątpliwie mocno utrudnia to znalezienie atrakcyjnej finansowo polisy.

Niemal zawsze zewnętrzne ubezpieczenie wiąże się również z naliczeniem opłaty manipulacyjnej. W zależności od polityki firmy jest to koszt jednorazowy lub naliczany rokrocznie, zwykle w wysokości do 300 złotych. Bez wątpienia może to skutecznie  zniechęcać leasingobiorcę do szukania ubezpieczyciela na własną rękę.

W końcu problem może pojawić się przy przedłużaniu ubezpieczenia. Wielu leasingodawców wymaga zawarcia i opłacenia kolejnej polisy w całości przynajmniej 14 dni, a nawet miesiąc przed upływem wciąż obowiązującego ubezpieczenia. Jeżeli w umowie są takie zapisy i nie dochowamy terminów, polisa zostanie wystawiona przez towarzystwo ubezpieczeniowe współpracujące z leasingodawcą. Koszt takiego ubezpieczenia samochodu może być bardzo wysoki i znacznie przekraczać średnią rynkową.

Jak nie przepłacić za ubezpieczenie auta w leasingu?

Jeżeli chcemy obniżyć koszt ubezpieczenia samochodu w leasingu, w pierwszej kolejności musimy dobrze wybrać leasingodawcę. Pod uwagę wziąć należy m.in. warunki, na jakich możemy skorzystać z własnego ubezpieczenia, włącznie z terminem wystąpienia o zgodę i wykupienie kontynuacji polisy. Oprócz tego należy zweryfikować, czy leasingodawca pobiera opłatę za zewnętrzną polisę i jaka jest jej wysokość.

Już przy leasingu przynajmniej na miesiąc przed ustaniem polisy trzeba zorientować się w kosztach kontynuacji ubezpieczenia. Jeżeli są one wysokie, należy znaleźć inne, konkurencyjne rozwiązanie, występując przy tym o zgodę leasingodawcy na zewnętrzne ubezpieczenie. Dzięki temu damy sobie wystarczająco dużo czasu, aby przystąpić do negocjacji wysokości stawki ubezpieczenia oferowanego przez leasingodawcę. Przy rezygnacji nie jest bowiem wykluczone, że firma złoży kolejną, znacznie atrakcyjniejszą ofertę.

Warto wszystkiego dokładnie dopilnować, aby nie wpaść w pułapkę podwójnego ubezpieczenia, kiedy polisę zawiera leasingodawca w imieniu leasingobiorcy oraz sam użytkownik pojazdu, jeżeli wybiera zewnętrzny podmiot ubezpieczeniowy.

Jak zachować się po wypadku samochodem w leasingu?

Jako że leasingowane auta są dobrze ubezpieczone, rozliczenie szkody nie stanowi problemu niezależnie od naszej pozycji – poszkodowanego bądź sprawcy. Wystarczy zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeniowego oraz leasingodawcy, po czym postępować zgodnie z instrukcją firmy leasingowej. To ona decyduje o wariancie likwidacji szkody, ale zwykle samochód jest naprawiany w autoryzowanych warsztatach.

Większe zamieszanie występuje w sytuacji orzeczenia szkody całkowitej, kiedy umowa leasingu wygasa. Jeżeli szkodę wyceniono na sumę wyższą niż wysokość rat leasingowych pozostałych do spłacenia, leasingodawca otrzymuje należne mu środki. Pozostała część zostaje przeznaczona na wykup (o ile był on w umowie leasingu) i trafia do leasingobiorcy wraz z wrakiem pojazdu.

Jeżeli szkodę wyceniono na kwotę niższą, niż suma pozostała do spłaty leasingobiorca musi pokryć różnicę z własnej kieszeni. Tutaj pomóc może tzw. ubezpieczenie GAP.

Czym jest ubezpieczenie GAP w leasingu?

Przez ubezpieczenie GAP rozumiemy zabezpieczenie straty finansowej powstałej wskutek utraty wartości pojazdu w czasie. Jeżeli dojdzie do powstania szkody, GAP pokryje różnicę między początkową wartością samochodu a jego aktualną ceną rynkową. Do wyboru mamy trzy warianty tego ubezpieczenia, tj.:

  • Fakturowy GAP – ubezpieczenie dla samochodu osobowego lub innego pojazdu w wieku do 6 lat. Pokrywa różnicę między wartością rynkową pojazdu w dniu zakupu a odszkodowaniem wypłaconym z polisy AC/OC po stwierdzeniu szkody lub kradzieży. Wartość z faktury obowiązuje przez cały okres ubezpieczenia (od 12 do 60 miesięcy).
  • Casco GAP – polisa dla pojazdów w wieku do 6 lat. Pokrywa różnicę między wartością ze wznawianej polisy AC a wartością rynkową samochodu w dniu wystąpienia szkody całkowitej bądź kradzieży. Wartość z polisy AC utrzymuje się przez cały okres trwania ubezpieczenia (od 12 do 60 miesięcy).
  • Direct GAP – dla pojazdów w wieku nawet 10 lat, bez obowiązku posiadania polisy AC. Ochrona obejmuje utratę wartości samochodu w wyniku szkody całkowitej lub kradzieży do wysokości limitu odszkodowania.

Ubezpieczenie auta w leasingu a zniżki

Jeżeli wykupujemy polisę, towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę naszą historię, która ma wpływ na wysokość składki. Niestety, warto wiedzieć, że przy leasingu zwykle nie działa to w drugą stronę. Dlatego bezszkodowa jazda leasingowanym samochodem nie oznacza, że z tytułu otrzymanych zniżek w kolejnym roku polisa będzie tańsza.

Co z ubezpieczeniem auta po wykupieniu pojazdu z leasingu?

Podczas trwania leasingu to leasingodawca wykupuje i wypowiada ubezpieczenie. Jeżeli chcemy skorzystać z oferty wewnętrznego towarzystwa ubezpieczeniowego, z odpowiednim wyprzedzeniem musimy poinformować o tym fakcie firmę leasingową.

Co innego, kiedy zakończyliśmy leasing i wykupiliśmy pojazd. Wówczas możemy korzystać z obecnej polisy lub ją wypowiedzieć i wykupić nowe ubezpieczenie samochodu osobowego czy innego pojazdu. Oczywiście kończy się obowiązek korzystania z pełnego zakresu ochrony wraz z AC. Wystarczające będzie OC, co pozwoli obniżyć koszt ubezpieczenie samochodu. Pamiętajmy natomiast, aby auta nie pozostawiać bez ubezpieczenia. Kary za brak ciągłości OC są coraz wyższe. W 2021 roku brak OC dla samochodu osobowego przez ponad 14 dni grozi grzywna w wysokości 5600 zł, w 2022 r. – już 6000 zł. To znacznie więcej niż koszt ubezpieczenia samochodu.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 1 Średnio: 5]

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych jest AutoISO Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polska, pomoc@autoiso.pl). Przetwarzamy Twoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść wiadomości) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów: w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję. Współpracujemy z firmami hostingowymi, którym możemy przekazywać te dane (odbiorcy danych). Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityka Prywatności i Cookies.

Darmowe sprawdzenie
Historii Pojazdu

Newsletter

Klikając “Zapisz się” zamawiasz newsletter e-mailowy, zawierający także informacje handlowe, w szczególności o usługach i produktach związanych z pojazdami. Zgodę można cofnąć w e-mailu od nas lub informując nas e-mailem. Administrator danych: Autoiso Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polska, pomoc@autoiso.pl). Więcej w Polityce Prywatności.

Zobacz nasz kanał YouTube

Odtwórz wideo

Najnowszy film

Przeczytaj też:

Leasing w Polskim Ładzie

Leasing w Polskim Ładzie. Co zmieni się w przepisach?

Nie jest tajemnicą, że leasing w Polskim Ładzie będzie mniej opłacalny, niż ma to miejsce obecnie. Po nowelizacji przepisów wykup pojazdu i jego późniejsza sprzedaż będą droższe. Sprawdzamy, jak wyglądać będzie leasing w Polskim Ładzie.

Stawki OC. Emeryci płacą 4-krotnie mniej niż studenci

Stawki OC. Emeryci płacą 4-krotnie mniej niż studenci

Nie jest tajemnicą, że stawki OC zależne są od pojemności silnika, ale też wieku kierowcy i wypracowanych przez niego zniżek. Jak się okazuje, emeryci otrzymują nawet cztery razy tańsze oferty polisy OC niż nastoletni studenci.