Naklejka CC na aucie – co oznacza, jakie daje przywileje?

Udostępnij
Wasza ocena
Naklejka CC na aucie
Naklejka CC na aucie nie jest częstym widokiem na drogach. Wynika to z faktu, że na naklejkę CC mogą sobie pozwolić tylko nieliczni. Sprawdzamy, co oznacza taka naklejka oraz jakie przywileje daje kierowcom prowadzącym pojazdy oznaczone w ten sposób.

W artykule przeczytasz

Co oznacza naklejka CC na samochodzie?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, co oznacza naklejka CC na aucie. Tak więc w najprostszym tłumaczeniu naklejki CC przysługują pojazdom pracowników korpusu konsularnego. Jednak wcale nie musi to być konsul, który kieruje taką placówką. Autami z naklejkami CC mogą poruszać się również członkowie personelu konsularnego, także podróżujący ze swoimi małżonkami.

CC to z języka francuskiego skrót od “Corps Consulaire”. Warto pamiętać, że nie jest ona tożsama z naklejką CD (fr. Corps Diplomatique), która przysługuje ambasadzie (korpus dyplomatyczny). Różnica polega na tym, że o ile dany kraj może mieć w Polsce jedną ambasadę, o tyle konsulatów może być kilka.

Naklejka CC na aucie a tablice rejestracyjne pojazdu

Jak zauważyliśmy na wstępie, naklejka CC na samochodzie daje pewne przywileje. W praktyce kluczowa nie jest sama naklejka, ale tablice rejestracyjne takiego pojazdu. Samochody urzędów konsularnych i placówek dyplomatycznych mogą bowiem poruszać się na tablicach z białymi znakami na niebieskim tle. Bez nich naklejka nie ma żadnej mocy prawnej i nie gwarantuje przywilejów.

Przeczytaj też: “Kolory tablic rejestracyjnych w Polsce

Jako że głównie placówki dyplomatyczne mieszczą się w Warszawie, zwykle takie tablice mają na początku literę “W”. Sam numer składa się z litery oraz 6 cyfr, gdzie:

  • pierwsze trzy określają kraj;
  • kolejne określają przeznaczenie pojazdu.

 

Warto jednocześnie dodać, że na takiej tablicy znajduje się nalepka legalizacyjna, ale są one pozbawione eurobandu. Rejestrację pojazdów dyplomatycznych i konsularnych prowadzi wojewoda mazowiecki.

Jakie przywileje ma samochód personelu dyplomatycznego i konsularnego?

Kierowcy pojazdów konsularnych i dyplomatycznych z naklejkami CC lub CD, a przede wszystkim niebieskimi tablicami rejestracyjnymi mają pewne przywileje, tj.:

  • możliwość parkowania na specjalnie wytyczonych miejscach przed placówkami dyplomatycznymi (zwykle ze znakiem zakazu zatrzymywania się oraz postoju z wyłączeniem dla pojazdów CD i CC),
  • pierwszeństwo przejazdu przez przejście graniczne,
  • nie można poddać ich kierowców badaniu alkomatem,
  • nie można wystawić im mandatu.

 

W praktyce służby nie mogą nawet dotknąć takiego kierowcy, ponieważ w ten sposób naruszyliby immunitet dyplomatyczny. Możliwy jest natomiast kontakt z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Podsumowując, naklejka CC na aucie jest oznaczeniem pojazdu konsulatu, z kolei CD – ambasady. Bez odpowiednich dokumentów i tablic rejestracyjnych, w tym przypadku niebieskich z białymi znakami, nie daje jednak żadnych przywilejów.

FAQ – najczęstsze pytania o naklejkę CC na aucie

Co oznacza naklejka CC i CD na samochodzie?

Naklejka ze skrótem CC na aucie oznacza samochód korpusu konsularnego, CD – korpusu dyplomatycznego, czyli ambasady.

Jakie tablice mają pojazdy konsulatów i ambasad?

Tablice pojazdów dyplomatycznych składają się z litery oraz 6 cyfr w kolorze białym umieszczonych na niebieskim tle.

Czy naklejka CC lub CD na samochodzie daje pewne przywileje?

Tak, ale tylko pod warunkiem, że pojazd ma odpowiednie dokumenty i właściwe tablice dyplomatyczne.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 1 Średnio: 5]

OBSERWUJ nas na Wiadomości Google.

Kliknij i dodaj nasz kanał do swoich Wiadomości Google i bądź na bieżąco.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych jest AutoISO Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polska, pomoc@autoiso.pl). Przetwarzamy Twoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść wiadomości) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów: w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję. Współpracujemy z firmami hostingowymi, którym możemy przekazywać te dane (odbiorcy danych). Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityka Prywatności i Cookies.
Porównaj oferty wielu Towarzystw i oszczędzaj na OC/AC!
Advertisement

Darmowe sprawdzenie
Historii Pojazdu

Zobacz nasz kanał YouTube

Odtwórz wideo

Przeczytaj też:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Autoiso Sp. z o.o., nr KRS: 0000840558, adres: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, Polska. Możesz się z nami kontaktować również przez e-mail: pomoc@autoiso.pl.

Możemy przetwarzać Twoje dane udostępniane nam podczas kontaktu z nami, które mogą stanowić dane osobowe, w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko, dane z portali społecznościowych oraz treść wiadomości. Robimy to na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w celu komunikacji z Tobą, dla ochrony przed roszczeniami i realizacji roszczeń, przez okres do 6 lat od roku, w którym zakończono korespondencję, lub do zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Udostępnienie tych danych jest konieczne do komunikacji.

Możemy ujawniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają te dane w naszym imieniu (odbiorcy danych) w celu świadczenia dla nas usług z zakresu: hostingu, informatyki, statystyki i analityki, marketingu, oprogramowania do zarządzania firmą i bazą kontaktów oraz komunikacji elektronicznej, księgowości i doradztwa prawnego. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jedynie do Państw lub podmiotów zapewniających stopień ochrony danych osobowych odpowiadający regulacjom UE, w szczególności stosujących tzw. standardowe klauzule umowne UE.

Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia ich, a także do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednika w innym państwie UE.

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.