Czego nie można trzymać w garażu podziemnym?

Udostępnij
Wasza ocena
Czego nie można trzymać w garażu podziemnym?
Zwłaszcza użytkownicy aut osobowych, którzy użytkują podziemne garaże, obok swoich pojazdów trzymają też inne rzeczy. Lista jest naprawdę długa. Najczęściej są to opony, puszki z farbami, meble, rowery, płyny eksploatacyjne czy kanistry z paliwem. Okazuje się, że według prawa przechowywanie przynajmniej części tych przedmiotów w garażu podziemnym zwykle jest surowo zabronione. Odnieść się tutaj należy do przepisów przeciwpożarowych, aczkolwiek ważne są też wytyczne administratorów budynków. Dlatego sprawdzamy, czego nie można trzymać w garażu podziemnym i jakie kary grożą za złamanie przepisów w tym obszarze.

W artykule przeczytasz

Garaż podziemny tylko dla pojazdów

Żeby odpowiedzieć na pytanie, czego nie można trzymać w garażu podziemnym, w pierwszej kolejności należy odnieść się do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku. Dotyczy ono warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Według przepisów za garaż rozumie się obiekt budowlany samodzielny lub stanowiący część innego obiektu, który służy do przechowywania i bieżącej oraz niezawodowej obsługi samochodów osobowych.

Według tej interpretacji można założyć, że garaż podziemny służy tylko do przechowywania i obsługi samochodu. Z drugiej strony wydaje się normalne i logiczne, że można w nim przechowywać na przykład motocykl. To samo dotyczy rowerów czy urządzeń napędzanych elektrycznie (m.in. rowery, hulajnogi). W przypadku tych ostatnich ważne jest natomiast, czy ich przechowywania nie zabrania regulamin budynku. Wręcz przeciwnie – najlepiej powiadomić o tym fakcie administratora. Natomiast niemal wszędzie zabrania się ładowania ich akumulatorów, co jest potencjalnym zagrożeniem pożarowym.

Nie oznacza to jednak, że na miejscu postojowym można zrobić miejsce na dowolne przedmioty, co jest popularną praktyką zwłaszcza u lokatorów, którzy nie dysponują komórką lokatorską. Często są to opony, rowery, meble czy płyny eksploatacyjne. Okazuje się, że większość z tych rzeczy nie powinno się tam znaleźć.

Przeczytaj też: “Zabezpieczenie i konserwacja opon po sezonie

Czego nie można trzymać w garażu podziemnym wedle przepisów przeciwpożarowych?

Żeby móc określić, czego nie można trzymać w garażu podziemnym, przede wszystkim trzeba cofnąć się do przepisów przeciwpożarowych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku. Określają one, że w garażach:

 • nie wolno trzymać rzeczy poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi, ponieważ mogą one zagradzać drogę ewakuacyjną i utrudniać akcję ratunkową;
 • można przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 100 stopni Celsjusza, jeżeli garaż ma powierzchnię ponad 100 metrów kwadratowych, są one niezbędne przy eksploatacji pojazdu i przechowuje się je szczelnie zamknięte w odpowiednich opakowaniach stosowanych w handlu;
 • o powierzchni do 100 metrów kwadratowych można przechowywać wyłącznie do 20 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 21 stopni Celsjusza lub do 60 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu od 21 do 100 stopni Celsjusza (zwykle jest to martwy zapis, ponieważ garaże podziemne mają powierzchnię powyżej 100 metrów kwadratowych);
 • nie można składować materiałów palnych;
 • nie można stosować elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 50 centymetrów od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 stopni Celsjusza (np. instalacje ciepłownicze, żarówki);
 • nie wolno przechowywać przedmiotów w odległości 50 centymetrów od linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej, a także czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.

Regulamin podziemnych garażów

Bardzo często konkretny budynek ma swój własny regulamin dotyczący garażu podziemnego. Dlatego w razie jakichś wątpliwości warto skontaktować się z administracją budynku. Szczególnie że administrator obiektu może usunąć przedmioty zalegające na miejscu parkingowym, które nie powinny się tam znaleźć, ale pod pewnymi warunkami, tj.:

 • musi wcześniej poinformować o tym właściciela;
 • nie może przywłaszczyć ani zniszczyć tych przedmiotów, ale ma obowiązek zabezpieczyć je do czasu odebrania przez właściciela.

 

Najczęściej ma to miejsce po wcześniejszym upomnieniu. Jednocześnie właściciel uprzątniętych rzeczy będzie musiał zapłacić za ich przechowywanie.

Regulamin jednego garażu może pozwalać wyłącznie na parkowanie pojazdu, inne natomiast dopuszczają wyjątki (np. parkowanie rowerów elektrycznych i hulajnóg, składowanie opon w garażu). Zabroniony może być też wjazd dla pojazdów z instalacją LPG. Dlatego warto sprawdzić, czy regulamin parkingu ma konkretne uregulowania w tym obszarze.

Jaka kara za składowanie w garażu podziemnym nieodpowiednich rzeczy?

Oczywiście przepisy to jedno, a ich egzekwowanie jest czymś zupełnie innym. Jednak należy mieć na uwadze, że złamanie przepisów przeciwpożarowych może skończyć się karą finansową. Może ją nałożyć straż pożarna wcześniej powiadomiona przez administratora budynku. Wynosi ona:

 • grzywna do 500 złotych;
 • mandat do 1000 złotych, jeżeli złamanie przepisów spełnia znamiona wykroczeń przynajmniej dwóch przepisów ustawy.

 

Finalnie sprawa może też trafić do sądu. Jeżeli uzna on winę użytkownika podziemnego parkingu, grzywna jest zwykle kilkukrotnie wyższa.

Podsumowując, co do zasady w garażu podziemnym nie należy przechowywać paliwa, a już na pewno nie można nim uzupełniać zbiornika. Zwykle obowiązuje też zakaz przechowywania i ładowania akumulatorów. Nie zawsze możliwe jest także składowanie hulajnóg czy rowerów elektrycznych. Zabronione może być również parkowanie w takim miejscu pojazdem z instalacją gazową.

Surowo zabronione jest też przechowywanie rzeczy i pojazdów w częściach wspólnych nieruchomości. Mowa o przejściach podziemnych i drogach dojazdowych, w tym składowaniu przedmiotów przy ścianach. Jest to naruszenie przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, chociaż nie brakuje kierowców, którzy właśnie przy ścianach parkują na przykład motocykle czy rowery.

FAQ – najczęstsze pytania o to, czego nie można przechowywać w garażu wielostanowiskowym podziemnym

Jakie przepisy określają, czego nie można trzymać w garażu podziemnym?

Jest kilka aktów prawnych, które są kluczowe i określają, co jest zabronione do przechowywania w podziemnych garażach. Są nimi: rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisy przeciwpożarowe Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku, a także wewnętrzne regulaminy samych budynków.

Czy podziemne garaże służą tylko do parkowania samochodów?

Nie, na miejscu postojowym może się też znaleźć motocykl czy zwykły rower. Nie zawsze jest to natomiast możliwe w przypadku hulajnóg i rowerów elektrycznych.

Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych?

Najniższe kary sięgają do 500 złotych, ale mandaty nakładane przez straż pożarną mogą być nawet dwukrotnie wyższe. Kilkukrotnie więcej wyniesie grzywna nakładana przez sąd, jeżeli sprawa trafi na salę rozpraw.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 4 Średnio: 3.3]

OBSERWUJ nas na Wiadomości Google.

Kliknij i dodaj nasz kanał do swoich Wiadomości Google i bądź na bieżąco.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Jedna odpowiedź

 1. samochod plus motocykl na jednym miejscu garazowym to problem dla jnnych uzytkownikow w sasiedztwie tego miejsca.przepisy powinny byc jasne dla wszystkich miejsc garazowych.tylko jeden pojazd ,samochod lub motocykl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych jest AutoISO Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polska, pomoc@autoiso.pl). Przetwarzamy Twoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść wiadomości) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów: w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję. Współpracujemy z firmami hostingowymi, którym możemy przekazywać te dane (odbiorcy danych). Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityka Prywatności i Cookies.

Darmowe sprawdzenie
Historii Pojazdu

Zobacz nasz kanał YouTube

Odtwórz wideo

Przeczytaj też:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Autoiso Sp. z o.o., nr KRS: 0000840558, adres: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, Polska. Możesz się z nami kontaktować również przez e-mail: pomoc@autoiso.pl.

Możemy przetwarzać Twoje dane udostępniane nam podczas kontaktu z nami, które mogą stanowić dane osobowe, w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko, dane z portali społecznościowych oraz treść wiadomości. Robimy to na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w celu komunikacji z Tobą, dla ochrony przed roszczeniami i realizacji roszczeń, przez okres do 6 lat od roku, w którym zakończono korespondencję, lub do zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Udostępnienie tych danych jest konieczne do komunikacji.

Możemy ujawniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają te dane w naszym imieniu (odbiorcy danych) w celu świadczenia dla nas usług z zakresu: hostingu, informatyki, statystyki i analityki, marketingu, oprogramowania do zarządzania firmą i bazą kontaktów oraz komunikacji elektronicznej, księgowości i doradztwa prawnego. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jedynie do Państw lub podmiotów zapewniających stopień ochrony danych osobowych odpowiadający regulacjom UE, w szczególności stosujących tzw. standardowe klauzule umowne UE.

Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia ich, a także do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednika w innym państwie UE.

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.