Znaki drogowe: znak “Ustąp pierwszeństwa”

Co oznacza znak A-7 (Ustąp pierwszeństwa)?

Znak Ustąp pierwszeństwa jest jednym z najpopularniejszych znaków drogowych, z czym nie da się dyskutować. Mimo iż każdy zmotoryzowany powinien dobrze wiedzieć, o czym ostrzega znak A-7, przyjrzyjmy mu się nieco bliżej.

O czym ostrzega znak Ustąp pierwszeństwa”?

Znak Ustąp pierwszeństwa, jak sama nazwa wskazuje, ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem. Znajduje się w obrębie skrzyżowania i dotyczy wyłącznie najbliższej jezdni.

Poza tym znak A-7 umieszcza się również w innych miejscach, w których przecinają się kierunki ruchu, a gdzie z przepisów ustawy Prawo u ruchu drogowym, występuje obowiązek ustąpienia pierwszeństwa. Tyczy się to wyjazdów z obiektów czy torowisk tramwajowych.

Poza tym, jeżeli na drodze podporządkowanej nie są spełnione warunki widoczności, wówczas znak Ustąp pierwszeństwa jest zastąpiony znakiem B-20, czyli dobrze znanym znakiem STOP.

Znak A-7, podobnie jak znak STOP (B-20), umieszczone przed skrzyżowaniem nie występują samodzielnie, ale z odpowiednimi znakami umieszczonymi na drodze z pierwszeństwem przejazdu:

  • A-6a – Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach,
  • A-6b – Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie,
  • A-6c – Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie,
  • D-1 – Droga z pierwszeństwem.

W przypadku skrzyżowania z ruchem okrężnym, czyli ronda, znak A-7 umieszczony ze znakiem C-12 Ruch okrężny, określa pierwszeństwo dla znajdującego się na skrzyżowaniu typu rondo.

W jakiej odległości od skrzyżowania znajduje się znak A-7?

Znak A-7 powinien być umieszczony możliwie blisko skrzyżowania. Odległość dzieląca znak i skrzyżowanie nie powinna być większa niż:

  • 50 m — na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
  • 25 m — na pozostałych drogach.

Jeżeli jest to droga o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, znak A-7 w odległości od 150 do 300 metrów trzeba poprzedzić znakiem Ustąp pierwszeństwa z tabliczką T-1. Wskazuje ona odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego.

Więcej o prędkościach dozwolonych na drogach w Polsce mówi artykuł pt. Limity prędkości w Polsce“.

Znak Ustąp pierwszeństwa na skrzyżowaniach dróg nierównorzędnych

W przypadku skrzyżowania dróg nierównorzędnych, ich oznakowanie należy rozpoczynać od umieszczenia znaków A-7 lub B-20, po czym wspomnianych wyżej znaków A-6 lub D-1.

Łącznie ze znakiem Ustąp pierwszeństwa na tym samym słupku umieszczony może być tylko jeden znak ostrzegawczy, zakazu, nakazu lub znak informacyjny D-2 (Koniec drogi z pierwszeństwem). Jeżeli natomiast przed skrzyżowaniem została umieszczona tablica przeddrogowskazowa, znak A-7 umieszcza się nad tą tablicą.

Z kolei pod znakiem Ustąp pierwszeństwa może zostać umieszczona tabliczka T-6c. Umieszczana na drodze podporządkowanej wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

Jeżeli zachodzi zmiana pierwszeństwa przejazdu, na wlotach, które po zmianach tracą pierwszeństwo, umieszcza się znaki D-48 (Zmiana pierwszeństwa).

Ocena naszych czytelników
[Suma: 1 Średnio: 5]
Sprawdź auto, które Cię interesuje. Nasza wyszukiwarka VIN da Ci pewność legalnego zakupu!
Sprawdź auto

Odpowiedz