Zgłoszenie sprzedaży samochodu krok po kroku

zgłoszenie sprzedaży samochodu

Zgłoszenie sprzedaży samochodu nie jest niczym trudnym. Zwłaszcza że możliwości na tej płaszczyźnie sprzedający ma całkiem spore. Może to zrobić osobiście w urzędzie, zgłoszenie o zbyciu pojazdu wysłać pocztą lub załatwić to przez Internet. Jak zgłosić sprzedaż auta szybko i płynnie?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu to obowiązek

Tak więc zgłoszenie sprzedaży samochodu pojazdu jest obowiązkiem, o czym mówi art. 78 pkt. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Właściciel zarejestrowanego samochodu ma obowiązek zawiadomić starostę o tym fakcie w ciągu 30 dni od sprzedaży samochodu.

W innym wypadku naraża się na nieprzyjemności, choć są na tej płaszczyźnie pewne wątpliwości. Wszystko dlatego, że ustawodawca nie przewidział dotkliwej kary za niedopilnowanie tego obowiązku. Brak kary od państwa nie zwalnia jednak od zaniechania zgłoszenia sprzedaży samochodu. Zagrożenie dla byłego już właściciela może płynąć z zupełnie innej strony.

Konsekwencje niezgłoszenia zbycia pojazdu

Problemu sprzedawca nie powinien mieć, kiedy samochód przechodzi w ręce poważnego kontrahenta, który zgłosi fakt zakupu do urzędu i w ciągu miesiąca przerejestruje pojazd. Co natomiast, jeżeli zgłoszenie sprzedaży samochodu nie nastąpi, a nabywca również nie zgłosi zakupu w urzędzie? Wówczas sprzedawca może mieć poważne problemy. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy kupujący ma nieczyste intencje.

Jeżeli fakt ten nie zostanie zgłoszony do urzędu, to w oczach urzędników oraz organów ścigania właściciel pozostaje niezmieniony. W przypadku mandatu lub użycia auta do przestępstwa ukarany zostać może były już właściciel. Podobnie jest w przypadku nałożeniu kar za brak polisy OC.

W teorii łatwo to wszystko odkręcić, ponieważ za dowód sprzedaży samochodu posłuży umowa kupna-sprzedaży, którą w szczegółach opisuje artykuł pt. Umowa kupna-sprzedaży samochodu — co sprawdzić przed jej podpisaniem?“. Co natomiast, jeśli umowa zostanie zniszczona lub zgubiona? Wówczas można narazić się na poważne konsekwencje, również te natury prawnej. Dlatego nie warto zwlekać i w ciągu miesiąca, a najlepiej zaraz po sprzedaży pojazdu, zgłosić ten fakt w urzędzie. Nie warto zwlekać również dlatego, że zgłoszenie sprzedaży samochodu jest bardzo proste. Szczególnie dziś, w dobie Internetu.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu w urzędzie?

Zacząć należy od tego, że sprzedaż samochodu zgłosić trzeba do właściwego urzędu, w którym pojazd jest zarejestrowany. Z reguły jest to starosto powiatowe. Może być nim również urząd miasta dla miast na prawach powiatu, jak i urząd dzielnicy dla samochodów zarejestrowanych w stolicy.

Po odnalezieniu właściwego urzędu należy zajrzeć na jego stronę internetową i wyszukać odpowiednią komórkę, do której trzeba się udać, chcą zgłosić sprzedaż samochodu. Na stronie znaleźć się powinny również wzór niezbędnego dokumentu, a przynajmniej sam opis procedury. Samodzielnie sprzedawca uzupełnia tylko zawiadomienie o sprzedaży samochodu. Z reguły wzór tego dokumentu jest identyczny dla wszystkich urzędów, a więc jeśli nie ma go na stronie właściwego urzędu, posłużyć się można szeroko dostępnymi wzorami do pobrania z sieci.

Poza wypełnionym dokumentem, zawiadamiając urzędników o sprzedaży samochodów, zabrać ze sobą trzeba dowód osobisty i umowę kupna-sprzedaży lub darowizny, jeśli pojazd otrzymało się w spadku. Ważne, aby zabrać ze sobą oryginały i kopie. Na replikach urzędnik poczyni bowiem adnotację, która potwierdzi zgłoszenie sprzedaży samochodu. To ważne, ponieważ żadne zaświadczenie o złożeniu zgłoszenia nie jest wydawane.

Warto w tym miejscu również podkreślić, że zgłoszenia sprzedaży samochodu dokonać w imieniu sprzedawcy może osoba trzecia. Konieczne jest jednak napisanie pełnomocnictwa i dołączenie go do zawiadomienia o zbyciu. Co więcej, jeżeli pełnomocnik nie jest najbliższą rodziną sprzedającego, zachodzi też potrzeba wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Jeśli nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów, lepiej więc wysłać je pocztą, do koperty wkładając kopię umowy kupna-sprzedaży, dowodu osobistego i zawiadomienie o sprzedaży samochodu. Kopertę należy wysłać listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu przez Internet

Najprościej jest całą sprawę załatwić przez Internet, co jest szybkie i proste. Jedynym warunkiem jest posiadanie zaufanego profilu ePUAP. Konieczne będzie również zeskanowanie umowy kupna-sprzedaży samochodu. W celu zgłoszenia zbycia pojazdu należy wejść na zakładkę strony ePUAP dotyczącą zawiadomienia o zbyciu pojazdu i kliknąć Załatw sprawę”. Po wypełnieniu wszystkich pól formularza i dołączenia skanów pozostaje wysłanie dokumentu przez Internet. Maksymalnie po kilkunastu dniach były już właściciel samochodu powinien dostać z urzędu listowne potwierdzenie, że odnotowano zmianę właściciela.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu do ubezpieczyciela?

Poza zgłoszeniem sprzedaży samochodu do urzędu, o fakcie tym powiadomić trzeba również towarzystwo ubezpieczeniowe. Na to sprzedawca ma tylko 14 dni. Zgłoszenia dokonuje przez wypełnienie i dostarczenie ubezpieczycielowi formularza, który znajduje się na jego stronie internetowej, podając w nim:

  • swoje dane osobowe
  • dane osobowe nabywcy
  • model, markę, numer rejestracyjny pojazdu i numer VIN
  • okres obowiązywania polisy

Warto dosłać również umowę kupna-sprzedaży, na której widnieją wszystkie powyższe dane. Jeżeli sprzedający tego nie zrobi lub się z tym spóźni, naraża się na windykację za wznowioną polisę czy drugą ratę składki.

Oczywiście legalna jest sprzedaż samochodu bez ważnej polisy OC. Wówczas nowy właściciel nie może jednak poruszać się takim samochodem, gdyż grozi to mandatem za brak obowiązkowego ubezpieczenia samochodu. Najbezpieczniej w takiej sytuacji wykupić krótkoterminową, 30-dniową polisę.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 2 Średnio: 5]
Darmowe sprawdzenie VIN? Wypróbuj naszą wyszukiwarkę i nie daj się oszukać!
Sprawdzenie VIN

Odpowiedz