Zawieszenie OC. Czy to możliwe?

Zawieszenie OC. Czy to możliwe?

Zawieszenie OC interesuje wielu kierowców, którzy są właścicielami nieużytkowanych pojazdów. Niestety, w Polsce nie jest to możliwe. Co gorsza, nawet czasowe wycofanie samochodu osobowego z ruchu będzie mocno ograniczone.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, a zawieszenie OC

Zacznijmy od tego, że w żadnym przypadku nie jest możliwe zawieszenie OC. Nawet przy wycofaniu pojazdu z ruchu, kiedy w depozyt należy oddać dowód rejestracyjny oraz tablice, należy opłacać obowiązkowe ubezpieczenie. Wynika to z przepisów prawa.

Przede wszystkim obowiązek ubezpieczenia pojazdu jest związany z jego rejestracją. Tymczasem samochód czasowo wycofany z ruchu nadal jest pojazdem zarejestrowanym. Poza tym szkoda w związku z ruchem pojazdu dotyczy także wsiadania i wysiadania z auta, ładowania czy rozładowania, jak również jego zatrzymania, postoju lub garażowania. W związku z tym, mimo iż pojazd jest nieużytkowany, może powstać szkoda, którą trzeba uregulować z OC.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu obecnie

Obecnie czasowe wycofanie z ruchu dotyczy tylko wąskiej grupy pojazdów, tj.:

  • samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
  • ciągników samochodowych,
  • pojazdów specjalnych,
  • autobusów.

Pojazd możesz czasowo wycofać na okres od 2 do 24 miesięcy, a później przedłużyć ten okres. Maksymalnie może to być jednak okres do 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o wycofaniu pojazdu z ruchu.

  • 4,00 zł za każdy miesiąc od 3 do 12 miesiąca,
  • 2,00 zł za każdy miesiąc od 13 do 24 miesiąca,
  • 0,25 zł za każdy miesiąc od 25 do 48 miesiąca.

Poza opłatą jesteś zobligowany do złożenia w depozycie w urzędzie dowodu rejestracyjnego pojazdu i tablic rejestracyjnych. Do wniosku dołączasz jeszcze kartę pojazdu (o ile była wydana) i zobowiązujesz się zapewnić postój dla pojazdu poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu. Musisz też zabezpieczyć go przed możliwością uruchomienia przez osobę niepowołaną i zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

Składka OC dla pojazdu czasowo wycofanego z ruchu

Jedną z korzyści wycofania pojazdu z ruchu jest obniżenie składki polisy ubezpieczeniowej. Wprawdzie całkowite zawieszenie OC jest niemożliwe, ale na okres czasowego wycofania z ruchu składka ulega obniżeniu przynajmniej o 95%. Wystarczy złożenie wniosku do ubezpieczyciela.

Pamiętaj tylko, że masz obowiązek do niezwłocznego powiadomienia zakładu ubezpieczeń o ustaniu czasowego wycofania pojazdu z ruchu. W innym wypadku, jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, towarzystwo ubezpieczeniowe może podwyższyć składkę polisy OC, począwszy od dnia, kiedy pojazd ponownie został dopuszczony do ruchu.

Czasowe wycofanie dla aut i motocykli już od 4 grudnia

Przepisy, które umożliwiały czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, były mało liberalne, przede wszystkim nie uwzględniając samochodów osobowych czy motocykli. Zmieni się to od 4 grudnia, za sprawą tzw. pakietu deregulacyjnego, o którym szerzej piszemy w artykule pt. Jakie ułatwienia dla kierowców zawiera pakiet deregulacyjny?“.

Niestety, wielu kierowców liczyło na coś więcej, niż zakładają przepisy. Otóż faktycznie czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego i motocykla będzie możliwe, ale tylko służąc jego naprawie, tj. w przypadku:

  • Skierowania pojazdu na dodatkowe badanie techniczne (po wypadku, w którym naruszono zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy; jeśli pojazd nosi ślady uszkodzeń albo jego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, co może stwarzać niebezpieczeństwo; kiedy stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, co może stwarzać niebezpieczeństwo).
  • Wystąpienia szkody istotnej (szkoda w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu, jeśli zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego). Pamiętaj, że taka informacja znajdzie się również w historii pojazdu, co w przyszłości może utrudnić sprzedaż samochodu.

Nowa procedura wobec samochodów osobowych

Inaczej będzie też przebiegała sama procedura wycofania samochodu osobowego czy motocykla. Pojazdy te będziesz mógł wycofać czasowo z ruchu tylko na okres od 3 do 12 miesięcy, bez przedłużenia tego okresu. Co więcej, skorzystasz z tego przywileju tylko raz na 3 lata.

Składając wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, będziesz również zobowiązany do złożenia oświadczenia, że pojazd wymaga naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji. Oświadczenie złożysz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Pamiętaj, że grozi za to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Ponowne dopuszczenie do ruchu będzie możliwe dopiero po wykonaniu dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzonego w Centralnej Ewidencji Pojazdów, ewentualnie na podstawie przedłożonego zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym.

Zmiany należy więc ocenić pozytywnie, ale nadal wielu zmotoryzowanych będzie rozgoryczonych. Nie poczyniono nic, aby usatysfakcjonować właścicieli pojazdów używanych sezonowo (np. kabriolety, kampery, samochody zabytkowe czy motocykle).

Czasowe wycofanie samochodu będzie mogło służyć wyłącznie jego naprawie, a nie oszczędzeniu na składkach polisy OC. Dlatego, chociaż wielu kierowców interesuje zawieszenie OC, nie będą oni mogli nawet skorzystać z 95-procentowej zniżki na czas wyrejestrowania pojazdu.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 1 Średnio: 5]
Sprawdź auto, które Cię interesuje. Nasza wyszukiwarka VIN da Ci pewność legalnego zakupu!
Sprawdź auto

Odpowiedz