Jak zarejestrować samochód z Europy?

Prawo mówi, że samochód możemy zarejestrować jedynie w tym kraju Unii Europejskiej, w którym mamy stałe miejsce zamieszkania. Wbrew pozorom nie jest to wcale tak trudna czynność, jak mogłoby się wydawać. Jakie formalności należy spełnić, aby zarejestrować samochód w Unii Europejskiej?

Aby zarejestrować samochód w Unii Europejskiej, niezbędne jest posiadanie kilku dokumentów i sfinalizowanie pewnych kwestii formalnych. O czym w szczególności musimy pamiętać, chcąc zarejestrować pojazd w UE?

a

Świadectwo zgodności

Świadectwo zgodności to dokument, który może być krajowy lub europejski (ten drugi ważny jest we wszystkich krajach Unii) i jest wydawany przez producenta pojazdu. Zawiera potwierdzenie informacji, że auto spełnia wszystkie parametry techniczne niezbędne w świetle wymogów bezpieczeństwa i dbałości o środowisko. Osoba, która posiada europejskie świadectwo zgodności, nie może być zobligowana przez urząd do przedstawienia dodatkowej dokumentacji technicznej.

a

Ubezpieczenie pojazdu

Chcąc dokonać rejestracji samochodu, obowiązkowo musimy przedstawić dowód jego ubezpieczenia. Urzędy komunikacji w krajach członkowskich akceptują ubezpieczenia, które zostały wydane przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe, które ma siedzibę lub oddział w danym kraju.

Może zdarzyć się, że ubezpieczyciel nie ma siedziby lub oddziału w danym kraju. Co wtedy? Ubezpieczenie będzie ważne jedynie w przypadku, gdy dany ubezpieczyciel zdobędzie upoważnienie do świadczenia usług w tym kraju.

a

Dowód opłacenia podatku VAT i dowód dopuszczenia do ruchu drogowego

W drodze rejestracji pojazdu każdy urząd krajowy ma prawo sprawdzić, czy podatek VAT został odpowiednio opłacony. Zasady dotyczące podatku VAT różnią się zależnie od tego, czy auto jest zupełnie nowe czy w stanie używanym, oraz czy dokonaliśmy kupna z rąk autoryzowanego sprzedawcy czy też od osoby prywatnej.

Co oznacza, że pojazd jest używany? W świetle prawa pojazd uważa się za używany, jeśli minęło ponad sześć miesięcy od jego pierwszego wyjazdu na drogę lub jeśli na liczniku wyświetla się liczba ponad sześciu tysięcy przejechanych kilometrów.

Jeżeli nabywamy pojazd u dilera w jednym z państw Unii Europejskiej, ale chcemy zabrać go w celu rejestracji do innego kraju UE, w którym mieszkamy lub do którego mamy zamiar się przeprowadzić, jesteśmy zmuszeni opłacić podatek VAT tylko w kraju zamieszkania. Jeżeli kupujemy używany samochód od osoby prywatnej, nie musimy płacić podatku VAT w żadnym kraju.

Z kolei, jeżeli nabywamy używany już samochód w komisie, podatek VAT jest naliczany, ale tylko od zysku ze sprzedaży używanego samochodu. Tego rodzaju zakup nie będzie podlegał opodatkowaniu VAT w kraju docelowym.

Dowód opłacenia podatku VAT to nie wszystko. Pamiętaj także, że władze kraju, w którym zamierzasz zarejestrować samochód, będą od Ciebie wymagać także piśmiennych dowodów na to, że pojazd może być dopuszczony do ruchu drogowego.

a

Opłata za dokonaną rejestrację

W każdym z krajów członkowskich UE niezbędne jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej w procesie rejestracji pojazdu. Nie ma żadnych ogólnych (odgórnych) przepisów, które regulowałyby jednakową opłatę za rejestrację we wszystkich tych krajach. Jest ona pobierana w wysokości wynikającej z przepisów kraju, w którym auto jest rejestrowane.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 0 Średnio: 0]
Darmowe sprawdzenie VIN? Wypróbuj naszą wyszukiwarkę i nie daj się oszukać!
Sprawdzenie VIN

Odpowiedz