Wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży

Jak wygląda wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży?

Wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży nie jest niczym trudnym. Oczywiście pod pewnymi warunkami, a mianowicie posiadania kompletu niezbędnych dokumentów. Jak wyrejestrować samochód po sprzedaży, które dokumenty są niezbędne i ile to kosztuje?

Kiedy możemy wyrejestrować samochód?

W pierwszej kolejności należy odnieść się do sytuacji, kiedy można wyrejestrować auto. Otóż wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży w kraju w ogóle nie jest konieczne, ponieważ obowiązek jego zarejestrowania w ciągu 30 dni ma nowy właściciel. O wyrejestrowaniu pojazdu warto pamiętać po:

 • kradzieży,
 • utracie bez zmiany właściciela,
 • złomowaniu w Polsce lub za granicą,
 • wycofaniu z obrotu,
 • wywiezieniu za granicę w celu zarejestrowania lub sprzedaży.

Przy zbywaniu auta obowiązkiem, którego powinien dopilnować sprzedawca, jest więc wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży za granicę. Jeżeli to sprzedaż krajowa nie ma takiej potrzeby.

Natomiast koniecznie w ciągu 30 dni o zbyciu auta należy zawiadomić właściwy wydział komunikacji. Warto pamiętać, że złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu nie jest jednoznaczne z jego wyrejestrowaniem, co dla wielu kierowców jest tożsame.

Kara za niewyrejestrowanie samochodu po sprzedaży

Ważne zmiany związane z wyrejestrowaniem pojazdów weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, w związku ze zmianami w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Właściciele pojazdów, którzy nie powiadomią starosty o wyrejestrowaniu pojazdu w terminie 30 dni od daty wystąpienia sytuacji wymagającej wyrejestrowania, będą obarczeni karą w wysokości od 200 zł do 1000 zł. Kary administracyjne nakłada starosta i zasilają one budżet powiatu. Karami w takiej samej wysokości obarcza się kierowców, którzy nie zarejestrują auta w terminie, czy nie poinformują o jego zbyciu.

Warto przypomnieć, że brak wyrejestrowania samochodu to nie tylko kara od starosty. Ponadto właściciel pojazdu figurującego w bazie ma obowiązek wykupić dla niego polisę OC, nawet wówczas, kiedy pojazd nie jest już w użytku.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów takich samochodów jest w Polsce nawet 6 milionów. Brak OC to wysokie kary z tego tytułu, które przy samochodzie osobowym w 2020 roku sięgnąć mogą 5200 zł.

Taki mandat jest nakładany na właścicieli, w których pojazdach odnotowano brak ciągłości polisy OC powyżej 14 dni. Więcej o mandatach za brak OC w artykule pt. Jaka kara za nieubezpieczony samochód?“.

Zgłoszenie zbycia pojazdu po sprzedaży w kraju

Jak wspomnieliśmy wyżej, wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży na terenie kraju nie jest konieczne. Aby uniknąć kary administracyjnej, warto jedynie pamiętać o zgłoszeniu zbycia pojazdu.

Najszybciej i najprościej zrobić to przez Internet. Taką możliwość mają kierowcy posiadający profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Do zgłoszenia zbycia samochodu przez portal gov.pl potrzebne są:

 • dane właścicieli,
 • kopia umowy kupna-sprzedaży,
 • dane z dowodu rejestracyjnego (marka, model, numer VIN, numer rejestracyjny).

Gdzie wyrejestrować samochód po sprzedaży?

Chcąc wyrejestrować samochód, należy udać się do wydziału komunikacji właściwego dla jego zarejestrowania. Jeżeli powodem wyrejestrowania nie jest utrata auta bez zmiany właściciela (np. pożar), kosztuje to 10 zł. Opłata rośnie, jeżeli powodem wyrejestrowania jest całkowita utrata pojazdu. Wówczas urzędnik dolicza opłatę na rzecz gminy.

Dodatkowo 17 zł może kosztować pełnomocnictwo. Jednak jest ono bezpłatne, kiedy pisemnego upoważnienia udziela osoba z najbliższej rodziny (żona, mąż, rodzice, dziadkowie, dzieci, rodzeństwo, wnuki). Dlatego nawet wówczas, kiedy samochód ma kilku właścicieli, jego wyrejestrowania może dokonać tylko jedna osoba.

Wydział komunikacji potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu przekazuje w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Niekiedy okres ten jest dwukrotnie dłuższy. Jeżeli dojdzie do odrzucenia wniosku, wnioskodawcy w ciągu 14 dni przysługuje odwołanie od decyzji.

Jak wyrejestrować pojazd krok po kroku?

Wyrejestrowanie samochodu w wydziale komunikacji nie jest trudne. Wystarczy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Wypełnij wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.
 2. Przygotuj wymagane dokumenty.
 3. Udaj się do wydziału komunikacji, gdzie złożysz wniosek i wniesiesz wymaganą opłatę.

Jeżeli interesuje Cię wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży, wniosek do pobrania i wydrukowania znajdziesz TUTAJ.

Dokumenty potrzebne do wyrejestrowania samochodu po sprzedaży za granicę

Lista dokumentów niezbędnych do wyrejestrowania pojazdu jest różna w zależności od powodu wyrejestrowania. Jeżeli to wyrejestrowanie auta po sprzedaży za granicę właściciel potrzebuje:

 • odręcznie wypełnionego wniosku,
 • dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • dowodu wpłaty (potwierdzenie z konta przy przelewie online),
 • umowy kupna-sprzedaży lub innego dokumentu potwierdzającego sprzedaż pojazdu,
 • oświadczenia właściciela o sprzedaży pojazdu (dodatkowo do umowy),
 • kopii potwierdzenia zarejestrowania pojazdu za granicą.

Przy wywiezieniu samochodu lub sprzedaży za granicą, możliwa jest jego późniejsza ponowna rejestracja w wydziale komunikacji w Polsce.

Wypowiedzenie OC po wyrejestrowaniu pojazdu

Właścicielowi wyrejestrowanego pojazdu należy się zwrot składki polisy OC za pozostały okres umowy. W tym celu trzeba przesłać firmie ubezpieczeniowej wypowiedzenie OC i dokument potwierdzający wyrejestrowanie. Towarzystwo ubezpieczeniowe zakończy umowę ubezpieczenia OC, po czym zwróci właścicielowi środki proporcjonalne do niewykorzystanego okresu ochrony.

Najprościej posilić się tutaj przygotowanym wzorem takiego dokumentu. Wzór wypowiedzenia polisy OC znajdziesz w artykule pt. Wypowiedzenie umowy OC — wzór, prawo, podpowiedzi“.

Wystarczy uzupełnić go odpowiednimi danymi (m.in. data i miejsce sporządzenia dokumentu, dane osobowe i adresowe klienta, numer rejestracyjny i marka pojazdu, nazwa i adres ubezpieczyciela, numer ubezpieczenia OC). Wypełniony dokument możesz dostarczyć do firmy ubezpieczeniowej osobiście, ale też wysłać drogą pocztową (przez pocztę lub kuriera) bądź drogą elektroniczną (e-mail).

Oczywiście cała procedura musi być zgodna z prawem. Podstawą jest tutaj Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jednak pamiętaj, że o zwrot ubezpieczenia możesz ubiegać się tylko wówczas, kiedy wyrejestrowanie pojazdu nie wynika z jego odsprzedaży. Jeśli sprzedałeś samochód nabywca może, choć nie musi korzystać z obowiązującego OC do ostatniego dnia zawartej przez Ciebie umowy.

Z uwagi na oszczędności, większość korzysta z takiego przywileju, ale zdarzają się wyjątki. Przede wszystkim po zmianie właściciela ubezpieczyciel może przeprowadzić rekalkulację składki polisy. Wówczas nowy właściciel może być zmuszony do dopłaty do obowiązującego OC.

Inni wolą wcześniej zrezygnować z takiego OC z uwagi na fakt, że taka polisa ubezpieczeniowa nie przedłuża się automatycznie i wygasa wraz z ostatnim dniem wskazanym w umowie. Jeśli kierowca zapomni o zakupie nowego OC, grożą mu wówczas wysokie, kilkutysięczne kary.

Podsumowanie

Jak w związku z tym widzisz, wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży nie jest niczym trudnym. Zrobisz to w urzędzie miasta czy starostwie, gdzie znajdziesz odpowiedni dla rejestracji wydział komunikacji.

Pamiętaj o tym w kilku sytuacjach, w przypadku kradzieży, utraty bez zmiany właściciela, złomowania, wycofania z obrotu czy wywiezienia za granicę. Natomiast nie masz takiego obowiązku, kiedy sprzedajesz samochód w Polsce. Wówczas wystarczy złożenie zawiadomienia o jego zbyciu, co nie jest tożsame z wyrejestrowaniem, choć wielu zmotoryzowanych myli ze sobą oba te terminy, choć są to dwa zupełnie inne pojęcia.

Jeśli masz taką możliwość, już po wyrejestrowaniu pojazdu poinformuj o tym fakcie ubezpieczyciela. W ten sposób odzyskasz środki z polisy OC w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu ochrony.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 5 Średnio: 3.6]
Sprawdź auto, które Cię interesuje. Nasza wyszukiwarka VIN da Ci pewność legalnego zakupu!
Sprawdź auto

1 komentarz

 1. A co należy zrobić jak się sprzedało auto poza granicami kraju ale na polskich tablicach? Np bedac zarobkowo w Niemczech czy Czechach sprzedaje auto innemu Polakowi, jak to wtedy traktować?

Odpowiedz