Wypłata ubezpieczenia przy niesprawnym samochodzie

wypłata ubezpieczenia przy niesprawnym samochodzie

Zdarza się, że niesprawność samochodu jest czynnikiem, który powoduje odmowę wypłaty odszkodowania lub przynajmniej ogranicza jego wysokość. Wiele zależy tu od samego ubezpieczyciela i tego, w jaki sposób podchodzi on do tych spraw. Jak wygląda więc wypłata ubezpieczenia przy niesprawnym samochodzie?

Samochód w złym stanie i odszkodowanie z polisy OC

Co najważniejsze, ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy OC nawet wtedy, kiedy samochód był w złym stanie technicznym. Ma jednak prawo i możliwości, aby zmniejszyć wypłatę przyznanych środków. Jednak tylko wtedy, jeżeli uzna, że to poszkodowany przyczynił się do powstania szkody. Wypłata ubezpieczenia przy niesprawnym samochodzie może być więc niemiłą niespodzianką.

Oczywiście, każda taka sytuacja jest tutaj rozpatrywana indywidualnie. Jako że wina poszkodowanego, co do zachowywania auta w złym stanie może być różna, trudno o jasne i generalne zasady, które mówią, jak wygląda wypłata ubezpieczenia przy niesprawnym samochodzie.

Badanie techniczne a odszkodowanie z AC

Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku umów autocasco (AC). W tym przypadku możliwa jest nawet całkowita odmowa wypłaty odszkodowania, jeżeli samochód był niesprawny. Są jednak pewne obostrzenia. Tak oto, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo podjąć taką decyzję, ale jedynie wtedy, kiedy zły stan techniczny pojazdu był przyczyną wystąpienia szkody czy zwiększył jej rozmiar. To, jak dany ubezpieczyciel potraktuje daną sprawę, zależy już od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) firmy.

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, na szczęście to ubezpieczyciel musi udowodnić, że stan auta miał wpływ na powstanie czy zakres szkody. Towarzystwa ubezpieczeniowe często powołują się na zapisy OWU, które wyłączają ich z odpowiedzialności w przypadku braku ważnych badań technicznych pojazdu. Zgodnie z orzecznictwem sądów takie zapisy są jedynie zastrzeżeniem, które działa na korzyść ubezpieczyciela. Pomiędzy brakiem badań oraz szkodą ubezpieczyciel musi natomiast wykazać związek przyczynowo-skutkowy (art.6 k.c.).

Z drugiej strony, trzeba pamiętać też o tym, że pojazd bez ważnych badań nie może uczestniczyć w ruchu. Pozwalają one wykryć usterki, które w niedalekiej przyszłości mogą przyczynić się do wypadku. Nie jest jednak tak, że wypłata ubezpieczenia przy niesprawnym samochodzie nie ma miejsca. Jeżeli wypadku i braku badań nie da się ze sobą powiązać, polisa z AC powinna zostać wypłacona.

Sztuczki i oszustwa ubezpieczycieli

Wypłata ubezpieczenia przy niesprawnym samochodzie, a w zasadzie jej brak, to tylko jedno z zagrożeń, jakie czyha na kierowców ze strony ubezpieczycieli. Nie da się ukryć, że towarzystwa ubezpieczeniowe swoich klientów oszukać chcą na wiele różnych sposobów. Wśród oszustw ubezpieczycieli, które szerzej opisano w artykule Jak oszukują ubezpieczyciele samochodowi?, wyróżnia się:

  • zaliczenie auta po wypadku na poczet szkody całkowitej
  • brak samochodu zastępczego i zwrotu kosztów
  • zamienniki zamiast oryginalnych części w naprawie
  • mniejsze odszkodowanie starszych pojazdów
  • odszkodowanie z potrąceniami przy osobistych naprawach bez udokumentowania ich FV
  • wypłacenie kwoty ubezpieczenia potrąconej o VAT
  • uśrednianie stawek za robociznę
  • holowanie pojazdu na koszt kierowcy

Jak walczyć z takim towarzystwem ubezpieczeniowym? Jeżeli wypłata ubezpieczenia przy niesprawnym samochodzie jest za niska, ale i we wszystkich pozostałych przypadkach, w pierwszej kolejności ubezpieczyciela do zapłaty należnej kwoty wezwać można pisemnie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Kolejny krok to złożenie wniosku o podjęcie interwencji przez rzecznika ubezpieczonych. Zawsze wystąpić można na drogę sądową. Przy kwotach odszkodowania do 75 000 zł sądem I instancji jest sąd rejonowy. Natomiast przy większych roszczeniach sprawy rozstrzyga sąd okręgowy.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 3 Średnio: 5]
Sprawdź auto, które Cię interesuje. Nasza wyszukiwarka VIN da Ci pewność legalnego zakupu!
Sprawdź auto

Odpowiedz