Dyferencjał Automatyczny Krasikova

Dyferencjał Automatyczny Krasikova to typ samoblokującego mechanizmu różnicowego, który zaczął być produkowany w roku 2002. Jego wynalazcą jest Walerij Nikołajewicz Krasikov. Głównie montuje się go w samochodach terenowych.

Dyferencjał Automatyczny KrasikovaDAK

Zasady działania

W DAK koła satelitarne zastąpiono stalowymi kulkami, które poruszają się odpowiednio ukształtowanymi kanałami. Poza tym dwa cylindryczne ślimacznice o przeciwbieżnym kierunku linii śrubowej zastąpiły koła odbiorcze półosi. Dzięki temu podczas jazdy na wprost kulki znajdujące się w kanałach są nieruchome. Przy skręcie natomiast przetaczają się w lewo lub prawo w zależności od skrętu. Co istotne nawet w przypadku zmniejszenia przyczepności jednego z kół kulki są nieruchome, a prędkości obrotowe kół takie same. Pozwala to zachować trakcję nawet w sytuacji, kiedy jedno koło utraci kontakt z podłożem.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 1 Średnio: 5]