CCP — Charcoal Canister Purge

CCP, z ang. Charcoal Canister Purge to układ pochłaniania oparów paliwa. Dzięki zastosowaniu tego układu po uruchomieniu jednostki napędowej opary paliwa wykorzystywane są do stworzenia mieszkanki paliwowo-powietrznej. Jest to o tyle istotne, że wzrasta dzięki temu efektywność znajdującego się w zbiorniku paliwa, a maleje emisja szkodliwych związków do środowiska. Przez cały czas praca układu Charcoal Canister Purge jest kontrolowana przez komputer jednostki napędowej. Ten w każdej chwili może zamknąć lub otworzyć zawór regeneracyjny.

Charcoal Canister Purge — budowa

Taki układ pochłaniania oparów paliwa zbudowany jest z zaworu regeneracyjnego oraz pojemnika z węglem aktywnym. Oba elementy znajdują się w komorze silnika. Zawór umieszczony jest w okolicach kolektora dolotowego i z komputerem silnika połączony przewodem. Filtr mocowany jest w nadkolu. Doprowadzone są do niego trzy przewody, a więc pierwszy odpowietrzania zbiornika paliwa, drugi wychodzący z kolektora ssącego, którego zadaniem jest doprowadzanie świeżego powietrza i trzeci, na którym zamontowany jest zawór regeneracyjny.

Zasada działania układu CCP

Układ pochłaniania oparów paliwa zatrzymuje je w filtrze. Podczas jazdy powietrze z kolektora dolotowego trafia do pojemnika i przepływa przez niego, unosząc ze sobą opary. Trafiają one do kolektora dolotowego za przepustnicą, a docierając do komór spalania, wzbogacają mieszankę paliwowo-powietrzną.

Patrz też: DPF – Filtr cząstek stałych

Ocena naszych czytelników
[Suma: 1 Średnio: 5]