BPV — Battery Positive Voltage

BPV, z ang. Battery Positive Voltage to dodatnie napięcie akumulatora powszechnie znane jako “plus”. Oznaczenie punktu zespolonego z dodatnim zaciskiem akumulatora (także ujemnym) ważne jest przy demontażu i montażu baterii, przy czym zachować należy odpowiednią kolejność.

BPVAkumulator samochodowy 12 V/40 Ah

Napięcie BPV a demontaż/montaż akumulatora

Wyjmując akumulator z samochodu, od jego masy w pierwszej kolejności odłączyć należy klemę minusową, a więc biegun ujemny. Dopiero w drugiej kolejności odłącza się klemę plusową (biegun dodatni BPV). Jest to o tyle istotne, że w instalacji elektrycznej nadwozie (masa pojazdu) dla obwodów elektrycznych pełni rolę przewodu powrotnego. Jeśli pierwszy odkręcany jest biegun dodatni, to przy przypadkowym dotknięciu nadwozia kluczem gwarantowane jest pojawienie się iskier, a w najgorszym wypadku nawet wybuch. Żadnego zagrożenia nie niesie w sobie natomiast demontaż akumulatora w kolejności: najpierw “minus”, potem “plus”. Przy montażu baterii postępować należy odwrotnie.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 0 Średnio: 0]