A/F – Air to Fuel ratio

A/F (z ang. Air to Fuel ratio) to stosunek wagowy powietrza do paliwa w mieszance paliwowo-powietrznej, która dostarczana jest do jednostki napędowej. Stosunek ten określany jest też jako AFR (z ang. Air to Fuel Ratio).

Czemu służy wskaźnik Air to Fuel ratio?

Określenie optymalnej wartości wskaźnika AFR ma na celu m.in. przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska. To również szansa na zwiększenie wydajności danego silnika, co przekłada się na harmonijną pracę jednostki napędowej i katalizatora.

Dla silnika benzynowego optymalna wartość tego wskaźnika wynosi 14,7 (mieszanka stechiometryczna). Istnieją jednak silniki, które są przystosowane do pracy na ubogiej mieszance paliwowo-powietrznej, a więc takiej, której wartość wskaźnika AFR przekracza 14,7. W skrajnych wypadkach wartość AFR wynosić może nawet 40. Przykładem jednostki napędowej przystosowanej do pracy na uboższej mieszance jest silnik o pojemności 1.8 l i mocy 107 KM od Toyoty Cariny E (oznaczenie 7A-FE, AFR = ok. 20).

Zobacz też: CCP — Charcoal Canister Purge

Ocena naszych czytelników
[Suma: 1 Średnio: 5]