Ubezpieczenie samochodu w leasingu – o czym warto pamiętać?

Ubezpieczenie samochodu w leasingu - o czym warto pamiętać?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi obowiązkowo zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Jak to wygląda w przypadku samochodów w leasingu? Kto odpowiada za ubezpieczenie?

Leasing – co to jest?

Leasing należy do zewnętrznych form finansowania inwestycji – najczęściej w leasing kupujemy samochody. W ramach umowy leasingu firma finansuje zakup np. pojazdu i udostępnia go korzystającemu, który może go użytkować w zamian za płaconą co miesiąc kwotę, ustaloną w umowie. Korzystający nie jest właścicielem pojazdu, ale po wygaśnięciu umowy może go wykupić za uzgodnioną sumę. Często wynosi ona 1 proc. wartości pojazdu. Przedmiotem leasingu mogą być także nieruchomości, maszyny czy nawet wyposażenie biur.

Firmy bardzo często korzystają z tej formy finansowania – ma ona wiele plusów. Leasing może być tańszy niż tradycyjny zakup pojazdu na raty. Charakteryzuje się krótkimi procedurami. Nie obniża również zdolności kredytowej, tak, jak ma to miejsce w przypadku np. zakupu na raty.

Ubezpieczenie samochodu w leasingu

Skoro to nie korzystający z auta jest jego właścicielem, to kto odpowiada za ubezpieczenie tego pojazdu? Zapewnienie ochrony ubezpieczeniem jest obowiązkiem korzystającego, a co więcej, firma finansująca zakup najczęściej narzuca konkretne warunki ubezpieczenia. O ile w przypadku polisy OC zakres ochrony ubezpieczeniowej jest zawsze taki sam, to już autocasco jest ubezpieczeniem, które możesz dopasować pod swoje wymagania. Przede wszystkim kiedy korzystasz z leasingu może być nałożony na ciebie wymóg zakupu ubezpieczenia OC i AC, a często również NNW. Czy jednak obowiązkowe ubezpieczenie samochodu należy rozpatrywać jako minus w tym przypadku? Najczęściej przedmiotem leasingu są pojazdy nowe i kilkuletnie o dużej wartości. Firma finansująca ma pewność, że w przypadku kradzieży pojazdu lub jego uszkodzenia otrzyma odszkodowanie, a dla korzystającego jest to sposób na uniknięcie kosztów, które musiałby ponieść, gdyby nie posiadał pełnego ubezpieczenia. Zatem jest to ochrona dla obu stron umowy.

Firma leasingowa może narzucać konkretne warunki ubezpieczenia AC. Najczęściej wymaga:

  • Stałej sumy ubezpieczenia – wówczas odszkodowanie jest naliczane od wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, a nie od wartości z dnia, w którym doszło do szkody.
  • Brak franszyzy integralnej – w przypadku polis z franszyzą integralną zakład ubezpieczeń jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody, których wartość nie przekracza ustalonej kwoty.
  • Brak udziału własnego w szkodzie – oznacza, że odszkodowanie jest pomniejszane o np. 10 proc. i jest to kolejny sposób na zwolnienie zakładu ubezpieczeń z części odpowiedzialności finansowej.

Firma leasingowa może mieć zawartą umowę z kilkoma zakładami ubezpieczeń i ograniczać twój wybór wyłącznie do nich. Najczęściej jednak leasingodawca daje swobodę, o ile tylko ubezpieczenie spełnia narzucone wymogi. Zanim jednak zawrzesz umowę z zakładem ubezpieczeń, powinieneś przedstawić tę ofertę firmie leasingowej. Musi ona wyrazić pisemną zgodę.

Artykuł sponsorowany

Ocena naszych czytelników
[Suma: 1 Średnio: 5]
Darmowe sprawdzenie VIN? Wypróbuj naszą wyszukiwarkę i nie daj się oszukać!
Sprawdzenie VIN

Odpowiedz