Rząd legalizuje cofanie liczników pod pozorem zaostrzenia kar dla pedofilów?

“W nowelizacji ustawy o Kodeksie Karnym (przyp. red.: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 730, 858 i 870) z dnia 16 maja 2019 r. przepisy dotyczące kar za cofanie liczników, zostały zastąpione przepisami dotyczącymi przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu” – mówi Agnieszka Celejowska – ekspert portalu Autobaza.pl

Wprowadzone zmiany dają zielone światło nieuczciwym handlowcom używanych pojazdów i warsztatom wykonującym dotychczas tę “usługę”.

Nadal będzie można ingerować w historię pojazdu, zarabiać oszukując na cofniętym przebiegu i cieszyć się brakiem prawnych konsekwencji.

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno wszystkie portale rozpisywały się o tym, że od 25 maja 2019 r. kręcenie liczników będzie zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat zgodnie z przepisem 306a Kodeksu Karnego brzmiącym:

§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1. § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”.

Tymczasem rząd nowelizując kodeks karny w kontekście zwiększenia wymiaru kar dla pedofilów zmienił również przepis 306a KK.  Obecnie jego treść przedstawia się następująco:

§1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 296 § 1 lub 2, art. 296a § 1, art. 297 § 1 lub 2, art. 298 § 1, art. 299 § 1 lub 2, art. 303 § 1, w stosunku do mienia o wartości większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

§2. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 296 § 1 lub 2, art. 296a § 1, art. 297 § 1 lub 2, art. 298 § 1, art. 299 § 1 lub 2, art. 303 § 1, w stosunku do mienia o wartości większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 5 do 25.

Przepisy, o których mowa w nowym brzmieniu dotyczą:

  • art. 296 KK – wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym,
  • art. 296a KK – łapownictwa na stanowisku kierowniczym,
  • art. 297 KK – wyłudzenia kredytu,
  • art. 298 KK – wyłudzenia odszkodowania,
  • art. 299 KK – pranie brudnych pieniędzy
  • art. 303 KK – nieprowadzenie lub niezgodne z prawdą prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej.

Sytuacja wygląda zadziwiająco. Jest to zwykła pomyłka? Czy może  jednak komuś zależało, aby pod przykrywką zaostrzenia kar dla pedofilów, zalegalizować kręcenie liczników samochodowych?

Dlaczego Polski Rząd miałby wspierać przestępczy proceder ingerujący w historię pojazdu i zwiększający wpływy nieuczciwych handlarzy samochodowych?

Jeżeli nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, ustawa wejdzie w życie po podpisaniu jej przez Prezydenta RP! Czekamy z niecierpliwością  na rozwój wydarzeń. 

 

Zródło: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3451_u.htm
Ocena naszych czytelników
[Suma: 1 Średnio: 5]
Darmowe sprawdzenie VIN? Wypróbuj naszą wyszukiwarkę i nie daj się oszukać!
Sprawdzenie VIN

Odpowiedz