Odmowa przyjęcia mandatu – co zrobić?

odmowa przyjęcia mandatu

Odmowa przyjęcia mandatu jest możliwa, ale musi być gruntownie przemyślana. Co kluczowe, przy odmowie nie trzeba nawet podawać przyczyny swojej decyzji. Mimo wszystko bezmyślne odmawianie przyjęcia mandatu skończy się poważniejszymi sankcjami finansowymi.

Co zrobić po odmowie przyjęcia mandatu?

Przede wszystkim odmowa przyjęcia mandatu wiąże się z brakiem podpisu na dokumencie wystawionym przez funkcjonariusza. Podpisany mandat to przyznanie się do winy, a tym samym akceptacja nałożonej kary. Od podpisanego mandatu z reguły nie można się już odwołać, choć są pewne wyjątki. Jednak sama odmowa przyjęcia mandatu przysługuje każdemu. Poinformować o tym musi zresztą również sam funkcjonariusz. Brak przyjęcia mandatu jest tożsamy ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Z czym się to wiąże?

Przede wszystkim pamiętać trzeba, że sprawę rozpatruje sąd właściwy dla okręgu popełnienia wykroczenia. To kluczowe, jeśli zostało ono popełnione poza miejscem zamieszkania. Sprawa nieraz rozpatrywana jest kilkukrotnie. Sąd bierze pod uwagę zeznania policjantów, sprawcy wykroczenia i ewentualnych świadków, po czym bada wszystkie okoliczności. Okazać się nawet może, że wystawi zupełnie inną grzywnę i ukarze sprawcę mniejszą lub większą liczbą punktów karnych. Jeśli jednak sprawa będzie przegrana, ponieść trzeba również koszty postępowania. Te mogą być wysokie, jeśli sąd uzna, że do dokładnego zbadania sprawy potrzebna jest ekspertyza specjalistów. Dlatego odmowa przyjęcia mandatu ma sens tylko wtedy, kiedy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do złamania przepisów ruchu drogowego.

Co zrobić chcąc odwołać się od podpisanego mandatu?

Podpisanie mandatu to przyznanie się do winy. Od tej reguły są jednak wyjątki. Można złożyć wniosek o uchylenie mandatu:

  • jeśli zostało się ukaranym za działanie, które nie jest wykroczeniem (np. mandat niezgodny z obowiązującym prawem)
  • przy ukaraniu za działanie, za które karać może tylko sąd (np. aresztem)
  • jeśli zostało się ukaranym za działanie w obronie koniecznej lub obronie dobra chronionego prawem, jeżeli uniknięcie niebezpieczeństwa było nieuniknione (np. parkując samochód w niedozwolonym miejscu ratując czyjeś życie)
  • przy ukaraniu za działanie spowodowane chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innym zakłóceniem czynności psychicznych (np. przy ataku schizofrenii)

Jak złożyć wniosek o uchylenie mandatu?

Samo złożenie wniosku o uchylenie mandatu nie jest niczym trudnym, choć nie ma uniwersalnego wzoru tego dokumentu. Wszystko sprowadza się do kilku kroków:

  1. Napisania wniosku o uchylenie mandatu. Zawrzeć należy w nim imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, serię i numer mandatu, opis zdarzenia i okoliczności wyjaśniające, dlaczego mandat powinien zostać uchylony.
  2. Złożenia wniosku do sądu rejonowego właściwego dla terenu, na którym wystawiono mandat. Wniosek można wysłać również listem poleconym na adres sądu.
  3. Czekania na listowną odpowiedź z sądu o dacie posiedzenia.
  4. Stawienia się na posiedzeniu sądu lub czekaniu na jego decyzję.

Wniosek do sądu powinien dotrzeć w ciągu siedmiu dni od daty podpisania mandatu. Czas na jego rozpatrzenie to natomiast inna sprawa. Nie ma bowiem określonego prawnie terminu rozpatrzenia wniosku o uchylenie mandatu.

Skoro wiecie już, jak wygląda odmowa przyjęcia mandatu, warto mieć to na uwadze i wykorzystać, jeśli jest się pewnym, że mandat się nie należy. Ten można bowiem dostać za wiele różnych wykroczeń. Najczęściej jest to kara za szybką jazdę, choć mandat może zostać wystawiony nawet za zbyt wolne poruszanie się pojazdem, o czym więcej w artykule Mandat za zbyt wolną jazdę — czy można go dostać?“.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 2 Średnio: 5]
Nie daj się oszukać! Sprawdź VIN samochodu, który chcesz kupić!
Sprawdź VIN

Odpowiedz