Jaka kara za nieubezpieczony samochód?

kara za nieubezpieczony samochód

Kara za nieubezpieczony samochód jest dziś bardzo wysoka, a jeszcze drożej będzie w przyszłym roku. Tymczasem o przeszło jedną trzecią wzrosła liczba właścicieli pojazdów wezwanych do zapłacenia kary za brak polisy OC. Tylko w ciągu 9 pierwszych miesięcy tego roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystawił 93 tysiące wezwań do zapłacenia kary za brak obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej. To o niemal 25 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Jak wykrywa się nieubezpieczone pojazdy?

Nie jest tajemnicą, że jazda bez polisy OC jest dużym zagrożeniem dla sprawcy szkody. Właściciel samochodu bez ubezpieczenia, który spowoduje wypadek, wszystkie koszty musi ponieść z własnej kieszeni i oddać świadczenia wypłacone przez Fundusz ofiarom takiego wypadku. Nic dziwnego, że kara za nieubezpieczony samochód musi być wysoka. Jak natomiast wykrywa się właścicieli pojazdów bez ubezpieczenia?

Jak podaje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w ciągu trzech kwartałów 2019 rok o 52 procent wzrosła liczba nowych spraw, które tyczyły się braku ochrony ubezpieczeniowej OC. Właścicieli aut i innych pojazdów bez OC wykrywa się na podstawie informacji z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych UFG. To narzędzie od kilku lat udoskonalane do wykrywania nieubezpieczonych. Przeszukują ją specjalne algorytmy, które wykrywają brak ochrony ubezpieczeniowej oraz opóźnienia w zawarciu polisy OC przy pierwszej rejestracji auta w Polsce. To ostatnie dotyczy samochodów nowych, ale i sprowadzanych z zagranicy.

Na koniec września 2019 roku Fundusz prowadził łącznie blisko 175 tysięcy spraw o opłacenie kary za nieubezpieczony samochód. W tym czasie do UFG wpłynęło z tego tytułu 100,6 mln złotych, co daje przeszło 40 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Przypomnijmy, że właściciele mają obowiązek wykupić polisę OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdów. Tymczasem według informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce OC może nie posiadać nawet 0,4 proc. wszystkich aktywnych pojazdów.

Jak ustalana jest kara za nieubezpieczony samochód?

Warto wiedzieć, jak ustala się kary za nieubezpieczone pojazdy. Otóż wszystko zależy od pensji minimalnej. Maksymalna kara dla samochodów osobowych to 2-krotność minimalnego wynagrodzenia. W przypadku samochód ciężarowych to 3-krotnośc, a motocykli i skuterów 1/3 tej pensji.

Maksymalne kary płacą właściciele pojazdów bez OC dłużej niż dwa tygodnie. Jeżeli pojazd nie ma ciągłości ubezpieczenia do 3 dni, kara wynosi 20 proc. najwyższej dla typu pojazdu kary, a od 4 do 14 dni – połowę maksymalnej opłaty.

Wysokość kar za brak OC w 2019 roku

Samochody osobowe

 • brak OC do 3 dni – 900 zł,
 • od 4 do 14 dni – 2250 zł,
 • powyżej 14 dni – 4500 zł.

Samochody ciężarowe

 • brak OC do 3 dni – 1350 zł,
 • od 4 do 14 dni – 3375 zł,
 • powyżej 14 dni – 6750 zł.

Pozostałe pojazdy

 • brak OC do 3 dni – 150 zł,
 • od 4 do 14 dni – 375 zł,
 • powyżej 14 dni – 750 zł.

Wysokość kar za brak OC w 2020 roku

Samochody osobowe

 • brak OC do 3 dni – 1040 zł,
 • od 4 do 14 dni – 2600 zł,
 • powyżej 14 dni – 5200 zł.

Samochody ciężarowe

 • brak OC do 3 dni – 1560 zł,
 • od 4 do 14 dni – 3900 zł,
 • powyżej 14 dni – 7800 zł.

Pozostałe pojazdy

 • brak OC do 3 dni – 170 zł,
 • od 4 do 14 dni – 435 zł,
 • powyżej 14 dni – 870 zł.

Czy jest obowiązek zapłaty kary za brak ubezpieczenia?

Wykrycie braku polisy OC jeszcze nie oznacza wszczęcia egzekucji. W pierwszej kolejności Fundusz zgłasza się do właściciela o okazanie ważnej polisy OC, ewentualnie zapłacenie kary w trybie dobrowolnym. Jeżeli w wyznaczonym terminie właściciel nie odpowie, Fundusz przypomina o sprawie. Następnie, przy dalszym braku odpowiedzi, po ok. trzech miesiącach UFG wszczyna egzekucję, a za ściągnięcie kary odpowiada urząd skarbowy.

Urząd pieniądze odzyskuje na różne sposoby (np. z wynagrodzenia, z rachunków bankowych, z nadpłaty podatku dochodowego lub z nieruchomości). To US decyduje o wyborze środka egzekucyjnego, choć przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nakazują, aby wybrać środek najmniej uciążliwy dla ukaranego. W ostateczności, jeżeli inne środki są nieskuteczne, majątek ruchomy ukaranego zająć może poborca podatkowy.

Przypomnijmy, że jest kilka sposobów na tańsze ubezpieczenie, między innymi przez dopisanie współwłaściciela. Szerzej opisuje to artykuł pt. Dopisanie współwłaściciela pojazdu a OC“.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 5 Średnio: 5]
Nie daj się oszukać! Sprawdź VIN samochodu, który chcesz kupić!
Sprawdź VIN

Odpowiedz