Jak sprzedać samochód z kredytem?

jak sprzedać samochód z kredytem

Jednym ze sposobów finansowania zakupu auta jest kredyt. Co natomiast, jeżeli na właścicielu ciąży jeszcze obowiązek uiszczania należności, ale z jakiegoś powodu chce on pozbyć się spłacanego samochodu? Czy jest to zgodne z prawem, a jeżeli nawet to jak sprzedać samochód z kredytem?

Problem ze sprzedażą auta przy kredycie samochodowym

Życie lubi płatać figle. Zdarza się również, że zachodzi konieczność sprzedaży samochodu w celu zakupu innego, na przykład większego auta, co może być spowodowane powiększeniem rodziny itp. Jak sprzedać samochód z kredytem?

Nie będzie z tym problemu, jeżeli formą finansowania jest kredyt gotówkowy. Na ten produkt bankowy większość osób szukających środków na zakup samochodu decyduje się jednak rzadko. Jest on bowiem droższy niż kredyt samochodowy. Poza tym kredyt na auto można zaciągnąć na samochód nowy, ale i z rynku wtórnego, o czym mówi artykuł pt. Jakie ograniczenia ma kredyt na samochód używany?“.

O ile samochód nabyty za pieniądze z kredytu gotówkowego nie jest zabezpieczeniem i od razu po zakupie należy do właściciela, inaczej wygląda to przy kredycie samochodowym. Banki stosują bardzo różne zabezpieczenia. W praktyce nie można sprzedać samochodu bez ich wcześniejszej zgody. Sama procedura sprzedaży auta finansowanego kredytem samochodowym jest różna i zależna między innymi od zabezpieczeń zastosowanych przez instytucję bankową.

Jak sprzedać samochód z kredytem?

Najłatwiej jest porozumieć się z bankiem. Nie jest to niemożliwe, jeżeli kredytobiorca regularnie spłaca raty za samochód, a poza cesją z polisy AC bank jako zabezpieczenie zatrzymał tylko kartę pojazdu. Wówczas wystarczy podpisać zobowiązanie o oddaniu reszty kredytu w krótkim czasie po sprzedaży, a bank odda kredytobiorcy kartę auta. Następnie można sprzedać samochód, część pieniędzy oddając do banku, a resztę zatrzymując w kieszeni.

Znacznie trudniej, jeżeli formą zabezpieczenia jest przewłaszczenie. Wówczas bank jest współwłaściciel samochodu, figurując w dowodzie rejestracyjnym. Z reguły ma on również w depozycie kartę pojazdu. Instytucja, która udzieliła kredytu, musi się wówczas zgodzić na sprzedaż auta, a pieniądze trafiają na jej konto. Dopiero po potrąceniu kwoty zaległego kredytu bank oddaje resztę użytkownikowi auta i wydaje kartę pojazdu, dzięki czemu kupujący może przerejestrować samochód.

Sprzedaż samochodu z zastawem rejestrowym

W teorii niemożliwa jest sprzedaż samochodu, kiedy ustanowiono na nim zastaw rejestrowy. W takiej sytuacji do sprzedaży powinno dochodzić już po spłacaniu kredytu. Ewentualnie kupujący i nabywca mogą zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży samochodu. Powinien znaleźć się w niej zapis o przelaniu przez nabywcę na konto banku kwoty potrzebnej do spłaty zobowiązania. Jeżeli tak się stanie, bank zdejmie zastaw, po czym obie strony mogą podpisać normalną umowę kupna-sprzedaży samochodu, którą opisuje artykuł Umowa kupna-sprzedaży samochodu — co sprawdzić przed jej podpisaniem?“.

Jak nie kupić samochodu z zastawem rejestrowym?

Niestety, samochody z zastawem rejestrowym trafiają na rynek wtórny i są w sprzedaży. Dla potencjalnego nabywcy zakup takiego auta może, choć nie musi oznaczać kłopotów. Z chwilą wpisania do rejestru wierzyciel nabywa bowiem prawo do obciążonego samochodu. Co gorsza, bez względu na to, kto jest jego obecnym właścicielem. Bank lub SKOK może i z pewnością będzie więc rościć sobie żądania do zaspokojenia wierzytelności, jeżeli kredytobiorca nie spłaca zaciągniętego zobowiązania. W takiej sytuacji wierzyciel uruchamia procedurę ściągnięcia należności, a to z reguły oznacza odebranie samochodu i żadnym tłumaczeniem nie jest tu niewiedza.

Oczywiście informacja o wpisaniu samochodu do rejestru zastawów powinna znaleźć się w dowodzie rejestracyjnym, ale pojawi się tam jedynie na wniosek właściciela. Jako że zapis ten mocno przeszkadza w sprzedaży, większość się na to nie decyduje. Jest jednak sposób, aby sprawdzić, czy samochód nie jest obciążony zestawem. Pomaga w tym sprawdzenie zastawu rejestrowego na samochodzie.

Skoro wiecie już, jak sprzedać samochód z kredytem, widzicie wyraźnie, że nie musi to być łatwe, ale jest możliwe. Oczywiście zawsze zachodzi też możliwość przeniesienia kredytu na kupującego. Bank może się na to zgodzić, ale kupujący musi przejść przez całą procedurę oceny zdolności kredytowej.

Inną czynnością, ale też wymagającą dodatkowych formalności prowadzonych przez bank, jest przeniesienie możliwości zabezpieczenia kredytu na inny pojazd. Oczywiście taką możliwość mają jedynie właściciele dysponujący dwoma lub większą liczbą samochodów, a i tak bank nie zawsze godzi się na zmianę ruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 1 Średnio: 5]
Darmowe sprawdzenie VIN? Wypróbuj naszą wyszukiwarkę i nie daj się oszukać!
Sprawdzenie VIN

Odpowiedz