Jak sprzedać samochód w małżeństwie?

jak sprzedać samochód w małżeństwie

Z reguły w małżeństwie nie ma rozdzielności majątkowej. Jeżeli pojazd został nabyty za wspólne oszczędności małżonków, należy on do żony i męża. Zdarza się jednak, że jeden z małżonków sprzedaje taki pojazd, ale nie dzieli się uzyskanymi ze sprzedaży środkami z drugim małżonkiem. Czy to legalne i jak sprzedać samochód w małżeństwie, aby wszystko było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

Sprzedaż bez zgody małżonka

W tym przypadku zastosowanie ma między innymi art. 36 ust. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Mówi on, że każdy ze współmałżonków może samodzielnie zarządzać podmiotami wchodzącymi do wspólnego majątku. Wyjątki są zapisane w art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i mówią np. o zbyciu nieruchomości lub użytkowania wieczystego. Wówczas niezbędna jest zgoda obu małżonków. Nie ma jednak takiej potrzeby przy sprzedaży pojazdu. Jak sprzedać samochód w małżeństwie?

Wynika z tego więc, że do sprzedaży auta nie potrzeba zgody drugiej strony. Jednak drugi małżonek może wyrazić swój sprzeciw. Ten jest ważny wobec osoby trzeciej wtedy, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed finalizacją sprzedaży.

Pieniądze ze sprzedaży samochodu w małżeństwie

Wyjaśniliśmy, jak sprzedać samochód w małżeństwie. Ważne, aby środkami współmałżonkowie podzielili się po równo. Niestety, przepisy na tej płaszczyźnie nie są korzystne dla tych, którzy nie otrzymali środków ze sprzedaży samochodu. W czasie trwania wspólności ustawowej nie mają oni bowiem prawa żądania podziału majątku.

Pokrzywdzony małżonek może jednak zażądać zniesienia wspólności i wprowadzenia rozdzielności majątkowej, a w następnej kolejności podziału majątku wspólnego. Na tym etapie pokrzywdzeni współmałżonkowie mogą domagać się od drugiej strony zwrotu części środków, które uzyskano ze sprzedaży auta.

Zniesienie wspólności majątkowej, jak i sam podział majątku przeprowadzany jest na jeden z dwóch sposobów. Po pierwsze, notarialnie, po drugie – przed sądem. Najprościej jest podzielić majątek notarialnie. Możliwe jest to jednak tylko wtedy, kiedy obie strony umieją się ze sobą porozumieć.

Art. 52 ust. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zaznacza też, że z żądaniem ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej wystąpić może każdy z małżonków. Nie mówi on jednak nic o powodach takiej decyzji. Doktryna prawna przyjmuje natomiast, że ma to miejsce wówczas, kiedy wytworzyła się sytuacja powodująca, iż dalsze trwanie wspólności majątkowej może oznaczać naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków bądź też dobra całej rodziny.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt. O czym pamiętać otrzymując samochód w darowiźnie?“. Dokładnie przyjrzeliśmy się w nim kwestii darowizny auta i związanych z tym ewentualnych opłat. Niestety, podarowanie auta komuś z rodziny lub bliskiego, nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 2 Średnio: 5]
Interesuje Cię historia pojazdu, który masz zamiar kupić? Z nami to możliwe!
Historia pojazdu

2 komentarze

  1. Przeczytałem pierwsze zdanie i nie wierzę…
    Pisze się “rozdzielności majątkowej” a nie “rozdzielczości” XD
    Rozdzielczość to może być np. ekranu, drodzy dziennikarze <3

Odpowiedz