Jak przerejestrować samochód?

jak przerejestrować samochód

Zastanawiacie się, jak przerejestrować samochód? Nie jest to szczególnie trudna i żmudna procedura, ale wymaga odrobiny czasu i kosztuje kilkaset złotych. Jak zarejestrować samochód kupiony w Polsce i które dokumenty są do tego niezbędne?

Kiedy rejestracja samochodu jest obowiązkiem?

Zarejestrować trzeba każdy samochód bez wyjatku – nowy, używany, od dilera i z zagranicy. W coraz szerszym gronie urzędów część spraw można załatwić przez Internet, pobierając i wysyłając właściwe formularze. Większość samochody rejestruje jednak klasycznie, osobiście udając się do urzędu. Jako że rejestracja samochodu kupionego w salonie jest prosta, gdyż wszystkie niezbędne dokumenty otrzymuje się od dilera, warto skupić się na autach używanych. Jak przerejestrować samochód kupiony na rynku wtórnym i ile kosztuje taka procedura?

Wniosek o rejestrację samochodu

Samochód należy zarejestrować w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Dlatego jego rejestracji można dokonać bez meldunku. Trzeba natomiast udowodnić, że mieszka się w danym mieście, np. przy wykorzystaniu dokumentów: najmu mieszkania, umowy o pracę itp.

W pierwszej kolejności należy pobrać wniosek o rejestrację samochodu. Najlepiej online przez stronę wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania. Oczywiście wszystkie blankiety dostępne są również na miejscu. Sam wniosek jest prosty. Podać należy w nim rodzaj, przeznaczenie, markę, model i typ pojazdu, numery poprzednich tablic rejestracyjnych, numer VIN czy numer karty pojazdu. Niektóre formularze mają również miejsce na numer silnika, choć jeśli ta rubryka nie zostanie uzupełniona, nie będzie to problemem w rejestracji samochodu. Wniosek składa się w starostwie powiatowym, urzędzie miasta dla miast na prawach powiatu lub urzędzie dzielnicy w przypadku Warszawy.

Jak przerejestrować samochód z pomocą pełnomocnika?

Skoro przerejestrowanie samochodu zajmuje sporo czasu, można skorzystać z pełnomocnika. Załatwi on wszystkie formalności w imieniu właściciela, jak i odbierze dowód rejestracyjny. Upoważnienie musi mieć formę pisemną i zawierać w sobie dane właściciela pojazdu, dane pełnomocnika oraz do czego dokładnie go upoważniamy. Jeśli właściciel auta upoważnia rodziców, dzieci, rodzeństwo czy wnuki to nie musi ponosić on żadnych kosztów. Upoważnienie niespokrewnionej osoby lub o dalszym stopniu pokrewieństwa to wydatek rzędu 17 zł. Opłatę należy uiścić w danym urzędzie.

Ile czasu na przerejestrowanie samochodu?

Na przerejestrowanie samochodu nowy właściciel ma 30 dni. W tym czasie musi on powiadomić starostę o nabyciu samochodu. Tyle samo czasu ma sprzedawca na zgłoszenie sprzedaży pojazdu do wydziału komunikacji.

Podczas pierwszej wizyty w urzędzie i rejestracji nowy właściciel otrzymuje tzw. miękki dowód. To pozwolenie czasowe ważne przez 30 dni. Dostaje od urzędnika również tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną, a więc wszystko to, co jest niezbędne do legalnego poruszania się po drogach. Jeżeli okres czasowej rejestracji minął, a samochód nadal nie jest zarejestrowany na stałe, nie może być użytkowany. Wówczas pozwolenie czasowe należy wydłużyć o kolejne 14 dni.

Dokumenty przy rejestracji samochodu

Jak przerejestrować samochód stosunkowo szybko? Kluczowe jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów, gdyż brak nawet jednego będzie problemem, który nie pozwoli na zarejestrowanie samochodu. Podstawą jest dokument potwierdzający prawo własności do rejestrowanego auta. Może być nim faktura VAT czy umowa darowizny. Najczęściej jest to jednak umowa kupna-sprzedaży samochodu, którą dokładniej opisuje artykuł Umowa kupna-sprzedaży samochodu — co sprawdzić przed jej podpisaniem?“. Poza tym zabrać ze sobą trzeba dowód rejestracyjny, wniosek o rejestrację pojazdu, dowód tożsamości, dotychczasowe tablice rejestracyjne, kartę pojazdu, o ile takowa była wydana, jak i zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie ma wpisu o ważnym badaniu. Jeśli auto ma współwłaściciela, konieczna jest też jego obecność w urzędzie lub przynajmniej pełnomocnictwo. W przypadku zakupu samochodu używanego poza Polską, ale na terenie Unii Europejskiej potrzebny jest również dowód opłacenia akcyzy, ewentualnie dokument stwierdzający zwolnienie z akcyzy.

Jak zarejestrować samochód jako zabytek?

Na polskich drogach można spotkać także samochody z żółtymi tablicami. To auta zarejestrowane jako zabytki. Taki samochód musi mieć co najmniej 25 lat, a od zakończenia produkcji danej generacji minęło 15 lat lub więcej. Jednak nie tylko wiek decyduje o rejestracji auta jako zabytku. Liczy się również głos wojewódzkiego konserwatora zabytków. Warto zauważyć, że w związku z rosnącą liczbą samochodów zarejestrowanych jako zabytkowe, konserwatorzy mają coraz ostrzejsze kryteria i rejestrują auta starsze niż 30-letnie.

Chcąc zarejestrować samochód jako zabytek, należy wypełnić kartę ewidencyjną ruchomego zabytku techniki, czyli tzw. białą kartę. Dodatkowo uzupełniony musi być wniosek o wpisanie pojazdu do wojewódzkiej kartoteki ewidencji zabytków techniki. Dokumenty składa się w siedzibie wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w regionalnej delegaturze. Drugi egzemplarz białej karty przesyła się też do Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

Jeżeli samochód zostanie uznany za zabytek, trzeba przeprowadzić jego badanie techniczne, gdyż do rejestracji niezbędne jest zaświadczenie o badaniu pojazdu, protokół oceny stanu technicznego, jak i uwierzytelniona kopia decyzji wpisania samochodu do wojewódzkiej ewidencji pojazdów zabytkowych. Koszt rejestracji samochodu jako zabytku jest wysoki i sięga nawet przeszło 1000 zł. Co istotne, po zaklasyfikowaniu go do zabytków pojazd nie musi już przechodzić okresowych badań technicznych.

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

Przerejestrowanie samochodu nabytego w Polsce i już wcześniej rejestrowanego sprowadza się do wydania nowego dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych na szybę. Za każdy ze znaków urząd pobiera opłatę ewidencyjną w wysokości 0,50 zł. W sumie koszt przerejestrowania samochodu to najczęściej wydatek rzędu 180,50 zł. W przypadku samochodów sprowadzanych z zagranicy, do kosztu rejestracji należy doliczyć 75 zł za wydanie karty pojazdu. Dlatego opłata za rejestrację to wówczas 256 zł.

Wszystkie opłaty wnosi się w kasie lub przelewa na konto danego urzędu. Opłaty rejestracyjne muszą zostać uiszczone przed złożeniem dokumentów, gdyż wraz z nimi konieczne jest przedłożenie potwierdzenia opłat.

Jak przerejestrować samochód bez zmiany tablic?

Samochód rejestrowany w tym samym powiecie może zostać zarejestrowany bez konieczności zmiany tablic. Ich koszt to 80 zł przy zwykłych tablicach i 1000 zł przy tablicach indywidualnych. Wówczas cena zarejestrowania samochodu spadnie do kwoty rzędu 81 zł.

Nie jest też wykluczone, że w przyszłości tablice rejestracyjne będą na stałe przypisane do samochodu. Takie rozwiązanie jest planowane przez Ministerstwo Infrastruktury, ale nie wiadomo kiedy i czy w ogóle wejdzie w życie.

Koszt przerejestrowania samochodu zarejestrowanego w Polsce (180,50 zł lub 1100,50 zł):

 • dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych, nalepka kontrolna na szybę – 85 zł
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • standardowe tablice rejestracyjne – 80 zł
 • indywidualne tablice rejestracyjne – 1000 zł
 • karta pojazdu – 0 zł
 • opłata ewidencyjna – 2 zł

Koszt przerejestrowania samochodu zarejestrowanego w tym samym powiecie (81 zł):

 • dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych, nalepka kontrolna na szybę – 66,50 zł
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • standardowe tablice rejestracyjne – 0 zł
 • indywidualne tablice rejestracyjne – 0 zł
 • karta pojazdu – 0 zł
 • opłata ewidencyjna – 1 zł

Koszt przerejestrowania samochodu sprowadzonego z zagranicy (256 zł lub 1176 zł):

 • dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych, nalepka kontrolna na szybę – 85 zł
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • standardowe tablice rejestracyjne – 80 zł
 • indywidualne tablice rejestracyjne – 1000 zł
 • karta pojazdu – 75 zł
 • opłata ewidencyjna – 2,50 zł
Ocena naszych czytelników
[Suma: 3 Średnio: 5]
Sprawdź auto, które Cię interesuje. Nasza wyszukiwarka VIN da Ci pewność legalnego zakupu!
Sprawdź auto

Odpowiedz