Drzewo spadło na samochód – jak walczyć o odszkodowanie?

drzewo spadło na samochód

Wichury w Polsce potrafią być bardzo gwałtowne. Co zrobić, kiedy drzewo spadło na samochód i go zniszczyło? Jak ubiegać się i walczyć o odszkodowanie, kiedy podczas wichury drzewo uszkodziło auto?

Ubezpieczenie a zniszczenie samochodu podczas wichury

Jeżeli drzewo spadło na samochód, dla kierowcy oznacza to prawdziwy koszmar. O ile zbitą przez gałąź szybę można wymienić, a nieco pogniecioną maskę wystarczy wyklepać, to samochód przywalony przez ciężkie drzewo, które zmiażdżyło dach i pogięło konstrukcję, z reguły nadaje się do kasacji. Co zrobić może kierowca, kiedy drzewo spadło na samochód i go kompletnie zniszczyło?

Oczywiście takich sytuacji najlepiej unikać. Każdy ubezpieczyciel nastawiony jest bowiem na zysk, a więc towarzystwa ubezpieczeniowe będą szukały sposobu, aby nie wypłacić odszkodowania lub wypłacić je w mniejszym wymiarze. Oczywiście w ramach obowiązującego prawa i zgodnie z warunkami umowy.

Firma ubezpieczeniowa będzie miała wiele do zarzucenia kierowcy, jeżeli samochód w chwili zdarzenia stał pod gołym niebem, a w umowie określił on, że pojazd będzie przetrzymywany w garażu. Dla towarzystwa ubezpieczeniowego to wystarczający powód, aby uznać to za zaniedbanie ze strony właściciela. Jednak firma ubezpieczeniowa nie może wymagać ratowania mienia, kiedy zagrożone jest zdrowie lub życie. Do takiej argumentacji, kiedy ubezpieczony kosztem mienia ratował życie swoje lub bliskich, przychyli się każdy sąd.

O odszkodowanie nie jest więc tak łatwo, jak się może wydawać. Nawet z polisy autocasco. Jeszcze trudniej jest odzyskać pieniądze z OC zarządcy terenu, na którym drzewo spadło na samochód.

Odszkodowanie z OC właściciela posesji

W pierwszej kolejności można ubiegać się o odszkodowanie z OC zarządcy terenu, na którym drzewo spadło na pojazd. Nie jest to jednak łatwe, ponieważ podstawowym warunkiem jest udowodnienie właścicielowi zaniechania. Należy wówczas uargumentować i przedstawić dowody, że zarządca wiedział, że drzewo jest w złym stanie i wymaga ścięcia, ale tego nie dopilnował. Nie jest to jednak łatwe.

Jak ubiegać się o odszkodowanie z AC, kiedy drzewo spadło na samochód?

Większe szanse ma właściciel samochodu z wykupionym ubezpieczeniem AC. Najważniejsze, aby polisa autocasco obejmowała szkody wyrządzone przez siły natury, np. grad, wichury itp. Koniecznie zapoznać się więc trzeba z warunkami umowy ubezpieczenia AC. Jeśli polisa ubezpieczeniowa ma takie wyłączenia, wywalczenie odszkodowania będzie niemożliwe.

Jeżeli dojdzie już do zdarzenia i drzewo spadło na auto, trzeba zajrzeć do warunków polisy i poprawnie wykonać procedurę zgłaszania szkody. Najważniejsze czynniki to forma i czas zgłoszenia. Wygląda to podobnie jak przy gradobiciu, które również może być fatalne w skutkach dla samochodów, a szerzej opisane jest w artykule pt. Samochód zniszczony przez grad – jak zgłosić szkodę?“. Zwykle poszkodowany ma od 5 do 7 dni na zgłoszenie szkody. Są jednak towarzystwa ubezpieczeniowe, które ograniczają ten czas do 48, a nawet 24 godzin. Forma może natomiast sprowadzać się do zgłoszenia pisemnego lub telefonicznego.

Samochód trzeba również zabezpieczyć przez dalszymi uszkodzeniami. Wichurom często towarzyszą deszcz czy grad, a więc pojazd może doznać jeszcze większych uszkodzeń. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo uznać to za niedopatrzenie i zmniejszyć sumę odszkodowania. Co ważne, a o czym wielu kierowców nie ma pojęcia, na przykład koszt zakupu plandeki w takiej sytuacji również pokrywa ubezpieczyciel.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może też wymagać dowodów. Dlatego należy mu dostarczyć jak najszerszą dokumentację, najlepiej zdjęciową, co w dobie smartfonów nie jest trudne. Przyda się też raport policji.

Walka o odszkodowanie, kiedy drzewo spadło na samochód, nie jest więc szczególnie łatwa. Często odzyskanie pieniędzy jest niemożliwe, co wynika z warunków umowy. Innym razem, wskutek niedopatrzenia właściciela, ubezpieczyciel wypłaca tylko część należnej sumy, np. jeżeli samochód zostanie zalany lub uszkodzony w inny sposób.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 3 Średnio: 4.7]
Nie daj się oszukać! Sprawdź VIN samochodu, który chcesz kupić!
Sprawdź VIN

Odpowiedz