Czym jest rozszerzenie polisy o dodatkowe ubezpieczenie NNW?

ubezpieczenie NNW

W 2019 roku na polskich drogach śmierć poniosło 2,8 tys. osób, a przeszło 35 tys. kolejnych zostało rannych. Jeżeli kierowcy czy pasażerowie poszkodowani w wypadkach poruszali się pojazdem z OC lub AC, a dodatkowo auto miało ubezpieczenie NNW, mają szansę na wyższe odszkodowanie.

Rozszerzenie OC lub AC o ubezpieczenie NNW

Skoro każdego roku śmierć na drogach w Polsce ponosi kilka tysięcy osób, a kilkadziesiąt kolejnych tysięcy zostaje rannych, warto wiedzieć, jakie możliwości daje ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków). Zwłaszcza że jest to dodatkowa polisa do ubezpieczenia OC lub AC, która nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu OC sprawcy wypadku.

Wszystko z uwagi na fakt, że ubezpieczenia się kumulują. Dlatego poszkodowani kierowcy lub pasażerowie mogą ubiegać się nie tylko o pieniądze z polisy OC sprawcy zdarzenia, a jednocześnie często starają się o środki z tytułu ubezpieczenia na życie czy polisy od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). To najprostsza i skuteczna droga do otrzymania środków z różnych źródeł.

Kwota poszkodowanemu jest wypłacana wówczas, kiedy poruszał się on pojazdem z dodatkowym ubezpieczeniem NNW przy zawieraniu polisy — obowiązkowej OC lub dobrowolnej AC. Co ważne, ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków działa w Polsce, ale również państwach należących do systemu Zielonej Karty. Oczywiste jest więc, że ochrona obejmuje przede wszystkim teren całej Europy.

Sama polisa NNW obejmuje:

  • trwały uszczerbek na zdrowiu osób znajdujących się w samochodzie,
  • śmierć kierowcy lub jego pasażerów (świadczenie otrzymują bliscy zmarłych),
  • koszty leczenia.

Co warte podkreślenia, dotyczy to śmierci lub uszczerbku na zdrowiu powstałego nie tylko w trakcie jazdy. Również wówczas, kiedy dojdzie do tego podczas:

  • wsiadania i wysiadania z samochodu,
  • załadunku lub rozładunku auta,
  • postoju,
  • naprawy na trasie podróży,
  • upadku pojazdu,
  • pożaru lub wybuchu wynikającego z przyczyn wewnętrznych.

Jak wysokie jest odszkodowanie z polisy NNW?

Wysokość ubezpieczenia jest sprawą indywidualną każdego ubezpieczyciela. Na polskim rynku wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje sumy rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Poza tym podstawowy zakres ubezpieczenia NNW może być w niektórych przypadkach poszerzony.

Samo świadczenie w maksymalnej kwocie jest wypłacane, kiedy kierowca lub pasażerowie doznali 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Poza przypadkiem śmierci tyczy się to również na przykład całkowitej utraty wzroku, ale również uszkodzenia rdzenia kręgowego. Jeżeli to częściowy uszczerbek na zdrowiu, wypłata jest procentem sumy ubezpieczenia odpowiadającego obrażeniom.

Dlatego warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu NNW przy polisie AC czy OC. Zwłaszcza że nie jest ono szczególnie drogie, a tylko w niewielkim stopniu podnosi cenę ubezpieczenia. To dobry wybór dla starszych, doświadczonych, ale i młodych kierowców. W przypadku tych ostatnich jednak już samo OC jest dużym obciążeniem budżetu. Więcej o obowiązkowych polisach dla młodocianych zmotoryzowanych mówi artykuł pt. Cena ubezpieczenia samochodu dla młodego kierowcy“.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 2 Średnio: 5]
Darmowe sprawdzenie VIN? Wypróbuj naszą wyszukiwarkę i nie daj się oszukać!
Sprawdzenie VIN

Odpowiedz