Czym jest i co daje sprawdzenie zastawu sądowego na Autobaza.pl?

Zastaw sądowy

Coraz większa rzesza kierowców, którzy szukają sobie samochodu na rynku wtórnym, decyduje się na jego wcześniejszą weryfikację. Cieszy więc fakt, że takie samochody przed finalizacją umowy przechodzą przeglądy techniczne. Wcześniej weryfikowane są wizualnie, często z udziałem mechanika, a na końcu odbywają jazdę próbną. To wszystko jest bezcenne, choć wiele informacji o samochodzie daje też chronologiczna historia auta, którą zawiera w sobie Historia Pojazdu. Zdarza się jednak, że problemem jest nie tyle stan techniczny czy wypadkowość danego egzemplarza, ile jego legalność. Przykre konsekwencje może nieść za sobą zakup samochodu pochodzącego z kradzieży. Lepiej nie kupować też auta, nad którym ciąży zastaw rejestracyjny. Fakt ten zweryfikować pozwala sprawdzenie zastawu sądowego, który jako Autobaza.pl udostępniamy Klientom jako pierwsi w Polsce.

Czym jest zastaw sądowy?

O zastawie rejestracyjnym mówimy w przypadku wielu pożyczek i kredytów odpowiednio od SKOK-ów czy banków. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie wierzyciela, który w tym celu ustanawia zastaw nad samochodem. Z punktu widzenia kolejnego nabywcy najważniejsze jest to, że zastaw ten nie kończy się w chwili zbycia pojazdu. Łączony jest on z egzemplarzem, na którym został on ustanowiony. W przypadku zakupu samochodu z zastawem wierzyciel może zażądać zaspokojenia swojej wierzytelności od nowego właściciela. Pozwala na to Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, która ma charakter regulacji szczególnej w stosunku do kodeksu cywilnego. W sprawach, które nie są tu uregulowane, zastosowanie mają natomiast przepisy kodeksu cywilnego o zastawie.

Z punktu widzenia kierowcy, który kupuje auto z zastawem sądowym, żadnego efektu nie daje tłumaczenie, że nie wiedział on nic o fakcie obciążenia nim takiego pojazdu. Samochód wolny od zastawu staje się dopiero w chwili jego wygaśnięcia. Jak tego uniknąć?

Teoretycznie, sprawdzenie ustanowionego nad samochodem zastawu nie powinno być trudne. Najprościej jest sprawdzić ten fakt w dowodzie rejestracyjnym auta. Problem w tym, że zapis taki jest tam ustanawiany na wniosek jego właściciela. Trudno dziwić się temu, że większość właścicieli, którzy myślą o sprzedaży takiego samochodu, będzie próbowała ten fakt zataić. Taki wpis w dowodzie na ogół się więc nie pojawia. Jeśli jest inaczej, adnotacji w tym podstawowym dokumencie samochodu dokonuje starostwo powiatowe. Jego treść powinna brzmieć następująco:

“Na pojeździe ustanowiony jest zastaw rejestrowy na rzecz Banku XXX (SKOK-u) wpisany pod numerem pozycji rejestru zastawów XXXX”

Skoro trudno taką informację znaleźć w dowodzie rejestracyjnym, a konsekwencje zakupu auta z ustanowionym zastawem są poważne, należy to zweryfikować w inny sposób. Pomaga w tym weryfikacja stanu pojazdu w Rejestrze Zastawów Sądowych RP dostępna w serwisie Autobaza.pl. Możliwość weryfikacji zastawów rejestrowych wprowadziliśmy na rynek jako pierwszy serwis w Polsce. Gwarantujemy też krótki czas realizacji takiego zlecenia. W dni robocze (pn. – pt.) raport przygotowujemy w ciągu 24 godzin.

Co zawiera w sobie raport z weryfikacji w Rejestrze Zastawów Sądowych RP

Każda weryfikacja stanu pojazdu w Rejestrze Zastawów Sądowych RP, który dostępny jest w serwisie Autobaza.pl, składa się z dwóch sekcji:

  1. Identyfikacja pojazdu
    Sekcja, w której znajdują się informacje o weryfikowanym pojeździe (marka, model, wersja, numer VIN, logotyp itp.)
  2. Wynik sprawdzenia
    Sekcja zawierająca wynik weryfikacji przebiegu pojazdu w Rejestrze Zastawów Sądowych RP. Wynik ten przybiera jedną z dwóch postaci:

    • Pojazd nie posiada zastawu sądowego (oznaczony kolorem zielonym): oznacza, że nad pojazdem nie ma ustanowionego zastawu.
    • Pojazd posiada zastaw sądowy (oznaczony kolorem czerwonym): oznacza, że nad pojazdem ustanowiono zastaw, co może skutkować żądaniem zaspokojenia swojej wierzytelnością przez bank lub SKOK.

Raporty z Autobaza.pl szansą na dokładną weryfikację używanego samochodu

Nasz raport pozwala więc na sprawdzenie przez potencjalnego przyszłego właściciela, czy na pojeździe nie ma ustanowionego zastawu rejestrowego. W połączeniu z innymi raportami z naszego serwisu mogą być więc bezcennymi pomocami przy zakupie samochodu na rynku wtórnym. Głównym raportem, który daje wgląd w chronologiczną historię auta od dnia jego produkcji, jest Historia Pojazdu. Nasz raport zawiera w sobie dane techniczne danego egzemplarza, jego fabryczne wyposażenie oraz informacje o wezwaniach serwisowych zarządzonych przez producenta, jak i szkodach czy kolizjach. Jakby tego było mało, raport VIN to także zdjęcia z poprzednich aukcji sprzedażowych (o ile takie były) i raport z baz kradzieżowych.

Nie ulega wątpliwości, że skorzystanie z takich raportów przy zakupie samochodu używanego, może być bezcenne i uzupełniać inne istotne czynności poprzedzające zakup, a więc wspomniane już badanie techniczne, jazdę próbną czy oględziny wizualne. Skorzystanie z takich pomocy może uchronić przed przykrymi konsekwencjami wiążącymi się z zakupem auta niesprawnego technicznie, kradzionego, wypadkowego czy obciążonego zastawem rejestracyjnym.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 2 Średnio: 5]
Darmowe sprawdzenie VIN? Wypróbuj naszą wyszukiwarkę i nie daj się oszukać!
Sprawdzenie VIN

Odpowiedz