Czy polisa OC przechodzi na nowego właściciela auta?

Czy polisa OC przechodzi na nowego właściciela auta?

Po sprzedaży samochodu należy przekazać kupującemu ważną polisę OC oraz poinformować ubezpieczyciela o zmianie własności. Nowy właściciel auta powinien upewnić się, czy umowa OC jest ważna i czy jej przejęcie nie będzie wiązało się z dopłatą do składki.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, sprzedający ma obowiązek przekazać nabywcy samochodu wszystkie dokumenty pojazdu, w tym polisę OC. Nabywca może korzystać z OC poprzedniego właściciela do końca umownego okresu ochrony. Jednak dla własnego bezpieczeństwa, już pierwszego dnia po zakupie auta powinien sprawdzić, czy kontynuowanie umowy będzie dla niego korzystne.

Czy poprzedni właściciel auta otrzyma zwrot składki OC?

Sprzedający pojazd nie może wypowiedzieć polisy OC, którą wcześniej wykupił. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych), dokument powinien trafić do nowego właściciela auta i to on decyduje o kontynuacji umowy.

To, czy zbywca auta otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres, zależy wyłącznie od nowego właściciela pojazdu. Jeśli zdecyduje się on na kontynuację umowy OC, pieniądze nie wrócą do zbywcy. Towarzystwo ubezpieczeniowe będzie zobligowane do wypłaty niewykorzystanej składki tylko wtedy, gdy otrzyma od nabywcy samochodu pisemne wypowiedzenie OC. Zwrot pieniędzy będzie dotyczył okresu od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy, do ostatniego dnia ochrony.

Uwaga!

Poprzedni właściciel samochodu musi pamiętać, że do jego obowiązku należy poinformowanie ubezpieczyciela o zmianie własności pojazdu (do 14 dni). Zazwyczaj, do towarzystwa wystarczy dostarczyć kopię umowy kupna/sprzedaży (wysłać e-mailowo, pocztą tradycyjną bądź złożyć w oddziale właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego).

Jak sprawdzić polisę zbywcy?

Nabywca auta nie powinien wierzyć sprzedającemu na słowo, że przekazana polisa OC jest ważna i opłacona w całości. Bezpieczniej będzie, jeśli tuż po zakupie samochodu nowy właściciel odwiedzi jeden z oddziałów towarzystwa ubezpieczeniowego bądź zadzwoni na infolinię i uzyska informację dotyczącą salda polisy (np. czy została opłacona w całości, czy płatność była rozłożona na raty).

O ewentualnej dopłacie do składki lepiej wiedzieć jak najwcześniej, póki mamy jeszcze możliwość wypowiedzenia umowy. Jeżeli o dodatkowych opłatach dowiemy się po udzielonym okresie ochrony (np. na koniec obowiązywania polisy), nie będzie innego wyjścia, jak tylko zapłacić kwotę wskazaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Podczas rozmowy z ubezpieczycielem warto również zapytać, czy składka zostanie zrekalkulowana. Niektóre towarzystwa mogą przeliczyć składkę szacując ponownie ryzyko, jakie stanowi dla nich nowy właściciel ubezpieczonego pojazdu. Jeżeli np. sprzedającym była osoba, która ma długą i bezszkodową historię ubezpieczenia, a nowym właścicielem jest osoba młoda, która nie posiada historii w OC, towarzystwo może wymagać dopłaty do polisy.

W tym momencie to nowy właściciel pojazdu decyduje czy zachowa polisę zbywcy i dopłaci różnicę w składce, czy jednak wypowie umowę i wykupi OC w innej firmie.

Co w przypadku, gdy polisa zbywcy była rozłożona na raty?

Jeżeli polisa OC zakupionego pojazdu była rozłożona na raty i terminy płatności rat przypadają na czas po zakupie pojazdu, za ich opłacenie odpowiada nowy właściciel. To niekoniecznie będzie opłacalne. Często, lepszym rozwiązaniem okazuje się zakup nowej polisy. Propozycje poszczególnych towarzystw można sprawdzić np. za pomocą porównywarki ubezpieczeń samochodowych Rankomat.

Może zdarzyć się również tak, że termin płatności kolejnej raty upłynął przed zmianą własności pojazdu. Jeżeli zdecydujemy się na kontynuację umowy OC, możemy poprosić towarzystwo o rozbicie płatności na poprzedniego właściciela (do daty sprzedaży) oraz na nowego właściciela (po dacie sprzedaży do terminu kolejnej raty bądź zakończenia polisy).

Jak wypowiedzieć polisę OC po zbywcy?

Zgodnie z polskim prawem, nabywca może wypowiedzieć polisę zbywcy z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

Zanim wypowiemy umowę zbywcy, powinniśmy zakupić nowe OC w innej firmie (pomiędzy poszczególnymi okresami ochrony nie może być nawet jednego dnia przerwy). Najtańszą ofertę na rynku znajdziemy porównując propozycje różnych towarzystw, np. za pomocą internetowego darmowego kalkulatora OC AC.

Należy także pamiętać, że od momentu zakupu pojazdu do momentu wypowiedzenia OC towarzystwo ubezpieczeniowe może wymagać zapłaty zrekalkulowanej składki.

Czy polisy po zbywcy automatycznie się odnawiają?

Jeżeli nabywca samochodu zdecyduje się wykorzystać umowę OC po zbywcy, wraz z jej zakończeniem powinien wykupić nowe ubezpieczenie. Polisy po zbywcy nie odnawiają się automatycznie, a przerwa w ubezpieczeniu może spowodować naliczenie kary za brak OC.

Wysokość kary (nakładanej przez UFG) zależy od przerwy w ubezpieczeniu. W 2019 roku, właściciele samochodów osobowych mogą zapłacić:

za brak OC do 3 dni – 900 zł,
od 4 do 14 dni – 2250 zł,
powyżej 14 dni – 4500 zł.

Spowodowanie kolizji lub wypadku bez ważnej polisy OC może przynieść jeszcze poważniejsze konsekwencje, bowiem za wyrządzone szkody trzeba zapłacić z własnej kieszeni.

Ocena naszych czytelników
[Suma: 9 Średnio: 3.3]
Nie daj się oszukać! Sprawdź VIN samochodu, który chcesz kupić!
Sprawdź VIN

Odpowiedz