Sekcje wyceny

Każda wycena składa się z następujących sekcji:


summary
summary

Kliknij aby powiększyć

1. Nagłówek raportu

Nagłówek raportu zawiera podstawowe oznaczenia sprawdzanego pojazdu (logotyp marki i model).


vin_decoder
vin_decoder

Kliknij aby powiększyć

2. Informacje o pojeździe

Zawiera podstawowe informacje o sprawdzanym pojeździe (np. marka, model, rodzaj paliwa, rok produkcji). W zależności od tego co producent zakodował w numerze VIN, w sekcji tej wyświetlonych może być od kilku do kilkunastu informacji. Informacje te są dekodowane za darmo i widoczne w całości zarówno przed zakupem raportu i jak i w treści płatnego raportu.

Sekcja ta może zawierać weryfikację sumy kontrolnej. Suma ta jest wyznaczana na podstawie wszystkich znaków w numerze VIN, dzięki temu jakakolwiek modyfikacja numeru (przebicie oznakowania) powoduje, że liczba ta nie wylicza się poprawnie. Mozna więc łatwo zweryfikować, że numer VIN jest nieprawidłowy, a oznakowanie prawdopodobnie fałszywe.
UWAGA: nie wszyscy producenci stosują liczbę kontrolną w numerze VIN - wyliczenie jej dla numeru w którym producent standardowo jej nie koduje może prowadzić do fałszywych wniosków. Nasz system wyświetla informacje o liczbie kontrolnej tylko w wypadkach kiedy producent stosuje ją w oznaczeniach VIN.

Sekcja ta może też zawierać informację o roku produkcji i/lub roku modelowym pojazdu. Rok produkcji określa datę wyprodukowania konkretnego egzemplarza, przyjęcia go przez kontrolę ostateczną i przekazania do magazynu wyrobów gotowych. Pokrywa się on z rokiem kalendarzowym. Rok modelu (zwany także modelem roku) to okres czasu, w którym produkowane były samochody o tych samych cechach charakterystycznych. Zwykle rozpoczyna się on w połowie roku kalendarzowego i kończy w połowie następnego roku kalendarzowego. Pojęcie „model roku” stosuje się w celach marketingowych.


equipment
equipment

Kliknij aby powiększyć

3. Opcje wyposażenia

Wielu producentów w numerze VIN koduje informacje o wyposażeniu jakie pojazd posiadał kiedy wyjeżdżał z fabryki. Niektórzy producenci określają dość szczegółowo w co wyposażono pojazd, między innymi są to informacje o: kolorze lakieru, klimatyzacji, tkaninie na siedzeniach, elektrycznych szybach, kolorze zderzaków, listwach ozdobnych, relingach dachowych, przyciemnianych szybach, ogrzewanych siedzeniach, szyberdachu, czujnikach cofania, tempomacie, alarmie, zestawem audio, poduszkach powietrznych, itp. Informacja taka może być bardzo przydatna przed zakupem pojazdu, ponieważ można zweryfikować czy wszystkie z tych elementów nadal są na swoim miejscu. Jeśli auto, które chcemy kupić miało wg specyfikacji listwy ozdobne a teraz ich nie ma to znak, że powinniśmy dokładniej zbadać czy pojazd nie był malowany. W darmowym sprawdzeniu widać ile rekordów z opcjami wyposażenia znajdzie się w płatnym raporcie. Jeśli darmowy raport informuje o braku danych, dane takie nie znajdą się na płatnym raporcie.


internet_history
internet_history

Kliknij aby powiększyć

4. Przebiegi pojazdu

Zawiera chronologiczną listę znanych odczytów przebiegu pojazdu. Odczyty te mogą zawierać dane z przeglądów, rejestracji, od ubezpieczyciela, z aukcji internetowych, ASO, od innych instytucji, z którymi współpracujemy. Ponieważ nie możemy mieć całkowitej pewności co do jakości odczytów stanu licznika, zaniepokojenie sprawdzającego powinno wzbudzić każde odstępstwo od chronologii przyrastania przebiegu w czasie. Ze względu na brak uregulowań prawnych co do takich odczytów, raport nie może to stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wynikających z celowego fałszowania takiego przebiegu lub błędnych odczytów dokonanych przez którąkolwiek instytucję lub błędnej prezentacji stanu odczytu licznika w raporcie. Jeśli przy darmowym sprawdzeniu pokazano, że brak rekordów, przebiegi pojazdu nie znajdą się na płatnym raporcie.


Historia internetowa, przebieg i wyposażenie pojazdu
Przebieg pojazdu

Kliknij aby powiększyć

5. Historia internetowa

Zawiera chronologiczną listę wystąpień pojazdu na aukcjach internetowych lub motoryzacyjnych portalach ogłoszeniowych. W zależności od portalu może zawierać informacje o przebiegu, wyposażeniu, dane techniczne pojazdu, zdjęcia pojazdu, cenę na aukcji lub cenę z ogłoszenia. Jeżeli przy darmowym sprawdzeniu nie pojawia się informacja o dostępności tej sekcji, dane o aukcjach i ogłoszeniach internetowych nie pojawią się także w płatnym raporcie.


check_history
check_history

Kliknij aby powiększyć

6. Historia sprawdzeń

Zawiera informacje o sprawdzeniach danego numeru VIN w naszym serwisie. Możliwe jest też podgląd historii sprawdzeń na mapie. Informacje zawarte w tej sekcji mają na celu podpowiedź potencjalnemu nabywcy co do atrakcyjności oferty liczonej ilością zainteresowanych i kręgiem geograficznym sprawdzających pojazd w naszym serwisie www.


stolen
stolen

Kliknij aby powiększyć

7. Bazy pojazdów skradzionych

Zawiera rejestr sprawdzeń pojazdu w narodowych bazach pojazdów poszukiwanych. Baza instytucji, z którymi współpracujemy w tym zakresie ciągle się powiększa, a aktualna ilość i miejsce sprawdzania czy pojazd nie figuruje jako skradziony, jest wyświetlana przed zakupem raportu. Obawę kupującego powinno wzbudzić znalezienie pojazdu w jakiejkolwiek bazie, lecz nie znalezienie pojazdu w rejestrach pojazdów kradzionych nie zwalnia zainteresowanego przed dokładnym sprawdzeniem pojazdu w innych rejestrach i nie może być podstawą roszczeń, co do stanu prawnego pojazdu. Liczba sprawdzeń wyświetlana przed zakupem raportu wskazuje, w ilu bazach sprawdzony będzie pojazd po zakupie i jest zależna od dostępności w danym momencie baz krajowych i zagranicznych partnerów naszego serwisu.


defect
defect

Kliknij aby powiększyć

8. Usterki fabryczne

Zawiera wykaz ostrzeżeń opublikowanych przez producenta pojazdu, dotyczących usterek fabrycznych stwierdzonych w niektórych seriach produkcyjnych. Jeśli producent opublikował wezwanie serwisowe dotyczące partii pojazdów i sprawdzany pojazd znajduje się w tym zakresie, użytkownik znajdzie w raporcie informacje o możliwej usterce.


manufacturer
manufacturer

Kliknij aby powiększyć

9. Producent pojazdu

Zawiera informacje na temat producenta pojazdu, które mogą zawierać informacje adresowe, miejsce produkcji pojazdu, informacje o fabrykach producenta, itp. Dane te nie dotyczą w szczególności konkretnego pojazdu, a marki i/lub modelu tego pojazdu.


gallery

Kliknij aby powiększyć

10. Zdjęcia pojazdu

Zawiera galerię zdjęć sprawdzanego pojazdu. Zestawy zdjęć pogrupowane są według dat ich publikacji. W szczególnym wypadku zdjęcia pojazdu mogą się powtarzać jeśli właściciel udostępnił te same zdjęcia różnym instytucją. Podpowiedzią dla potencjalnego nabywcy może okazać się sam fakt, iż prezentowany pojazd jest bezskutecznie sprzedawany od dłuższego czasu. W wielu przypadkach na zdjęciach znajduje się uszkodzony pojazd, który sprzedawany jest jako bezwypadkowy. Jeśli przy darmowym sprawdzeniu pokazano, że brak zdjęć, zdjęcia takie nie pojawią się na płatnym raporcie.Wierzymy, że Historia Pojazdu VIN-INFO to najbardziej kompleksowy raport, który za pomocą Systemu Ekspertowego VIN-INFO agreguje dane z agencji rządowych, organizacji non-profit, partnerów branżowych, danych i informacji publicznych oraz z publicznych źródeł dostępnych w Internecie. Należy jednak pamiętać, że System Ekspertowy VIN-INFO trzeba traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze i nie może on być podstawą do jakichkolwiek roszczeń, a wynikowy Raport Historii Pojazdu zawsze powinno się weryfikować i porównywać ze stanem faktycznym pojazdu i z zawartością właściwych dokumentów.

Ilość danych dostępnych w każdej z sekcji raportu zależy od sprawdzanego numeru VIN i jest podana przed zakupem raportu. Dane prezentowane w Raportach Historii Pojazdu są kompilacją informacji zebranych przez System Ekspertowy VIN-INFO i mogą powielać błędy źródłowe. VIN-INFO dokłada wszelkich możliwych starań, aby system dokonywał pełnej i logicznej analizy danych oraz tłumaczeń na inne języki z zachowaniem zasad gramatyki, jednak ze względu na automatykę wyniki mogą zawierać słowa w językach obcych lub błędy językowe.


Płatności

Za nasze raporty zapłacisz bezpiecznie i wygodnie za pomocą następujących usług:

payu paypal
Co znajdę w raporcie